Advertorial Sport en recreatie

Gouda zet met Sportloket mooie stappen in ondersteuning sportaanbieders

Tijdens het Gouds Sportcafé zijn deze week de resultaten gepresenteerd van de Vitaliteitsscan onder de Goudse Sportverenigingen. Tijdens deze bijeenkomst was ook de ondertekening van de intentieverklaring voor het Sportloket, waarbij het 1-ingangsprincipe voor clubondersteuning in Gouda werd bekrachtigd. Met deze mijlpalen zet Gouda een belangrijke stap voorwaarts in de ondersteuning van haar sportaanbieders.

sport beweeg loket partijen intentieovereenkomst.jpeg

Op de foto: De verschillende partijen na de ondertekening van de intentieverklaring voor het Sportloket.

Gouda als voorbeeldgemeente Sportloket

SPORT•GOUDA heeft de afgelopen jaren een leidende rol gespeeld in de ontwikkeling van clubondersteuning in Gouda. Door nauwe samenwerking met lokale en landelijke partijen, gebaseerd op de lokale beleidsnota Sport en Bewegen in Gouda 2022 en de behoeften van de clubs, heeft dit geleid tot een efficiëntere clubondersteuning.

NOC*NSF heeft het Sportloket Gouda officieel erkend als een van de eerste loketten in Nederland. De ondertekening van het convenant, bijgewoond door vertegenwoordigers van de Gemeente Gouda, SPORT•GOUDA, KNVB, nevobo, KNKV, NOC*NSF, Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) en Rabobank kring Zuid-Holland onderstreept de toewijding van verschillende partijen aan het verbeteren van de ondersteuning voor sportaanbieders in Gouda.

1-ingangsprincipe verenigingsondersteuning

Het Sportloket, dat zal fungeren als de eerste toegangspoort voor verenigingen en sportaanbieders, wordt geleid door SPORT•GOUDA. Dit loket streeft naar een betere coördinatie en efficiëntie in de ondersteuning van lokale sportclubs. In 2024 zal er gewerkt worden aan een visie op het optimaliseren van deze ondersteuning in Gouda. Daarnaast worden andere partijen gevraagd om aan te sluiten.

Vitaliteitsscan: Hoe staan de Goudse sportverenigingen ervoor?

De basis van verenigingsondersteuning is inzicht hebben in de vitaliteit van sportverenigingen. De Goudse Vitaliteitsscan heeft in kaart gebracht hoe de Goudse verenigingen ervoor staan en wat hun uitdagingen en behoeften zijn. Met een respons van 58%, vertegenwoordigd door 35 sportaanbieders en in totaal zo'n 10.000 spelende leden, 2.200 niet-spelende leden en 800 donateurs. De belangrijkste uitkomsten zijn verwerkt in een rapportage.

Enkele belangrijke uitkomsten:

  • Er is bij een aantal verenigingen sprake van een lichte ledendaling
  • De bestuurlijke kracht van Goudse verenigingen staat onder druk
  • Vinden, binden en behouden van vrijwilligers lijkt een steeds groter uitdaging te zijn
  • De contributies zijn door veel verenigingen verhoogd. Hiermee staat de betaalbaarheid van sport onder druk.
  • Er is meer aandacht voor kwaliteit van de trainers binnen de vereniging
  • Tijdens de energiecrisis is de ondersteuning vanuit Gemeente, SPORT•GOUDA en anderen erg behulpzaam geweest.

Uitgangspunt voor verenigingsondersteuning

De bevindingen van de vitaliteitsscan vormen de basis voor gerichte verenigingsondersteuning in 2024.

Meer informatie, inclusief een infographic van de Vitaliteitsscan en het volledige rapport, is beschikbaar op www.sportpuntgouda.nl.

 


Meer nieuws

Advertorial Koor vandaag 11:00

Houtmansplantsoenconcert met Shantykoor De IJsselmannen

Zondag is er weer een optreden in de serie Houtmansplantsoenconcert. Ditmaal met Shantykoor De IJsselmannen. Het koor is opgericht in 2002 en heeft zijn thuishaven in Ouderkerk aan den IJssel, een van de grootste thuishavens van binnenvaartschippers.

Advertorial Muziek vandaag 10:09

Akoestisch optreden Ron Hendrickx bij Check's

Fans van Ron Hendrickx (Ronald Hendriksen) kunnen zich verheugen op een bijzondere traktatie. De Goudse singer-songwriter keert voor één dag terug naar zijn roots voor een speciaal optreden bij Check's Achter de Kerk op zaterdag 13 juli.

Advertorial Afval milieu schoonmaak vandaag 07:00

Gratis GreenClip bij Mobiele Milieustraat

De Mobiele Milieustraat staat volgende week weer op vier locaties in Gouda. Bij De Mobiele Milieustraat kun je  gratis verschillende afvalstromen inleveren die niet bij het restafval horen maar op de milieustraat. En leuk nieuws: je kunt in juli ook een gratis GreenClip afhalen bij de Mobiele Milieustraat.

Voedselbank vandaag 06:00

Voedselbank zoekt Gouwenaars die recht hebben op voedselhulp

Al jaren is bij de Goudse Voedselbank bekend dat er meer mensen recht hebben op voedselhulp dan zich aangemeld hebben. De schattingen lopen uiteen van 10 tot 30 procent wegblijvers, maar het zouden er ook nog veel meer kunnen zijn. Daar wil de voedselbank actie op gaan ondernemen.