Gouda voert vergaande parkeer- en verkeersmaatregelen door

Vrachtwagens langer dan 10 meter of zwaarder dan 20 ton worden uit de binnenstad en nabijgelegen wijken geweerd. Er komt een maximaal aantal parkeervergunningen voor de binnenstad. Meer fietsvrij voetgangersgebied. En op zondag wordt van 12u00-0u00 betaald parkeren ingevoerd in de binnenstad. Flarden uit de wijkmobiliteitsplannen van de gemeente Gouda voor de Binnenstad, Korte Akkeren en Kort Haarlem.

Verkeer

In Gouda groeit het aantal inwoners en het aantal bezoekers. Om Gouda in de toekomst duurzaam bereikbaar te houden, zijn er wijkmobiliteitsplannen gemaakt voor de Binnenstad, Korte Akkeren en Kort Haarlem. In deze wijkmobiliteitsplannen gaat het over het verkeer in, van en naar deze wijken. In de plannen wordt de bereikbaarheid verder uitgewerkt met meer ruimte voor wandelaars, fietsers en ruimte voor groen. Op 7 maart  heeft het college de plannen aangeboden aan de gemeenteraad. De besluitvorming van de gemeenteraad wordt in april verwacht.

Wethouder Michel Klijmij-van der Laan, Mobiliteit: “Met deze Wijkmobiliteitsplannen kiest Gouda bewust voor gezonde en duurzame mobiliteit. We willen de schaarse openbare ruimte, die van ons allemaal is, zo eerlijk mogelijk verdelen over de functies die in een aantrekkelijke, leefbare stad en woonwijk nodig zijn. Denk aan groen voor bijvoorbeeld het voorkomen van hittestress, speelplekken voor kinderen, huisvuilverzamelpunten, straten, fietsverbindingen, ruimte voor voetgangers en parkeerplaatsen.”

Enkele maatregelen uitgelicht

In de wijken wordt tal van maatregelen genomen. Er wordt een aantal uitgelicht. Deze en overige maatregelen staan in de wijkplannen zelf en op de website van de gemeente Gouda.

Meer ruimte voor voetgangers en fietsers
Er komt meer ruimte voor voetgangers en fietsers.
-Het uitbreiden van het voetgangersgebied met Lange Groenendaal.
-Fietsvrije voetgangersgebieden van 11 tot 18 uur.
-Meer ruimte voor fietsparkeren en een inpandige fietsenstalling.

Zware voertuigen & regels voor vrachtverkeer
Er is een plan voor grote en zware voertuigen gemaakt om de verkeersveiligheid te verbeteren en om de historische binnenstad te beschermen tegen geluidsoverlast en trillingen. Ook in Kort Haarlem en Korte Akkeren gelden straks regels voor vrachtverkeer.

-Voor de Binnenstad, Korte Akkeren en Kort Haarlem geldt straks: vrachtwagens langer dan 10 meter of zwaarder dan 20 ton mogen deze wijken alleen met een ontheffing in.
-Op de Haastrechtsebrug zal een maximaal gewicht van 30 ton gelden.
-Aanpassing venstertijden kernwinkelgebied binnenstad.

Ruimte voor deelvervoer
De inzet van deelvervoer zoals deelfietsen en deelauto’s wordt verder gestimuleerd en mogelijk gemaakt.

Parkeren
Er worden diverse maatregelen genomen rondom het parkeren. Om de beperkte openbare ruimte eerlijker te verdelen, parkeerdruk te verminderen en om de parkeeroverlast tegen te gaan.

-In de binnenstad komt een zogenoemd vergunningen plafond voor parkeren. Dat betekent dat er een maximaal aantal parkeervergunningen komt voor de binnenstad. Er komt een wachtlijst voor nieuwe aanvragen voor vergunningen. Als we onder het plafond zitten, kunnen inwoners van de wachtlijst een parkeervergunning krijgen. 
-De parkeermogelijkheden worden beter verdeeld over de beschikbare capaciteit.
-Tarieven van parkeervergunningen worden aangepast.
-De tijden voor betaald parkeren worden uitgebreid.
-Op zondag wordt van 12u00-0u00 betaald parkeren ingevoerd in de binnenstad.
-Het verder invoeren van parkeerregels. De zogenoemde parkeerregulering (betaald en vergunning parkeren) in Korte Akkeren en Kort-Haarlem / De Kadenbuurt.

Hiermee verbetert de gemeente Gouda de verkeersveiligheid, leefbaarheid en openbare ruimte in de wijken. En het verhoogt de kans dat de bewoners in de buurt van hun huis kunnen parkeren.

Aansluiten bij geplande werkzaamheden
Als er werkzaamheden plaatsvinden voor de uitvoer van de wijkmobiliteitsplannen probeert de gemeente deze zoveel mogelijk te combineren met werkzaamheden van geplande projecten. Bijvoorbeeld: bij onderhoud aan het riool richt de gemeente gelijk de straat opnieuw in om meer ruimte te maken voor voetgangers of fietsers. Denk verder aan het combineren van projecten rondom herinrichtingen en bestaande projecten van het Groenfonds. 

Samen optrekken met belangenorganisaties
Via enquêtes en bij inwoners en organisaties haalde de gemeente Gouda wensen en verbeterpunten op. Ook keken de ambtenaren naar klachten en meldingen die bij de gemeente Gouda binnen zijn gekomen.

Daarnaast kon iedereen in de periode van 14 december t/m 25 januari een zienswijze indienen. De ingediende zienswijzen hebben nog geleid tot het aanpassen van de ontwerpplannen.

Vervolgstappen
De besluitvorming wordt verwacht in de vergadering van 12 april. Nadat de gemeenteraad de wijkmobiliteitsplannen en de nota grote en zware voertuigen heeft vastgesteld, kan het uitvoeren van de maatregelen beginnen.

Samen bouwen aan een gezonde en groene stad
Met deze plannen werkt de gemeente verder aan een duurzame, groene en beter bereikbare stad om prettig in te wonen en te verblijven. "Wij verdelen de schaarste van de openbare ruimte eerlijker en bereiden de stad voor op klimaatverandering. Ambities die ook zijn aangegeven in ons bestuursakkoord 2022-2026 Geef Gouda Door!"


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Zorg vandaag 17:28

Verlichte tractoren brengen kerstgroet aan bewoners zorgcentra

Een stoet verlichte tractoren reed vrijdagavond vanuit Stolwijk naar Gouda en weer terug. In Gouda werd een bezoek gebracht aan de bewoners van zorgcentrum De Hanepraij en in Stolwijk aan de bewoners van woonzorgcomplex Wilgenhoven. De initiatiefnemers wilden op deze wijze een kerstgroet aan de bewoners van beide huizen overbrengen.

Calamiteiten vandaag 17:19

Berk valt op dak museumhavencafé IJsselhuis

Een berk bij het Museumhavencafe IJsselhuis is vanacht door de hevige wind afgebroken en vervolgens op het dak terecht gekomen van het voormalige schipperswachtlokaal. Het IJsselhuis liep daarbij flinke schade op, maar kon zondag wel gewoon open.

Voetbal vandaag 16:22

DONK kent weer twee gezichten

Dat bijna een uur uitstekend voetbal spelen en een 3-0 voorsprong nemen geen garantie is voor een eenvoudige zege, werd in de strijd tussen de nummer twee, DONK, en het laaggeplaatste CSW maar weer eens bewezen. De thuisploeg freewheelde ogenschijnlijk eenvoudig naar een ruime voorsprong, maar kwam uiteindelijk billenknijpend nog goed weg met “slechts” een 3-2 overwinning.

Ongeval vandaag 16:07

Auto op z'n kop in water Burgemeester van Reenensingel

Een automobilist raakte zondagmiddag rond 12u20 door nog onbekende oorzaak met zijn auto van de Burgemeester van Reenensingel en belandde vervolgens met zijn voertuig op z'n kop in het naastgelegen water. De automobilist en een bijrijder zijn er vandoor gegaan en hebben zich nog niet gemeld.

Advertorial gospel vandaag 11:00

Concerten negende editie Black Gospel Night bijna uitverkocht

De feestdagen staan bijna voor de deur. Nog 14 dagen en dan is het zover! Eigenwijze Evenementen B.V., een toonaangevende evenementenorganisatie uit Reeuwijk, kondigt met trots aan dat de 9e editie Black Gospel Night bijna is uitverkocht. Niet verwonderlijk: Black Gospel Night in Gouda brengt vreugde en inspiratie in het hart van de feestdagen.

Voetbal vandaag 10:08

Jodan Boys met zege de feestdagen in

Jodan Boys heeft de laatste competitiewedstrijd van 2023 goed afgesloten. In eigen huis was de ploeg van Erik van Zoest een maatje te groot voor Argon. De Gouwenaars hadden grote delen van de wedstrijd een veldoverwicht, maar hielden Argon lange tijd in de wedstrijd. Uiteindelijk won Jodan Boys toch met duidelijke cijfers: 5-2.