Gouwenaars voelen zich veiliger in hun buurt

Inwoners van Gouda voelen zich steeds veiliger in hun buurt. Volgens de nieuwe cijfers van de stadspeiling, beschikbaar op www.gouda.incijfers.nl, groeit het gevoel van veiligheid in de Goudse buurten.

buurtvoorlichters handhaving maak gouda veilig.jpg

Veiligheidsbeleid

Inwoners geven nu gemiddeld een 7,0 voor veiligheid, tegenover een 6,4 vijf jaar geleden. Dit komt mede door het veiligheidsbeleid van Gouda, dat aantoonbare resultaten oplevert. Zo laat de jaarlijkse rapportage een daling zien in het aantal woninginbraken en meldingen van jeugdoverlast. 

Burgemeester Verhoeve: "Het gaat steeds beter met de veiligheid in Gouda. We zijn blij dat er minder inbraken zijn. Maar we willen nog meer verbeteren, want we zijn er nog niet. Ons doel is om het aantal inbraken lager te krijgen en te houden. We blijven ons best doen om alle Goudse wijken veilig te maken voor iedereen."

Minder woninginbraken

In het jaar 2023 werden in totaal 105 woninginbraken gepleegd, ongeveer 50 inbraken minder dan in 2022. Vergeleken met de cijfers van meer dan 5 jaar geleden is het aantal woninginbraken nu stabiel laag. Meer dan 5 jaar geleden had Gouda namelijk nog te maken met 639 inbraken.

Vooral in de decembermaand was er een piek te zien in de cijfers, wat overeenkomt met de landelijke trend waarin rond de feestdagen vaak een toename van inbraken wordt vastgesteld.

Pieter Verhoeve: “Deze opvallende daling die is ingezet, is ook mede dankzij de inzet van politie, oplettende buren en betere preventiemaatregelen van bewoners.”

Minder andere ernstige misdrijven

Verder zijn er ook minder andere ernstige misdrijven. Het aantal High Impact Crimes, waaronder overvallen, inbraken, straatroof en mishandelingen, is in 2023 met 7 procent gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar.

Daling meldingen jeugdoverlast

Uit de cijfers blijkt verder dat het goed gaat met de meeste jongeren in Gouda. Ze gaan naar school, sporten of hebben een andere hobby zonder problemen. Het aantal meldingen van overlast door jongeren daalt. Tijdens de coronatijd was er even meer overlast, maar nu zijn er minder meldingen dan voor corona.

De gemeente blijft zich samen met de politie en andere partners inzetten met zowel preventieve als ook repressieve maatregelen. In 2023 zijn er bijvoorbeeld vier jeugdboa’s gestart. Ze hebben als doel om buiten op straat sneller zicht te krijgen op de jeugdgroepen en duidelijke grenzen te stellen aan het gedrag van jongeren.

Aandacht voor ondermijning

In samenwerking met diverse organisaties, waaronder de politie, omgevingsdienst, arbeidsinspectie en douane, heeft de gemeente meer integrale controles uitgevoerd bij woningen, horecagelegenheden, garages en bedrijventerreinen dan in 2022. Hierbij zijn verschillende overtredingen geconstateerd op het gebied van brandveiligheid, Opiumwet, wapens en munitie, milieu en uitkeringen.

Om signalen van ondermijning beter en sneller te herkennen geeft gemeente regelmatig voorlichting aan ondernemers en professionals.

Veiligheidsbeleid komende jaren

De focus van het veiligheidsbeleid van Gouda in de komende jaren ligt behalve op bovengenoemde onderwerpen ook op cybercrime en de aanpak van polarisatie, radicalisering en extremisme.

Wijkgerichte aanpak

Elke wijk heeft specifieke behoeften. Daarom wordt per wijk gekeken naar passende maatregelen om uiteindelijk alle wijken veiliger en leefbaarder te maken.

 

 


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Energie gisteren 19:00

Wellicht veld met zonnepanelen naast voetbalcomplex DONK

Vorig jaar zijn Goudse inwoners gevraagd op welke locaties zonnevelden gewenst zijn en waar niet. Daaruit is naar voren gekomen dat in Gouda voorlopig maar één zoeklocatie mogelijk is: naast het voetbalveld van Donk.

Archeologie gisteren 18:46

Provincie maakt twee ton vrij om burgers te betrekken bij archeologie

De Provincie Zuid-Holland opent ook dit jaar de subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland. Er is een budget van 200.000 euro beschikbaar voor activiteiten gericht op het bereiken en betrekken van burgers bij archeologie in Zuid-Holland. Vanaf vandaag, maandag 15 juli, kunnen aanvragen worden ingediend.