Gemeente Gouda, Astrid den Haan

Bronzen erepenning voor Fonds Gouda750

Bij de afsluiting van de feestperiode Gouda750 heeft het Fonds Gouda750 de bronzen erepenning van de Stad Gouda ontvangen uit handen van wethouder Thierry van Vugt. Het Fonds Gouda 750 heeft zich de afgelopen drie jaar ingezet voor de financiering van het feestjaar Gouda750. Van Vugt: “Dankzij de inzet van voorzitter Hans de Leeuw en de andere leden van het Fonds Gouda750 hebben we de afgelopen zes maanden zo’n 150 activiteiten in het kader van 750 jaar stadsrechten kunnen uitvoeren.”

Fonds Gouda750 is in 2019 opgericht voor het financieren van het vieren van 750 jaar stadsrechten en fungeert sindsdien als loket voor de financiering van het feestjaar Gouda 750. Een loket voor zowel initiatiefnemers van activiteiten die financiering zochten, als voor bedrijven/inwoners die wilden sponsoren.

Het fonds heeft sponsoren aangezocht, een goede doelen diner georganiseerd en het fonds heeft zich ingespannen voor goede bestemmingen van de Goudse Iconen om zoveel mogelijk geld beschikbaar te hebben voor alle Goudse initiatieven.

Het fonds heeft ruim een miljoen euro aan extra middelen verzameld voor het financieren van alle activiteiten. Fonds Gouda750 bestaat uit de bestuursleden: Hans de Leeuw (voorzitter), Henk Verwaal (penningmeester), Aletta de Sauvage Nolting (secretaris), Geert Bouwmeester en Onno van Beijnum (algemene bestuursleden).

750 jaar stadsrechten

Dit jaar viert Gouda dat zij 750 jaar geleden stadsrechten heeft gekregen van Graaf Floris V. Om het een feest voor en door de stad Gouda te laten zijn, zijn inwoners en organisaties in Gouda gevraagd om activiteiten te organiseren om de verjaardag van Gouda te vieren. Tal van activiteiten is door Gouwenaren aangemeld bij het fonds voor een financiële bijdrage. Veel meer dan waarvoor de gemeente geld beschikbaar had gesteld. Om alle activiteiten te kunnen bekostigen heeft het fonds gedurende drie jaar inspanningen verricht om budget bijeen te brengen.

Bronzen erepenning van de gemeente Gouda

De erepenning in brons wordt toegekend als teken van grote waardering voor grote aansprekende inzet op allerlei gebied die een bijdrage leveren aan de Goudse gemeenschap en/of voor het ontplooien van initiatieven die van grote en langdurige of blijvende betekenis zijn voor de Goudse samenleving. De bronzen erepenning kan worden toegekend aan personen én aan organisaties.

Op de foto Geert Bouwmeester en Hans de Leeuw van het Fonds Gouda750. Met wethouder Thierry van Vugt in het midden.

 


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Energie gisteren 19:00

Wellicht veld met zonnepanelen naast voetbalcomplex DONK

Vorig jaar zijn Goudse inwoners gevraagd op welke locaties zonnevelden gewenst zijn en waar niet. Daaruit is naar voren gekomen dat in Gouda voorlopig maar één zoeklocatie mogelijk is: naast het voetbalveld van Donk.

Archeologie gisteren 18:46

Provincie maakt twee ton vrij om burgers te betrekken bij archeologie

De Provincie Zuid-Holland opent ook dit jaar de subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland. Er is een budget van 200.000 euro beschikbaar voor activiteiten gericht op het bereiken en betrekken van burgers bij archeologie in Zuid-Holland. Vanaf vandaag, maandag 15 juli, kunnen aanvragen worden ingediend.