Gemeente Gouda, Astrid den Haan
Advertorial Maak Gouda Duurzaam

Gouda is nu ook Global Goal Gemeente

Gouda heeft zich aangesloten bij ⁦‪@G4GlobalGoals⁩. Daarmee spreekt de gemeente haar steun uit aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (Global Goals) van de Verenigde Naties.  

De gemeente Gouda zet verdere stappen richting een duurzamere en eerlijkere toekomst door deel te nemen aan de Gemeenten4GlobalGoals-campagne van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Wethouder Michiel Bunnik hees op 25 september de Global Goals vlag voor het Huis van de Stad.

Waarom deze stap?

De Gemeenten4GlobalGoals-campagne is een initiatief dat Nederlandse gemeenten aanmoedigt om actief bij te dragen aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Global Goals) van de Verenigde Naties. Deze doelen, variërend van het bestrijden van armoede tot het beschermen van het milieu, zijn universeel en gelden voor alle landen en gemeenschappen.

De aansluiting bij de Gemeenten4GlobalGoals-campagne is een logische stap om de ambities uit het bestuursakkoord ‘Geef Gouda Door’ te behalen. De Global Goals bieden een praktisch kader om deze ambities te meten en te bekijken vanuit een universele bril. Het inclusieve en duurzame karakter van het bestuursakkoord past goed bij de Global Goals.

Wat betekent dit voor Gouda?

Door deel te nemen aan deze campagne verplicht Gouda zich om stappen te zetten om deze wereldwijde doelen op lokaal niveau te bereiken. Dit kan variëren van initiatieven zoals het bevorderen van duurzame evenementen, het opzetten van een monitor voor Gouda tot duurzaam inkopen van diensten en producten.

Waarom zijn de Global Goals belangrijk voor gemeenten?

De Global Goals zijn niet alleen de verantwoordelijkheid van nationale overheden of internationale organisaties. Juist op lokaal niveau kunnen veel van deze doelen worden bereikt. Gemeenten spelen een belangrijke rol in het direct beïnvloeden van het leven van hun inwoners en hebben daarom een unieke kans om voor positieve verandering te zorgen.

Trots

Gouda is trots om deel uit te maken van deze nationale beweging en zal stap voor stap de Global Goals gebruiken om de doelen uit het bestuursakkoord ‘Geef Gouda Door’ te halen. Samen met partners en inwoners werkt de gemeente zo verder aan een duurzamere, eerlijkere en inclusievere gemeenschap.

Wil je meer weten over de Global Goals? Bezoek dan de website van SDG Nederland.


Meer nieuws

Energie gisteren 19:00

Wellicht veld met zonnepanelen naast voetbalcomplex DONK

Vorig jaar zijn Goudse inwoners gevraagd op welke locaties zonnevelden gewenst zijn en waar niet. Daaruit is naar voren gekomen dat in Gouda voorlopig maar één zoeklocatie mogelijk is: naast het voetbalveld van Donk.

Archeologie gisteren 18:46

Provincie maakt twee ton vrij om burgers te betrekken bij archeologie

De Provincie Zuid-Holland opent ook dit jaar de subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland. Er is een budget van 200.000 euro beschikbaar voor activiteiten gericht op het bereiken en betrekken van burgers bij archeologie in Zuid-Holland. Vanaf vandaag, maandag 15 juli, kunnen aanvragen worden ingediend.