'College verzuimt inwoners te betrekken bij VerkeersCirculatiePlan'

De fractie van Leefbaar Gouda onderschrijft nog steeds de principiële uitgangspunten van het Verkeerscirculatieplan, maar "het college verzuimt om de door de inwoners ingebrachte suggesties en adviezen op een serieuze manier te wegen en te betrekken bij de aanpassingen van deze mobiliteitsplannen", zo stelt de Goudse politieke partij.

Uitgangspunten

De fractie van Leefbaar Gouda onderschrijft nog steeds de principiële uitgangspunten van het VerkeersCirculatiePlan (VCP), waaronder: het terugdringen van autoverkeer in de binnenstad; de stad  aantrekkelijker maken voor fietsers en voetgangers en een betere circulatie van doorgaand verkeer door de stad.

Een groot aantal aspecten zoals genoemd in de mobiliteitsplannen sluiten daarop aan, maar het College heeft volgens Leefbaar Gouda verzuimd om de door de inwoners ingebrachte suggesties en adviezen op een serieuze manier te wegen en te betrekken bij de aanpassingen van deze mobiliteitsplannen. "De plannen van het College schetsen nu een beeld van een parkeerprobleem in de binnenstad dat wordt verschoven naar de andere wijken, zonder zorg te dragen voor perspectief voor de gedupeerde inwoners", aldus een woordvoerder van de partij.

Voortraject

De fractie van Leefbaar Gouda hecht veel waarde aan het VOORAF betrekken van inwoners bij de ontwikkeling van beleid en dus ook bij het mobiliteitsbeleid. "Er is dan wel een poging gedaan om de inwoners te betrekken in het voortraject, maar de goede suggesties en adviezen gedaan door inwoners en ondernemers worden afgedaan met 'deze zienswijze leidt niet tot een wijziging in de stukken'." 

Ook het bieden van perspectief aan de inwoners ontbreekt in de ogen van Leefbaar Gouda in de plannen, terwijl het nog maar de vraag is of de oplossingen op termijn financieel haalbaar zijn. "Naar onze mening hadden de zienswijzen in een aantal gevallen wel kunnen resulteren in aanpassing van de mobiliteitsplannen. Het afwijzen van zienswijzen, in plaats van er serieus over in gesprek te gaan met de indieners om wel te komen tot oplossingen, vinden wij getuigen van het onvoldoende betrekken van inwoners bij de voorbereiding en de ontwikkelingen van gemeentelijke plannen."

Vaag

Dat in zes weken dan moet worden gereageerd via een zienswijze, en dat bovendien in de tijd rond Kerstmis, vindt de fractie getuigen van weinig respect voor de deskundigheid en inbreng van inwoners. "De mobiliteitsplannen blijven vaag en zitten vol met ideeën en wensdenkmodellen. Die zaken die financieel zijn onderbouwd (voorlopig) zijn nu al onrealistisch en mogelijk onhaalbaar. Dat roept de vraag op: waarom nu al maatregelen nemen zonder duidelijk perspectief te bieden aan onze inwoners?"

Leefbaar Gouda had dat graag anders gezien, maar hoopt en verwacht dat de komende weken het realisme weer zal terugkeren bij de behandeling van de inhoud van de mobiliteitsplannen. "Wij wachten dat als fractie af om daarna ons standpunt rond de besluitvorming kenbaar te maken. Gouda moet niet alleen bereikbaar blijven, maar ook leefbaar blijven op de korte en lange termijn en dat lezen wij niet in alle gepresenteerde mobiliteitsplannen.

Debat

Komt de gemeenteraad tot inkeer, worden de mobiliteitsplannen ingetrokken of stemt de raad in met de mobiliteitsplannen? Maandag 3 april is het debat hierover. Je kunt het volgen via de webcast van Gouda. Maar op de tribune is ook nog plaats.


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Advertorial Sport en recreatie vandaag 13:14

Wethouder Michiel Bunnik opent People Padel Gouda

Gouda heeft er met People Padel een sportieve trekpleister bij. Komende vrijdag 14 juni is de feestelijke opening van People Padel, de eerste indoor padellocatie in de stad. Rond 16u00 worden de deuren van deze nieuwe sportfaciliteit feestelijk geopend door wethouder Michiel Bunnik. Daarna kun je zelf ook aan de slag. Dus wees welkom...

Advertorial Sport vandaag 12:44

Schrijf snel je club in voor Rabo ClubSupport

Iedereen verdient een club! Een plek waar je elkaar ontmoet, elkaar sterker maakt en helemaal jezelf kunt zijn. Daarom ondersteunt de coöperatieve Rabobank al 20 jaar verenigingen door heel Nederland. Verenigingen en stichtingen in de regio van de Hollandse IJssel kunnen zich tot en met 14 juni aanmelden via www.rabo-clubsupport.nl. Vanaf 2 tot en met 24 september kunnen Rabobank leden stemmen op hun drie favoriete clubs in deze regio.

Opinie vandaag 12:18

Sportzomer 2024

Als ik naar buiten kijk heb ik toch mijn twijfels, maar het is echt zomer. Voor de weerkundigen is de metrologische zomer op 1 juni begonnen. De astronomische zomer begint pas op donderdag 20 juni. Hoe dan ook, van echt vakantieweer is nog geen sprake.

Advertorial Maak Gouda Duurzaam vandaag 11:10

Bijeenkomst voor energie- en groenprojecten/werkgroepen

Ben je bezig met een project over duurzaamheid of wil je graag meehelpen met een duurzaam project? Kom dan op 20 juni vanaf 19u30 naar de inspiratiebijeenkomst in het Huis van de Stad. 

Stadshart vandaag 10:44

Gemeente past regels aan: binnenstad nog gastvrijer en levendiger

Als een horecaondernemer een plantenbak tegen de gevel van zijn zaak wil zetten, moet hij een terrasvergunning aanvragen. Een winkelier die datzelfde wil, hoeft dat niet. Om aan die scheve situatie een einde te maken, trekt de gemeente Gouda de uitstallingsregels voor detailhandel en horeca gelijk.