Gezelschap Bondgenoten komt bij elkaar op De Goudse Waarden

Bondgenoten is een gezelschap van mensen uit Gouda die allemaal een achterban hebben. Denk aan mensen uit Marokkaanse kring, primair en voortgezet onderwijs, politie, LHBTI, kerken enzovoort. Elke groep heeft een soort ‘vertegenwoordiger’: een bondgenoot. Vanuit de Bondgenoten werd deze week op De Goudse Waarden, locatie Kanaalstraat, weer een bijeenkomst gehouden voor de netwerkpartners.

Dialoog en samenwerken

De bijeenkomst was georganiseerd met als doel om te netwerken, maar ook om de verschillende zorgen met elkaar te delen aangaande de situatie in het Midden Oosten en de verkiezingsuitslag. "We hebben met elkaar de dialoog gevoerd en besproken wat voor effect dit heeft of kan hebben op onze samenleving. Verder hebben wij bekeken op welke wijze wij kunnen samenwerken", aldus Abdelrahim Toukoki, van Qima Zorg.

De veertig deelnemers (sleutelfiguren in diverse Goudse segmenten) kwamen samen om met elkaar de dialoog aan te gaan over de impact van de ontwikkelingen in Gaza/Israël en de impact van de recente verkiezingen op Gouda. "Deze kwesties leven namelijk heel sterk in bijvoorbeeld de Islamitische en Joodse geledingen van Gouda, maar ook in het onderwijs:, aldus Peter van Dijk, intiatiefnemer van Bondgenoten.

Achterban

In 2019 begon Peter van Dijk samen met Marco Redeman (Beleidsmedewerker Diversiteit en Integratie bij gemeente Gouda) een nieuw Gouds initiatief: Bondgenoten.

Peter vertelt hoe iedere groep in Gouda via Bondgenoten wordt gehoord. “Bondgenoten is een gezelschap van mensen uit Gouda die allemaal een achterban hebben. Denk aan mensen uit Marokkaanse kring, primair en voortgezet onderwijs, politie, LHBTI, kerken enzovoort. Elke groep heeft een soort ‘vertegenwoordiger’: een bondgenoot.

Rijkdom

"Met al die bondgenoten komen we bijeen. In een normale situatie eten we samen en bespreken we een thema dat bij ons leeft. Doordat de bondgenoten goed weten wat er bij hun achterban speelt, kunnen ze hier andere groepen over informeren. Het is een dialoog, geen debat. We proberen elkaar niet te overtuigen. Het zorgt ervoor dat er meer begrip en medeleven ontstaat tussen groepen. Bijvoorbeeld met Black Lives Matter, wat maken wij mee op het gebied van discriminatie?"

"Ook corona werd door iedere groep op een andere manier beleefd. Ik ben voorzitter college van bestuur van De Goudse Waarden. Ik zie wat de maatregelen doet met de jongeren en kan dit toelichten aan de groep. Verschillende culturen kunnen op eenzelfde situatie verschillend reageren. We gaan langs in de moskee, de kerk, het gemeentehuis, een school en leren zo elkaars omgeving kennen! In Gouda gaan groepen nog weleens langs elkaar heen. Dat vind ik jammer, want als je groepen beter leert kennen dan weet je waarom iemand doet wat hij doet. Verschillen zijn juist een rijkdom!”


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Advertorial Koor vandaag 11:00

Houtmansplantsoenconcert met Shantykoor De IJsselmannen

Zondag is er weer een optreden in de serie Houtmansplantsoenconcert. Ditmaal met Shantykoor De IJsselmannen. Het koor is opgericht in 2002 en heeft zijn thuishaven in Ouderkerk aan den IJssel, een van de grootste thuishavens van binnenvaartschippers.

Advertorial Muziek vandaag 10:09

Akoestisch optreden Ron Hendrickx bij Check's

Fans van Ron Hendrickx (Ronald Hendriksen) kunnen zich verheugen op een bijzondere traktatie. De Goudse singer-songwriter keert voor één dag terug naar zijn roots voor een speciaal optreden bij Check's Achter de Kerk op zaterdag 13 juli.

Advertorial Afval milieu schoonmaak vandaag 07:00

Gratis GreenClip bij Mobiele Milieustraat

De Mobiele Milieustraat staat volgende week weer op vier locaties in Gouda. Bij De Mobiele Milieustraat kun je  gratis verschillende afvalstromen inleveren die niet bij het restafval horen maar op de milieustraat. En leuk nieuws: je kunt in juli ook een gratis GreenClip afhalen bij de Mobiele Milieustraat.

Voedselbank vandaag 06:00

Voedselbank zoekt Gouwenaars die recht hebben op voedselhulp

Al jaren is bij de Goudse Voedselbank bekend dat er meer mensen recht hebben op voedselhulp dan zich aangemeld hebben. De schattingen lopen uiteen van 10 tot 30 procent wegblijvers, maar het zouden er ook nog veel meer kunnen zijn. Daar wil de voedselbank actie op gaan ondernemen.