Bekladdingen bij Sint Janskerk bij bijeenkomst met omstreden Finse oud-politica

In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn op twee plekken bij de Sint-Janskerk bekladdingen aangebracht, bij de hoofd- en zij-ingang. Bij de hoofdingang stond de tekst ‘God loves Gays’ en aan de zijkant van de kerk ‘God is Love’. Dit naar aanleiding van een bijeenkomst met een optreden van de omstreden Finse oud-politicus in de Sint Janskerk. De ex-minister wordt vervolgd voor haat zaaien. De Regenboog Alliantie Gouda noemt de bijeenkomst "polariserend en on-Gouds".

bekladding ingang sint jan.JPG

Haat

De Finse politica Päivi Räsänen was uitgenodigd door het Christian Council International (CCI), een conservatieve lobby-organisatie met basis in Bodegraven. Zij sprak vrijdagavond in de Sint-Janskerk. Haar komst lag op voorhand al gevoelig. Räsänen noemde homoseksualiteit een ‘ontwikkelingsstoornis’ en ‘zondig’. De Finse wordt in haar land vervolgd voor haat zaaien en vertelde daarover in de kerk.

Verklaring Regenboog Alliantie Gouda

De Goudse Regenboog Alliantie, een groep die zich sterk maakt voor de belangen van de lhbti’ers, ziet de teksten als stille steunbetuigingen aan de hele Goudse lhbtiq+-gemeenschap. Zo blijkt ook uit de verklaring van Regenboog Alliantie Gouda. De Goudse Regenboog Alliantie noemt daarbij de bijeenkomst "polariserend en on-Gouds". Zie hieronder.

"Vrijdag 3 mei 2024 vond er in de Goudse Sint-Janskerk een bijeenkomst plaats waarin een Finse politica (Päivi Räsänen) sprak tegen wie in Finland vanwege uitspraken over homoseksualiteit een rechtszaak loopt voor het hooggerechtshof in laatste instantie. De avond werd georganiseerd door Christian Council International, een kleine Nederlandse lobbyorganisatie met Henk Jan van Schothorst als directeur, met een zgn. pro-family agenda die zich meerdere malen uitsprak tegen de zgn. genderideologie.

CCI richt zich op beïnvloeding van beleid over lhbtiq+- en vrouwenrechten van de VN, de Europese Unie en diverse Afrikaanse landen, en heeft verbindingen met religieus-rechts in de VS. CCI gaf op de avond ook platform aan de lijsttrekker voor de Europese Verkiezingen Bert-Jan Ruissen die lid is van het Europees Parlement, en aan de fractievoorzitter van de SGP in de Tweede Kamer Chris Stoffer. Over de avond ontstond onrust en verontwaardiging in Gouda en breder in het land na berichtgeving erover in Trouw op de ochtend van 3 mei.

Als Regenboog Alliantie Gouda waren we vertegenwoordigd op de avond, met de intentie om te horen wat er gezegd werd, en om stem te geven aan de genoemde onrust en verontwaardiging. Ondanks dat de avond over vrijheid van meningsuiting ging werd ons de gelegenheid actief ontnomen om ook maar één plenaire vraag te stellen aan de sprekers op de avond. Wij betreuren dat zeer. Voorafgaand aan de bijeenkomst waren we van mening dat de avond valt onder de vrijheid van meningsuiting (en wellicht godsdienst, hoewel de avond vooral een politiek karakter had). Achteraf zijn we dat nog steeds van mening, maar karakteriseren we de avond wel als zeer problematisch omdat deze bijdroeg aan polarisatie over een onderwerp dat over mensen gaat.

De focus van de avond was dat de vrijheid tot verwoorden en uitdragen van een conservatief-christelijk standpunt over lhbtiq+-rechten onder druk zou staan in Europa en Nederland. Dat verwoorden en uitdragen ervan gevaar zouden lopen om verboden en bestraft te worden. Wij - en met ons velen die tot de lhbtiq+- gemeenschap behoren, en bij hen betrokkenen- ervaren dat het gesprek hierover op de avond gevoerd werd over de rug van lhbtiq+-personen heen. Lhbtiq+-personen die door de avond versterkt de dreiging voelen van uitgesloten te worden van basale mensenrechten in de samenleving. En als zij zelf tot de kringen van SGP en CCI behoren ook de dreiging voelen van uitsluiting uit hun eigen kerkelijke gemeenschappen als zij het aan zouden durven om uit de kast te komen.

Met de avond droegen CCI en SGP onzes inziens bij aan polarisatie in de samenleving, ook in Gouda e.o., over een kwetsbaar onderwerp dat mensen direct en persoonlijk aan gaat. Wij ervoeren de avond als on-Gouds: zo willen we in Gouda als diverse stad waarin iedereen zichzelf mag zijn toch niet met elkaar omgaan? We hopen dat de avond achteraf tot bezinning leidt bij de Stichting Goudse Sint Jan als verhurende instantie, en tot verder gesprek in de bredere samenleving, zodat iedereen in Gouda zich gezien en gehoord weet. Als Regenboog Alliantie Gouda blijven we ons daarvoor inzetten.

In 2018 was er een bijzondere geloofsviering op Roze Zaterdag in dezelfde Sint-Janskerk waar de avond van CCI en SGP afgelopen vrijdag was. Ook daar was destijds, vooraf en achteraf, gesprek over. Die viering leidde tot veel verbinding, en opende vele deuren tot verder gesprek, ook tussen mensen met van elkaar verschillende opvattingen. Laten we dat vooral met elkaar blijven doen in Gouda: in gesprek zijn, voor een mooier Gouda voor iedereen!

De Regenboog Alliantie Gouda staat niet voor cancelen, maar voor kansen voor allen!

Bestuur Stichting Regenboog Alliantie Gouda


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Advertorial Groen vandaag 18:52

Wandel mee met Groene Avondvierdaagse

Buurtgroen Gouda en Velt Groene Hart houden van 1 tot en met 4 juli voor de allereerste keer de Groene Avondvierdaagse! Je loopt vier avonden langs bekende en onbekende groene pareltjes in Gouda. Buurtgroen Gouda is onderdeel van Gouda Bruist.

Advertorial Maak Gouda Duurzaam vandaag 18:49

Bijeenkomst voor energie- en groenprojecten/werkgroepen

Ben je bezig met een project over duurzaamheid of wil je graag meehelpen met een duurzaam project? Kom dan op 20 juni vanaf 19u30 naar de inspiratiebijeenkomst in het Huis van de Stad. 

Advertorial Sport en recreatie vandaag 18:43

Wethouder Michiel Bunnik opent People Padel Gouda

Gouda heeft er met People Padel een sportieve trekpleister bij. Komende vrijdag 14 juni is de feestelijke opening van People Padel, de eerste indoor padellocatie in de stad. Rond 16u00 worden de deuren van deze nieuwe sportfaciliteit feestelijk geopend door wethouder Michiel Bunnik. Daarna kun je zelf ook aan de slag. Dus wees welkom...

Brand vandaag 17:38

Pizza te lang in oven, brandweer krijgt melding woningbrand

In een woning aan de Simon van der Stellaan heeft een pizza woensdagmiddag te lang in de oven gestaan. Zo ontstond er rond 14u50 rook en brand in de oven en vervolgens in de woning, waarop de brandweer voor een woningbrand werd gealarmeerd.