Brede School Gouda
Advertorial Onderwijs

Feestelijke opening Huiswerkbegeleiding in Chocoladefabriek

De officiële opening van de Huiswerkbegeleiding is afgelopen dinsdag in de Chocoladefabriek gevierd. Dit tijdens een feestelijke bijeenkomst en onder het genot van heerlijke pure chocolade, die goed is voor de hersenen. Dit initiatief samen met Stichting Leren voor de Toekomst, en tot stand gekomen met de steun van de gemeente Gouda, markeert een belangrijke stap in het aanbieden van ondersteuning aan scholieren uit Gouda.

De opening werd bijgewoond door wethouder Jan Kees Oppelaar van de gemeente Gouda, die benadrukte dat dergelijke huiswerkbegeleiding een waardevolle aanvulling kan zijn op het onderwijsproces. "Ik had zelf graag toegang gehad tot zo'n plek om mijn huiswerk te maken toen ik jong was; misschien had dat ervoor gezorgd dat ik niet was blijven zitten", aldus de wethouder.

De Huiswerkbegeleiding is op een nieuwe, inspirerende locatie gevestigd in de Drukwerkplaats van de Chocoladefabriek. Kinderen vanaf groep 4 t/m 8 van het basisonderwijs en klas 1 t/m 6 van het voortgezet onderwijs zijn van harte welkom om op dinsdagmiddag tussen 15u15 en 17u15 onder begeleiding hun huiswerk te komen maken. De begeleiding biedt een rustige en stimulerende omgeving waar kinderen een beetje extra ondersteuning kunnen krijgen en kennis kunnen maken met rolmodellen.

Om de drempel voor deelname zo laag mogelijk te maken, is de eerste les altijd gratis. Vanaf 1 november hebben scholieren ook de mogelijkheid om met huiswerkvouchers van de Rotterdampas te betalen.

De initiatiefnemers achter dit project streven ernaar om scholieren in Gouda de kans te bieden om met succes hun schoolwerk te voltooien en tegelijkertijd te leren van ervaren begeleiders. Deze Huiswerkbegeleiding in de Chocoladefabriek belooft een waardevolle toevoeging te worden aan het onderwijslandschap in Gouda, naast de al bestaande locaties in ontmoetingscentra De Walvis en Van Noord.

Voor meer informatie over de Huiswerkbegeleiding in de Chocoladefabriek en inschrijvingen, kun je terecht op www.bsgouda.nl/huiswerkbegeleiding


Meer nieuws

Energie gisteren 19:00

Wellicht veld met zonnepanelen naast voetbalcomplex DONK

Vorig jaar zijn Goudse inwoners gevraagd op welke locaties zonnevelden gewenst zijn en waar niet. Daaruit is naar voren gekomen dat in Gouda voorlopig maar één zoeklocatie mogelijk is: naast het voetbalveld van Donk.

Archeologie gisteren 18:46

Provincie maakt twee ton vrij om burgers te betrekken bij archeologie

De Provincie Zuid-Holland opent ook dit jaar de subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland. Er is een budget van 200.000 euro beschikbaar voor activiteiten gericht op het bereiken en betrekken van burgers bij archeologie in Zuid-Holland. Vanaf vandaag, maandag 15 juli, kunnen aanvragen worden ingediend.