Advertorial Gouda 750 jaar

Gouda750-archief doorgegeven voor de toekomst

Met de overdracht van het Gouda750-archief komt nu ook formeel een einde aan het feestjaar. In 2022 is de stadsverjaardag uitbundig gevierd wat is vastgelegd in talloze films, foto’s en andere materialen. Dit omvangrijke archief is op woensdag 21 december overgedragen aan Coretta Bakker-Wijbrans (directeur-streekarchivaris) door Thierry van Vugt (wethouder Gouda750) en voorzitter Hans de Leeuw (voorzitter Stichting Fonds Gouda750). Naast het fysieke 750-archief wordt het digitale materiaal onderdeel van het, in de periode 2023-2026 te ontwikkelen, e-depot van het Streekarchief Midden-Holland.

Thierry van Vugt: “Gouda was jarig en dat hebben we geweten! We leggen dit nu vast voor de generaties van de toekomst en geven hiermee handen en voeten aan het motto van Gouda750: Geef Gouda door!”

Coretta Bakker-Wijbrans: “Wij zijn ontzettend blij met deze aanwinst voor ons nieuwe e-depot. Via de website www.samh.nl zijn nu al films en foto’s van het feest te bekijken. De geschreven Goudse geschiedenis blijft op Goudseverhalen.nl toegankelijk voor de Gouwenaars van de toekomst. Zo zorgt het streekarchief voor duurzame bewaring én toegankelijkheid van het geheugen van de regio”

Het archief bevat onder meer informatie over de voorbereidingen en uitvoering van het feestjaar, films van activiteiten die in opdracht van het Fonds Gouda750 zijn gemaakt, de digitale versie van het boek ‘Gouda in beeld’ en posters van verschillende activiteiten.

Gouda vierde feest!

In 2022 vierden we dat het 750 jaar geleden is dat Graaf Floris V van Holland stadsrechten verleende aan Gouda. Een feest leunend op de historie maar gericht op de toekomst. Gouda750 was een feest voor iedereen, jong en oud, groot en klein, Gouwenaar en bezoeker. Het motto van was dan ook ‘Geef Gouda door!’. Er zijn na 12 april (Koninklijke opening) meer dan 175 programma’s en activiteiten ontwikkeld, een feest vóór en dóór de stad.

Bij foto: ondertekening van de schenkingsovereenkomst door (van links naar rechts) Hans de Leeuw (voorzitter Stichting Fonds Gouda750), Coretta Bakker-Wijbrans (directeur-streekarchivaris) en Thierry van Vugt (wethouder Gouda750)


Meer nieuws

Energie gisteren 19:00

Wellicht veld met zonnepanelen naast voetbalcomplex DONK

Vorig jaar zijn Goudse inwoners gevraagd op welke locaties zonnevelden gewenst zijn en waar niet. Daaruit is naar voren gekomen dat in Gouda voorlopig maar één zoeklocatie mogelijk is: naast het voetbalveld van Donk.

Archeologie gisteren 18:46

Provincie maakt twee ton vrij om burgers te betrekken bij archeologie

De Provincie Zuid-Holland opent ook dit jaar de subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland. Er is een budget van 200.000 euro beschikbaar voor activiteiten gericht op het bereiken en betrekken van burgers bij archeologie in Zuid-Holland. Vanaf vandaag, maandag 15 juli, kunnen aanvragen worden ingediend.