28 Parkeerplaatsen aan Lage en Hoge Gouwe verdwijnen

De gemeente Gouda start binnenkort met de eerste werkzaamheden rond de kademuren aan de Lage en Hoge Gouwe. Om het gewicht op de kademuren van de Lage en Hoge Gouwe te verlagen, maakt de gemeente Gouda van 28 parkeerplaatsen groenvakken, fietsparkeerplekken of zitplekken.

Twee jaar

De gemeente verlicht de druk op de kademuren, omdat uit controles blijkt dat de muren verzwakt zijn. Het gaat om een tijdelijke maatregel voor de duur van ongeveer twee jaar. In de loop van 2025 vervangt of herstelt de gemeente de kademuren. De aanleg van groen, fietsparkeren of bankjes start in februari.

Michel Klijmij-van der Laan, wethouder Stedelijk Beheer: “Wij hebben vanwege het belang van veiligheid alle kademuren van de binnenstad laten onderzoeken. Daaruit is gekomen dat deze zijn beschadigd. Zonder maatregelen is er een verhoogd risico op verdere schade. Wij willen dat onze inwoners en bezoekers gebruik kunnen maken van een veilige en leefbare historische binnenstad. Juist de oude binnenstad is soms niet meer bestand tegen de huidige belastingen/gewicht van nu.”

Verdere schade voorkomen

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de kademuren en wil verdere schade zoveel mogelijk voorkomen. De kademuren zijn beschadigd. Het maken van een herstelplan kost de nodige tijd. Daarom is er voor gekozen om tijdelijk de druk op de kademuren te verlichten. Dat gebeurt door van 28 parkeerplekken groenvakken, fietsparkeerplekken of zitplekken te maken. Zonder maatregelen is er een verhoogd risico op schade en bij niets doen komt de veiligheid in het geding.

Planning

Hoe ziet de planning rond de werkzaamheden er uit? We beginnen met de voorbereidingen en eerste tijdelijke werkzaamheden in januari 2023 en de uitvoering start in februari/maart 2023. In 2025 begint de gemeente met het repareren en vervangen van de kademuren. In de tussentijd blijft de gemeente de kademuren controleren. Verzwakte kademuren zonder parkeerplaatsen worden extra gecontroleerd.

Tijdelijke maatregelen tot definitief herstel

Tussen nu en 2025 voert de gemeente uitgebreide inspecties uit in navolging van de schouwen uit 2022. Zo wordt duidelijk welke maatregelen nodig zijn: herstellen of vervangen van de kademuren. Bij het maken van het  definitief herstelplan houdt de gemeente rekening met de cultuurhistorie van de binnenstad en gaat zij in gesprek met bewoners over groeninitiatieven.

Aanwonenden geïnformeerd

Aanwonenden zijn geïnformeerd per brief. Het gaat om tijdelijke maatregelen. De fundering van de weg en parkeerplaatsen worden nu niet aangepakt. Vanwege het belang van veiligheid en vanwege het tijdelijke karakter van de werkzaamheden is er in deze fase beperkt ruimte voor inwoners om mee te denken. Daarom is er nu
geen zogenoemd participatie traject. "We bieden de bewoners aan om op sommige plekken het groen om te ruilen voor fietsparkeerplaatsen en of zitbankjes. We willen zo min mogelijk maatregelen/werkzaamheden in de ondergrond uitvoeren, om te voorkomen dat dit straks een belemmering wordt voor participatie in de toekomst", aldus de wethouder.

In de buurt leven initiatieven van betrokken bewoners om de kademuren te vergroenen. Bijvoorbeeld met de aanleg van groene boomspiegels. "Deze initiatieven juichen we van harte toe. We gaan daarom graag in gesprek. Daarbij moeten we wel zeggen dat de ruimte voor inbreng in dit stadium voor wat betreft de werkzaamheden gericht op het creëren van een veilige situatie beperkt is. Meer ruimte voor overleg ontstaat er wanneer we werken aan een definitieve invulling van de nieuwe/herstelde walmuren.


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Exposities vandaag 14:23

Expositie Freedom Seekers van Jet ter Halle

Wat is vrijheid voor jou? Voor documentaire fotograaf Jet ter Halle was dit je voeten volgen zonder iets te willen of te moeten. In Parijs veranderde haar perspectief door Aslam, Courage, Oscar en Vlad. Zij kwamen alleen te staan, verkeerde in angst voor hun leven en ontvluchtte hun land om zich vrij te kunnen uiten ongeacht hun seksuele oriëntatie. De documentaire ‘Freedom Seekers’ is te bewonderen samen met een fotocollectie van Ter Halle haar reizen. Te zien in Stadskant, Stationsplein 8.

Waterpolo vandaag 12:53

Landskampioen GZC Donk wint eenvoudig van PSV

De Eredivisie Heren is van start gegaan. Op zaterdag won GZC Donk zoals verwacht vrij eenvoudig. De regerend  landskampioen uit Gouda stuurde PSV met 18-12 huiswaarts.

Bankzaken vandaag 11:34

ING-bank leeg gehaald

De laatste bank in de binnenstad van Gouda, waar we nog gewoon geldzaken kunnen doen aan de balie en geld kunnen opnemen en pinnen, sloot onlangs de deuren. Na de Rabobank, ABN Amro, SNS Bank ging ook de ING Bank in de Wijdstraat 1 dicht. Dat gebeurde per 31 augustus. De ING-bank wordt nu leeg gehaald.