Gouda voert vergaande parkeer- en verkeersmaatregelen door

Vrachtwagens langer dan 10 meter of zwaarder dan 20 ton worden uit de binnenstad en nabijgelegen wijken geweerd. Er komt een maximaal aantal parkeervergunningen voor de binnenstad. Meer fietsvrij voetgangersgebied. En op zondag wordt van 12u00-0u00 betaald parkeren ingevoerd in de binnenstad. Flarden uit de wijkmobiliteitsplannen van de gemeente Gouda voor de Binnenstad, Korte Akkeren en Kort Haarlem.

Verkeer

In Gouda groeit het aantal inwoners en het aantal bezoekers. Om Gouda in de toekomst duurzaam bereikbaar te houden, zijn er wijkmobiliteitsplannen gemaakt voor de Binnenstad, Korte Akkeren en Kort Haarlem. In deze wijkmobiliteitsplannen gaat het over het verkeer in, van en naar deze wijken. In de plannen wordt de bereikbaarheid verder uitgewerkt met meer ruimte voor wandelaars, fietsers en ruimte voor groen. Op 7 maart  heeft het college de plannen aangeboden aan de gemeenteraad. De besluitvorming van de gemeenteraad wordt in april verwacht.

Wethouder Michel Klijmij-van der Laan, Mobiliteit: “Met deze Wijkmobiliteitsplannen kiest Gouda bewust voor gezonde en duurzame mobiliteit. We willen de schaarse openbare ruimte, die van ons allemaal is, zo eerlijk mogelijk verdelen over de functies die in een aantrekkelijke, leefbare stad en woonwijk nodig zijn. Denk aan groen voor bijvoorbeeld het voorkomen van hittestress, speelplekken voor kinderen, huisvuilverzamelpunten, straten, fietsverbindingen, ruimte voor voetgangers en parkeerplaatsen.”

Enkele maatregelen uitgelicht

In de wijken wordt tal van maatregelen genomen. Er wordt een aantal uitgelicht. Deze en overige maatregelen staan in de wijkplannen zelf en op de website van de gemeente Gouda.

Meer ruimte voor voetgangers en fietsers
Er komt meer ruimte voor voetgangers en fietsers.
-Het uitbreiden van het voetgangersgebied met Lange Groenendaal.
-Fietsvrije voetgangersgebieden van 11 tot 18 uur.
-Meer ruimte voor fietsparkeren en een inpandige fietsenstalling.

Zware voertuigen & regels voor vrachtverkeer
Er is een plan voor grote en zware voertuigen gemaakt om de verkeersveiligheid te verbeteren en om de historische binnenstad te beschermen tegen geluidsoverlast en trillingen. Ook in Kort Haarlem en Korte Akkeren gelden straks regels voor vrachtverkeer.

-Voor de Binnenstad, Korte Akkeren en Kort Haarlem geldt straks: vrachtwagens langer dan 10 meter of zwaarder dan 20 ton mogen deze wijken alleen met een ontheffing in.
-Op de Haastrechtsebrug zal een maximaal gewicht van 30 ton gelden.
-Aanpassing venstertijden kernwinkelgebied binnenstad.

Ruimte voor deelvervoer
De inzet van deelvervoer zoals deelfietsen en deelauto’s wordt verder gestimuleerd en mogelijk gemaakt.

Parkeren
Er worden diverse maatregelen genomen rondom het parkeren. Om de beperkte openbare ruimte eerlijker te verdelen, parkeerdruk te verminderen en om de parkeeroverlast tegen te gaan.

-In de binnenstad komt een zogenoemd vergunningen plafond voor parkeren. Dat betekent dat er een maximaal aantal parkeervergunningen komt voor de binnenstad. Er komt een wachtlijst voor nieuwe aanvragen voor vergunningen. Als we onder het plafond zitten, kunnen inwoners van de wachtlijst een parkeervergunning krijgen. 
-De parkeermogelijkheden worden beter verdeeld over de beschikbare capaciteit.
-Tarieven van parkeervergunningen worden aangepast.
-De tijden voor betaald parkeren worden uitgebreid.
-Op zondag wordt van 12u00-0u00 betaald parkeren ingevoerd in de binnenstad.
-Het verder invoeren van parkeerregels. De zogenoemde parkeerregulering (betaald en vergunning parkeren) in Korte Akkeren en Kort-Haarlem / De Kadenbuurt.

Hiermee verbetert de gemeente Gouda de verkeersveiligheid, leefbaarheid en openbare ruimte in de wijken. En het verhoogt de kans dat de bewoners in de buurt van hun huis kunnen parkeren.

Aansluiten bij geplande werkzaamheden
Als er werkzaamheden plaatsvinden voor de uitvoer van de wijkmobiliteitsplannen probeert de gemeente deze zoveel mogelijk te combineren met werkzaamheden van geplande projecten. Bijvoorbeeld: bij onderhoud aan het riool richt de gemeente gelijk de straat opnieuw in om meer ruimte te maken voor voetgangers of fietsers. Denk verder aan het combineren van projecten rondom herinrichtingen en bestaande projecten van het Groenfonds. 

Samen optrekken met belangenorganisaties
Via enquêtes en bij inwoners en organisaties haalde de gemeente Gouda wensen en verbeterpunten op. Ook keken de ambtenaren naar klachten en meldingen die bij de gemeente Gouda binnen zijn gekomen.

Daarnaast kon iedereen in de periode van 14 december t/m 25 januari een zienswijze indienen. De ingediende zienswijzen hebben nog geleid tot het aanpassen van de ontwerpplannen.

Vervolgstappen
De besluitvorming wordt verwacht in de vergadering van 12 april. Nadat de gemeenteraad de wijkmobiliteitsplannen en de nota grote en zware voertuigen heeft vastgesteld, kan het uitvoeren van de maatregelen beginnen.

Samen bouwen aan een gezonde en groene stad
Met deze plannen werkt de gemeente verder aan een duurzame, groene en beter bereikbare stad om prettig in te wonen en te verblijven. "Wij verdelen de schaarste van de openbare ruimte eerlijker en bereiden de stad voor op klimaatverandering. Ambities die ook zijn aangegeven in ons bestuursakkoord 2022-2026 Geef Gouda Door!"


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Advertorial Festival vandaag 12:44

Festival Gouda Maakt Toekomst zondag op Goudasfalt

Voor het festival Gouda Maakt Toekomst moet je (een plekje in) de agenda vrij houden. Op zondag 4 juni van 12u00 tot 19u00 is GOUDasfalt DE plek waar je Toekomstmakers ontmoet en geïnspireerd raakt om er zelf één te worden!

Gemeente vandaag 12:06

Gouda wil grote gratis inpandige fietsenstalling met voorzieningen in binnenstad

De gemeente Gouda trekt een miljoen uit voor overdekte fietsenstalling met 750 rekken mét voorzieningen, zoals een toegankelijk openbaar toilet. De beoogde plek is het rijtje panden aan de Nieuwe Markt waarin eerst een reisbureau, een speelgoedwinkel en een kledingzaak zaten. Gouda wil de gratis bewaakte inpandige fietsenstalling Nieuwe Markt per 1 januari 2024 openstellen.

Voetbal vandaag 11:36

Romeo El Bouazatti nieuwe trainer SV Gouda

Ondanks een getekend contract bij SV Gouda besloot trainer Tim den Haan recentelijk toch het komend seizoen bij VV Alblasserdam aan de slag te gaan. Het zeer verraste bestuur van SV Gouda moest op zoek naar een andere trainer en vond hem deze week - al vrij snel - in de persoon van Romeo El Bouazatti.

Weer in Gouda vandaag 11:20

Zonnig, droog en vrij warm weekend!

Zaterdag blijft er met een oost-noordoostenwind droge en vrij warme lucht het Groene Hartgebied instromen. De zon schijnt de gehele dag uitbundig en de maximumtemperatuur loopt op naar 23 graden Celsius in de Goudse regio. In het waterrijke Reeuwijkse plassengebied is het een fractie koeler met circa 21 graden Celsius. De oost-noordoostenwind is overwegend matig van kracht, windkracht 3 à 4 Beaufort.

Opinie vandaag 11:10

Uniek monument wordt hersteld!

Al jarenlang zet ik me in voor het opknappen van historische panden in de binnenstad van Gemeente Gouda. Nu stond enige tijd het Tapijthuis uit de 16e eeuw (!!) te koop, nadat de bekende kunstenaar Menno Meijer was overleden. Met enkele andere Gouwenaars zijn we vervolgens een burgerinitiatief gestart om aandacht voor dit unieke pand te vragen. Het pand is nu verkocht en wordt door de nieuwe eigenaar helemaal opgeknapt zodat we over een paar jaar weer een prachtig historisch pand rijker zijn en de binnenstad nog mooier wordt!