Flitspalen Goudse Poort goudmijn: bijna 76.000 boetes!

Gouda telt vanaf juli 2021 vijf flitspalen. Daarvoor waren dat er 'maar' drie, die allemaal gegroepeerd staan op de kruising Plaswijckweg/Burgemeester van Reenensingel/Groen van Prinsterersingel. Twee zijn er bijgekomen bij de in- en uitgang van Goudse Poort, van en naar de rijkswegen A12 en A20. De twee nieuwe flitspalen langs de Goudse Poort in Gouda gingen donderdag 15 juli 2021 aan. Vanaf die tijd worden bestuurders die te hard rijden op de Goudse Poort bekeurd. En dat hebben ze bij het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) gemerkt en geweten. Beide flitsers maken een flitsende start. Bijna 76.000 automobilisten reden de afgelopen vijf maanden, te hard. Zo blijkt uit de laatste cijfers van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Goudmijn

De snelheidscamera’s op de Goudse Poort in Gouda blijken enkele maanden nadat ze in werking zijn gesteld een goudmijn voor de staatskas. De beide camera’s langs de entree en de uitvalsweg van Gouda van en naar de A12 staan zelfs in de top 3 van meeste snelheidsboetes genoteerd. De camera richting de rijksweg staat landelijk zelfs met stip op nummer één, zo laat het CJIB zien.

Meer dan in aantal provincies

Sinds de camera’s half juli in werking werden gesteld werden op de Goudse Poort naar de A12 46.264 snelheidsovertredingen geconstateerd. Deze automobilisten reden dus harder dan de 50 kilometer per uur die hier is toegestaan. In de andere richting, waar zich in het verleden de meeste ongelukken voordeden, werden 29.337 boetes opgemaakt. In totaal dus 75.601 verkeersboetes. Ter vergelijking: de provincies Drenthe 37.720, Flevoland 42.577, Friesland 14.447, Groningen 63.127 en Zeeland 64.562 telden in totaal minder overtredingen.

Verkeersveiligheid

De gemeente Gouda en de politie hadden bij het Openbaar Ministerie (OM) lang aangedrongen op plaatsing van de flitspalen bij de in- en uitgang van Gouda. Dat had te maken met het grote aantal (bijna-)ongelukken op dat traject door te hard rijdende auto's en vrachtwagens. Een flitspaal ‘aanvragen’ kan pas als alle andere opties al geprobeerd zijn. Het plaatsen van een camera is het laatste redmiddel en is het sluitstuk van de handhaving. Het beter attent maken van de automobilisten op de scherpe bocht die hen te wachten staat en het zichtbaar maken van de trottoirband, bracht geen soelaas.

Dus camera's. De betrokken partijen verwachten dat bestuurders hun rijgedrag hierdoor gaan aanpassen en dat de verkeersveiligheid op de Goudse Poort verbetert. Wie regelmatig via de Goudse Poort Gouda in- of uitrijdt, ziet dat rond de beide tankstations van Shell het gaspedaal minder diep wordt ingedrukt. De cijfers laten echter zien dat menigeen zich nog altijd niet of te laat van bewust is dat er snelheidscamera’s staan.

De Sjaak

Rij je Gouda in of uit via de Goudse Poort... pas dan even op je snelheid! De twee nieuwe flitspalen bij de twee Shell-tankstations houden je in de gaten... En let op, je bent zo de Sjaak. De weg Goudse Poort is aangelegd om er 70 te rijden met een snelheidsbeperking tot 50. En vlak bij een snelweg. Dat wil wel. Kassa dus...

De nieuwe flitspalen staan op de ontsluitingsweg van de A12/A20, in beide richtingen. De toegestane snelheid is daar 50 km/uur. Het Openbaar Ministerie heeft besloten de flitspalen te plaatsen nadat de gemeente Gouda en de politie hebben aangegeven dat op deze weg de snelheidslimiet veelvuldig wordt overschreden en daardoor onveilige situaties ontstaan. Zo gebeuren er regelmatig ongevallen in de bocht door een te hoge snelheid. Het is bewezen dat een flitspaal een positief effect heeft op het rijgedrag en bijdraagt aan de verkeersveiligheid.

De flitspalen staan 24 uur per dag aan en overtredingen worden direct doorgestuurd naar het CJIB. Na ongeveer drie jaar wordt gekeken of de verkeerssituatie verbeterd is. Het Openbaar Ministerie beoordeelt dan, na overleg met de politie en de provincie, of handhaving met flitspalen langer noodzakelijk is.

Kruising Van Reenensingel met de Plaswijckweg

We hadden dus voorheen 'slechts' drie flitspalen. En die staan alle drie op de kruising Plaswijckweg/Burgemeester van Reenensingel/Groen van Prinsterersingel. Dat is toch zo langzamerhand bekend zou je zeggen. En je zou toch zeker denken dat automobilisten daarvan bewust zijn. Maar nee, toch velen (nog) niet. Al wordt het wel wat minder. Op het enige kruispunt in Gouda dat met camera’s is uitgerust, werden ieder jaar gemiddeld 3000 verkeersovertreders geflitst. Dit betekent dat er dagelijks zo’n acht mensen op dit punt een boete kregen. In 2021 waren dat er 1933. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CJIB.

De drie flitspalen staan op de kruising Van Reenensingel met de Plaswijckweg. Dat is toch zo langzamerhand bekend zou je zeggen. En je zou toch zeker denken dat automobilisten daarvan bewust zijn. Maar nee, toch velen (nog) niet. Op het enige kruispunt in Gouda dat met camera’s is uitgerust zijn vorig jaar toch nog 1933 verkeersovertreders geflitst. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CJIB.

Op de kruising van de Van Reenensingel met de Plaswijckweg kregen in de periode jan. tot en met december 861 automobilisten een bekeuring voor te hard rijden, 193 mensen reden er door rood. Dat geldt voor de flitspaal aan de Oostkant. Aan de Westkant werden uiteindelijk 486 verkeersboetes voor snelheid en 268 voor door rood rijden uitgeschreven. De andere flitspaal (langs Plaswijckweg) hoefde minder in actie te komen. In totaal waren er 122  boetes voor door rood rijden en 3 voor snelheid.

Zondegeld

Het rechtervoetje voelt bij iedereen wel eens te zwaar. Extra vervelend als dat net gebeurt bij een flitspaal. Kennelijk vinden we het toch best lastig om ons in te houden. En wat jammer, dat dan het verkeerslicht net van oranje op rood springt en we het net niet kunnen redden. En het is allemaal zondegeld. Het laagste boetebedrag voor te hard rijden is € 27,- binnen de bebouwde kom. En voor door rood rijden is de boete € 230,-. Dit is exclusief de administratiekosten van € 9,-.

Meer dan 8 miljoen geconstateerde verkeersovertredingen in 2021

Beeld: ©Politie

De stijging van het aantal verkeersboetes is vooral toe te schrijven aan meer op kenteken geconstateerde verkeersovertredingen op grond van de Wahv: 7.524.743 in 2021, tegen 7.223.157 een jaar eerder. Het aantal verkeersboetes na een staandehouding is daarentegen gedaald van 556.304 in 2020 naar 499.375 in 2021. Doordat er veel politie-inzet is gevraagd tijdens corona en bij andere ontwikkelingen in de maatschappij, heeft de politie tijd nodig gehad om hiervan te herstellen. Dit verklaart mogelijk de daling in het aantal staande houdingen.

Snelheidsovertredingen

De meeste verkeersboetes zijn opgelegd voor te hard rijden: 6.641.936. Een jaar eerder waren dat er nog 6.364.857. Het merendeel van deze verkeersovertredingen wordt geconstateerd met handhaving op kenteken. In 2020 zijn 2.803.661 snelheidsboetes opgelegd na controle met een flitspaal, in 2021 waren dat er 2.830.213. Ook zijn 1.509.650 snelheidsovertredingen met mobiele radarsets geconstateerd, tegen 1.476.304 een jaar eerder.

Er is een stijging te zien bij het aantal geconstateerde snelheidsovertredingen met trajectcontrolesystemen. Bij de trajectcontroles is in totaal het aantal geconstateerde snelheidsovertredingen gestegen van 1.963.918 in 2020 naar 2.103.772 in 2021. Een verklaring hiervoor is dat in 2020 en 2021 de trajectcontroles op N-wegen zijn aangezet. Dat was in 2020 nog niet overal het hele jaar het geval.

Het gemiddelde boetebedrag voor een verkeersovertreding vorig jaar was €81,15 en voor een snelheidsovertreding specifiek was dit €63,60. In 2020 was dit respectievelijk €81,38 en €64,19.

Buitenlandse verkeersovertreders

In 2021 zijn 784.421 van de opgelegde verkeersboetes boetes opgelegd aan een bestuurder van voertuig met een buitenlands kenteken, tegenover 870.695 een jaar eerder. Deze daling is waarschijnlijk te verklaren doordat minder over de grens werd gereisd door de coronapandemie en de lockdowns in ons land en bijvoorbeeld in België en Duitsland. Daarnaast zijn er minder Britten beboet. Deze daling door de Brexit zet verder door. Sinds 31 januari 2020 geldt de Cross Border Enforcement richtlijn niet meer voor de Britten.

* Het overzicht van de verkeersboetes op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv), ofwel Wet Mulder, wordt samengesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationale Politie, het CJIB en het Openbaar Ministerie (OM).


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Muziek gisteren 19:00

Goudse Esmee Joanna en Adje maken EK-liedje We zijn erbij

De Goudse Esmee van Oostende, oftewel Esmee Joanna, is een zangeres, performer, presentatrice, social-influencer en content-creator. Ze doet dus van alles. Ze heeft nu met de bekende Adje een EK-liedje gemaakt met 'Wij zijn erbij' (op Ich bin wie du). Dit voor het Europees Kampioenschap dat vanaf 14 juni in Duitsland wordt gespeeld.

Gemeente gisteren 18:58

Gouda maakt einde aan lange BKR-registratie na schuldentraject

Om inwoners te helpen hun leven sneller op te pakken na een schuldhulpregeling kort de gemeente Gouda de BKR-registratie fors in. De registratie blijft niet langer 5 jaar staan, maar slechts 6 maanden. “We willen dat mensen sneller perspectief krijgen en weer volwaardig mee kunnen doen in de samenleving”, licht wethouder Armoedebestrijding Jan Kees Oppelaar toe.

Advertorial Sport en recreatie gisteren 18:58

Beweegmakelaars SPORT•GOUDA op vaste tijden te vinden in wijken

SPORT•GOUDA wil ervoor zorgen dat alle inwoners van Gouda gaan (én blijven) bewegen. Niet iedereen vindt het echter even gemakkelijk om een keuze te maken in het uitgebreide sport- en beweeglandschap dat Gouda biedt. Ook kan de financiële situatie een drempel opwerpen om te gaan sporten of lid te worden van een sportvereniging. Bij al dit soort vragen zijn de beweegmakelaars van SPORT•GOUDA de aangewezen personen om hulp te bieden.

Advertorial Maak Gouda Duurzaam gisteren 18:49

Bijeenkomst voor energie- en groenprojecten/werkgroepen

Ben je bezig met een project over duurzaamheid of wil je graag meehelpen met een duurzaam project? Kom dan op 20 juni vanaf 19u30 naar de inspiratiebijeenkomst in het Huis van de Stad. 

Slavernij gisteren 14:57

Gouda viert Keti Koti op 30 juni en 1 juli

Gouda herdenkt op 30 juni het trans-Atlantisch slavernijverleden. En op 1 juli vieren we met elkaar de afschaffing van de slavernij. Tijdens de herdenking staan we stil bij het Nederlandse slavernijverleden. De viering van Keti Koti bestaat uit een cultureel programma. Burgemeester Pieter Verhoeve presenteert dan de vervolgstappen van de gemeente, naar aanleiding van de stadsgesprekken en de verkenning “Het koloniaal en slavernijverleden van Gouda”.

Geschiedenis gisteren 12:30

NTC-bunker in PWA-Kazerne zaterdag weer open voor publiek

De voormalige bunker van het Nationaal Territoriaal Commando – NTC aan de Groen van Prinsterersingel 44 wordt nogmaals voor publiek opengesteld. De bunker is zaterdag 15 juni van 10 tot 16u00 open voor het Gouds-publiek en uiteraard ook voor andere belangstellenden. Bij de eerste openstelling op 1 juni zijn er 553 bezoekers rondgeleid