Groene Hart Werkt! logo

Groene Hart Werkt!

Groene Hart Werkt!

Groene Hart Werkt! is hét regionale platform voor circulaire economische initiatieven in het Groene Hart.

Groene Hart Werkt! verbindt ondernemingen, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheid met elkaar. Voorop staat het mogelijk maken van samenwerking tussen deze partijen aan circulaire initiatieven om de regionale economie te versterken en de arbeidsmarkt te verbeteren.

Via Groene Hart Werkt! verstevigen partijen hun samenwerking, delen hun kennis en netwerk, en realiseren samen kansrijke (regionale) projecten.

Groene Hart Werkt! zorgt ervoor dat onderwijsinstellingen, ondernemingen en overheden elkaar vinden. Voorop staat het mogelijk maken van samenwerking tussen deze partijen aan circulaire initiatieven.