Gemeente wil actievere rol in grond en vastgoed

Het college van burgemeester en wethouders (BenW) van Gouda wil actiever inzetten op de aan- en verkoop van gronden en gebouwen. Hiermee zorgt de gemeente ervoor dat zij meer invloed heeft op welke gebieden voor welke doeleinden worden gebruikt. Zo kan grond en vastgoed een instrument zijn om de gemeentelijke ambities te behalen. Bijvoorbeeld voor het bouwen van meer betaalbare woningen, effectiever organiseren van bedrijventerreinen, stadsdistributie of realisatie van nieuwe groenvoorzieningen. 

Uitdagingen en Ambities

Gouda staat voor veel uitdagingen, zoals het bouwen van betaalbare woningen, geschikte huisvesting voor maatschappelijke organisaties, duurzame stadsdistributie, vergroening in verband met klimaatverandering, effectief benutten van bedrijventerreinen en de energietransitie. Deze uitdagingen brengen dilemma's met zich mee vanwege de beperkte ruimte in de stad. Het bouwen van woningen betekent bijvoorbeeld vaak minder ruimte voor groen.

Wethouder wonen en grondbeleid Jan Kees Oppelaar benadrukt de urgentie: "Een van de uitdagingen is bijvoorbeeld zorgen voor meer betaalbare woningen. Maar liefst 8.000 mensen, zowel inwoners als mensen van buiten Gouda, zijn op zoek naar een sociale huurwoning in onze stad. Voor velen is het lastig om een passende woning te vinden. Ook maatschappelijke organisaties ervaren moeilijkheden bij het vinden van goede huisvesting. Te lang is alleen naar de markt gekeken voor oplossingen. Om onze doelen te halen en bijvoorbeeld voldoende betaalbare woningen te kunnen bouwen en maatschappelijke taken goed in te vullen, is het nodig dat de gemeente het stuur steviger in handen neemt in onze stad”, aldus Oppelaar.

“Dat doen we door strategischer te kijken naar onze grondpositie, maar ook naar ons vastgoed. Hierin trek ik op met collega’s Van Vugt en Bunnik."

Betaalbaar

Het college wil de komende tijd ook afspraken maken met marktpartijen en woningcorporaties en er op toezien dat er voldoende betaalbare woningen in de sociale huur, middenhuur en betaalbare koop worden gebouwd. De woningen moeten voor langere tijd betaalbaar blijven en terechtkomen bij woningzoekenden met een kleinere portemonnee of middeninkomen. Aan dit type woningen is grote behoefte. Initiatiefnemers worden vroeger in het proces uitgenodigd voor gesprekken om samen te kijken hoe deze betaalbare woningen gebouwd kunnen worden.

Van marktpartijen wordt een financiële bijdrage gevraagd als projecten niet aan gemeentelijke uitgangspunten voldoen. Dit geld wordt gebruikt om een fonds op te richten voor financiering van betaalbare woningen.
De gemeente wil verder de flexibiliteit, duurzaamheid, en toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen vergroten voor toekomstbestendige huisvesting. Indien nodig overweegt de gemeente zelf grondposities of gebouwen aan te kopen.

Voorstel aan de Gemeenteraad

De voorgestelde maatregelen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. In december staan deze voorstellen op de agenda.


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Advertorial Voedselbank vandaag 11:54

Stubbe Logistiek komende vijf jaar donateur van Goudse Voedselbank

Bij de Goudse Voedselbank was men al heel blij met de forse donatie die Stubbe Logistiek eerder deed om de aankoop van een nieuwe elektrische bestelbus mogelijk te maken. Nog blijer werd men met de toezegging dat Stubbe Logistiek zich ook voor de komende vier jaar met eenzelfde bedrag als donateur gaat verbinden aan de Goudse Voedselbank.

Archeologie vandaag 11:44

Provincie maakt twee ton vrij om burgers te betrekken bij archeologie

De Provincie Zuid-Holland opent ook dit jaar de subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland. Er is een budget van 200.000 euro beschikbaar voor activiteiten gericht op het bereiken en betrekken van burgers bij archeologie in Zuid-Holland. Vanaf vandaag, maandag 15 juli, kunnen aanvragen worden ingediend.