Gemeente samen met ondernemers naar emissievrije binnenstad

Om de historische binnenstad van Gouda leefbaarder en schoner te maken, wordt het centrum van Gouda stapsgewijs een nul-emissiezone voor de stadslogistiek. Dat betekent dat onder meer de bevoorrading en pakketbezorging uiteindelijk zonder uitstoot van schadelijke stoffen moet plaatsvinden. Om ondernemers bij deze omschakeling te helpen, heeft de gemeente een overgangsregeling opgesteld.

Stapsgewijs

Daarmee wordt de nul-emissiezone stapsgewijs wordt ingevoerd. Ook kunnen ondernemers ontheffing aanvragen. Betrokken worden via een informatiebijeenkomst ook nog persoonlijk geïnformeerd.

Wethouder duurzaamheid en mobiliteit Michel Klijmij-van der Laan: “Met fors minder én duurzamer vrachtverkeer kunnen we onze binnenstad een stuk schoner maken en daarmee aantrekkelijker voor bewoners en bezoekers. Ook kunnen we zo de overlast, trillingen en verzakkingen verminderen. Tegelijk zijn we ons ervan bewust dat de maatregel voor onze ondernemers een verandering is met de nodige impact. We willen de benodigde stappen daarom samen met hen zetten en voeren het besluit gefaseerd uit. Zo geldt de nul-emissiezone niet direct voor álle voertuigen en zijn er ontheffingen mogelijk.”

De maatregel vloeit voort uit het bestuursakkoord ‘Geef Gouda door’ en heeft als doel de bevoorrading van winkels en bedrijven zo te organiseren dat de uitstoot van schadelijke stoffen afneemt en de luchtkwaliteit verbetert. Gouda is één van de 29 steden waar de nul-emissiezone stadslogistiek wordt ingevoerd.

Nul-emissiezone geldt voor bedrijfsmatig gebruikte bestel- en vrachtwagens

De nul-emissiezone gaat vanaf 1 januari 2025 stapsgewijs in en geldt uitsluitend voor bedrijfsmatig gebruikte bestel- en vrachtwagens (bij de RDW bekend onder de voertuigcategorieën N1, N2 en N3). “Hier zijn echter uitzonderingen op mogelijk voor hulpdiensten en bijzondere voertuigen. Voor specifieke situaties kunnen ontheffingen worden verleend”, benadrukt Klijmij-van der Laan. “We gaan alle ondernemers die te maken krijgen met de nul-emissiezone persoonlijk informeren en uitnodigen voor een informatieavond op 6 februari om toelichting te geven op de mogelijkheden.”

Voor invoering een distributiehub en afspraken met ondernemers

Met de overgangsregeling van 5 jaar (tot 2030) wordt er toegewerkt naar emissievrije stadslogistiek. Hierbij hoort ook het opstarten van een distributiehub en goede afspraken met de ondernemers. Voordat het definitieve verkeersbesluit 1 januari 2025 stapsgewijs wordt ingevoerd, wordt eerst bekeken of deze maatregelen ver genoeg gevorderd zijn.

Inspraak op het besluit

Voordat de nul-emissiezone in werking treedt, wordt vanaf 24 januari een ontwerp verkeersbesluit met de overgangsregeling en het ontheffingenbeleid ter inzage gelegd. Het is dan mogelijk om hierop te reageren door een zienswijze in te dienen. De zienswijzen worden meegenomen in het definitieve besluit.


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Advertorial Voedselbank vandaag 11:54

Stubbe Logistiek komende vijf jaar donateur van Goudse Voedselbank

Bij de Goudse Voedselbank was men al heel blij met de forse donatie die Stubbe Logistiek eerder deed om de aankoop van een nieuwe elektrische bestelbus mogelijk te maken. Nog blijer werd men met de toezegging dat Stubbe Logistiek zich ook voor de komende vier jaar met eenzelfde bedrag als donateur gaat verbinden aan de Goudse Voedselbank.

Archeologie vandaag 11:44

Provincie maakt twee ton vrij om burgers te betrekken bij archeologie

De Provincie Zuid-Holland opent ook dit jaar de subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland. Er is een budget van 200.000 euro beschikbaar voor activiteiten gericht op het bereiken en betrekken van burgers bij archeologie in Zuid-Holland. Vanaf vandaag, maandag 15 juli, kunnen aanvragen worden ingediend.