GoudApot

GoudApot krijgt meer aanvragen, maar keert minder geld uit

GoudApot heeft in 2023 152 initiatieven die Gouwenaars met elkaar in verbinding brengen met een financiële bijdrage ondersteund. Ondanks dat er meer aanvragen waren dan de afgelopen jaren, was het totaalbedrag (182.272 Euro) toch minder dan 2022. "Dit omdat er minder grote aanvragen waren en niet alle toegekende bijdragen ook feitelijk zijn uitgegeven", aldus Hans Te Baerts voorzitter GoudApot.

goudapot wim van beek prijs energiecooperatie kort haarlem klein.jpeg

Jaarlijkse subsidie

GoudApot ontvangt jaarlijks subsidie van de gemeente Gouda. De aanvragen worden door Gouwenaars beoordeeld die dat op vrijwillige basis doen. Er zijn ongeveer dertig vrijwilligers verbonden aan GoudApot.

Op de website zijn alle aanvragen en beoordelingen (ruim 1500 tot nu toe) terug te vinden. De initiatieven van 2023 zijn heel divers: van heel kleinschalig tot stadsbrede activiteiten. De kleinste bijdrage was €100,- voor het Deelcafé Gouda, de grootste bijdrage het Festival Gouda Maakt Toekomst (€11.000,-).

Ondanks dat er meer aanvragen waren dan de afgelopen jaren, was het totaalbedrag (182.272 Euro) toch minder dan 2022, omdat er minder grote aanvragen waren en niet alle toegekende bijdragen ook feitelijk zijn uitgegeven.

De toegekende aanvragen: voor culturele activiteiten: €50.000, voor maatschappelijk €70.000, voor jeugd en spelen €37.000, voor natuur €10.000, voor sport €5600 en voor wijkactiviteiten €25.000 (cijfers afgerond). De toegekende wijkactiviteiten zijn aardig over de stad verspreid. Alleen Bloemendaal/Plaswijck springt er in positieve zin uit en Achterwillens en Oosterwei blijven wat achter. GoudApot wil graag alle wijken en buurten goed bedienen.

Het jaarverslag is terug te vinden op onze website www.goudapot.nl en Facebook. 

Naamsbekendheid

"Gouda kent veel Gouwenaars met een andere culturele achtergrond die nog te weinig een beroep doen op de  financiële mogelijkheden van GoudApot voor activiteiten die Gouwenaars met elkaar in verbinding brengen. Dat geldt ook voor mogelijke aanvragers die onze procedure te ingewikkeld vinden", zo laat Te Baerts weten.

"We werken verder aan de vergroting van onze naamsbekendheid en laagdrempeligheid. We zoeken ook mensen en organisaties die hier een bijdrage aan willen en kunnen leveren. GoudApot biedt nu al een helpende hand voor Gouwenaars die een aanvraag overwegen. Die hulp (via info@goudapot.nl) leidt niet automatisch tot een toekenning, maar de kans op afwijzing is kleiner."

Het Kindercollege heeft GoudApot erop gewezen dat voor kinderen en jongeren de tijd tussen aanvraag en toekenning wel erg lang is. Te Baerts: "We hebben nu een periode van zes weken voor de afhandeling van een aanvraag. Niet lang voor een Fonds, maar we willen graag tegemoetkomen aan de wens van het Kindercollege. Daarom hebben we beoordelingsgroep K ingesteld. K verwijst naar “klein”. Aanvragen van kinderen en jongeren worden zo mogelijk binnen twee weken afgehandeld. Die tijd geldt ook voor alle aanvragen tot €500,-"


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Energie gisteren 19:00

Wellicht veld met zonnepanelen naast voetbalcomplex DONK

Vorig jaar zijn Goudse inwoners gevraagd op welke locaties zonnevelden gewenst zijn en waar niet. Daaruit is naar voren gekomen dat in Gouda voorlopig maar één zoeklocatie mogelijk is: naast het voetbalveld van Donk.

Archeologie gisteren 18:46

Provincie maakt twee ton vrij om burgers te betrekken bij archeologie

De Provincie Zuid-Holland opent ook dit jaar de subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland. Er is een budget van 200.000 euro beschikbaar voor activiteiten gericht op het bereiken en betrekken van burgers bij archeologie in Zuid-Holland. Vanaf vandaag, maandag 15 juli, kunnen aanvragen worden ingediend.