Gemeente Gouda

'Ga door met het college dat er nu zit'

'Ga door met het college dat er nu zit': Dat is het advies van D66-verkenner Sjoerd Sjoerdsma na gesprekken met alle Goudse politieke partijen. Hij zal zijn advies toelichten vanavond, woensdag 6 april, in een speciale raadsvergadering. 

Het tweede kamerlid adviseert verder onder meer om de inbreng van burgers en de niet-coalitiepartijen bij de formatie te betrekken en nog eens te kijken naar de beoogde wethouderskandidaten: die is weinig divers.

Informatieproces

Verkenner Sjoerd Sjoerdsma heeft in opdracht van de Goudse gemeenteraad de afgelopen periode het informatieproces in Gouda begeleid. Hij heeft onderzocht welke partijen een nieuwe coalitie met elkaar kunnen vormen. Zijn bevindingen presenteert hij woensdag 6 april.  

Vorige week zijn de gesprekken met de 11 politieke partijen, die plaatsvonden op het oude Stadhuis, afgerond. Sjoerdsma: “Ik heb met veel plezier de mogelijkheden voor een Goudse coalitie onderzocht. Het waren zeer constructieve en open gesprekken. Op basis van de inhoud ben ik tot mijn advies gekomen.”

Advies: voortzetting huidige coalitie

In zijn advies concludeert Sjoerdsma dat voortzetting van de huidige coalitie op basis van de (inhoudelijke) standpunten van de partijen het meest voor de hand ligt. Ook in de nieuwe samenstelling van de Gemeenteraad kunnen D66, Groenlinks, CU, PvdA en het CDA op een meerderheid rekenen. Andere coalities stuitten op bezwaren of een gebrek aan draagvlak. Wel wijst Sjoerdsma er nadrukkelijk op dat er werk moet worden gemaakt de vernieuwing van de politieke cultuur. 

Raadsvergadering woensdagavond

Woensdagavond 6 april presenteert Sjoerdsma zijn verslag in een bijzondere raadsvergadering. Daar geeft hij een toelichting op zijn advies en beantwoordt Sjoerdsma eventuele vragen vanuit de politieke partijen. Vervolgens is het aan de politieke partijen om met elkaar in debat te gaan. Na deze raadsvergadering kan een volgende fase van start gaan in de besprekingen voor een nieuwe coalitie.


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Energie gisteren 19:00

Wellicht veld met zonnepanelen naast voetbalcomplex DONK

Vorig jaar zijn Goudse inwoners gevraagd op welke locaties zonnevelden gewenst zijn en waar niet. Daaruit is naar voren gekomen dat in Gouda voorlopig maar één zoeklocatie mogelijk is: naast het voetbalveld van Donk.

Archeologie gisteren 18:46

Provincie maakt twee ton vrij om burgers te betrekken bij archeologie

De Provincie Zuid-Holland opent ook dit jaar de subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland. Er is een budget van 200.000 euro beschikbaar voor activiteiten gericht op het bereiken en betrekken van burgers bij archeologie in Zuid-Holland. Vanaf vandaag, maandag 15 juli, kunnen aanvragen worden ingediend.