Ministerie van Justitie en Veiligheid

Henk Korvinus nieuwe voorzitter bestuur Instituut Mijnbouwschade Groningen

Henk Korvinus wordt benoemd tot de nieuwe voorzitter van het bestuur van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). De ministerraad heeft besloten de Gouwenaar voor te dragen op voorstel van minister Weerwind voor Rechtsbescherming. 

De 67-jarige Korvinus was tot 1 januari 2023 inspecteur-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Eerder was hij waarnemend hoofdofficier Noord-Nederland, raadsadviseur op het ministerie van Algemene Zaken, hoofdofficier van justitie in Den Haag en Rotterdam, rechter en kantonrechter.

Korvinus werd december vorig jaar door de Koning benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en door het college van de gemeente Gouda benoemd tot bestuurder/voorzitter van de Stichting 4 en 5 mei Gouda.

Korvinus zal de eerste weken van zijn voorzitterschap van het bestuur van het Instituut Mijnbouwschade Groningen besteden aan het inwerken in het aardbevingsdossier, het voeren van gesprekken met gedupeerde Groningers en Drenten en het kennismaken met maatschappelijke organisaties en regionale overheden en instellingen.

De benoeming van Korvinus gaat 15 mei in en is voor de duur van 4 jaar. Korvinus volgt professor mr. Bas Kortmann op. 


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Energie vandaag 19:00

Wellicht veld met zonnepanelen naast voetbalcomplex DONK

Vorig jaar zijn Goudse inwoners gevraagd op welke locaties zonnevelden gewenst zijn en waar niet. Daaruit is naar voren gekomen dat in Gouda voorlopig maar één zoeklocatie mogelijk is: naast het voetbalveld van Donk.

Archeologie vandaag 18:46

Provincie maakt twee ton vrij om burgers te betrekken bij archeologie

De Provincie Zuid-Holland opent ook dit jaar de subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland. Er is een budget van 200.000 euro beschikbaar voor activiteiten gericht op het bereiken en betrekken van burgers bij archeologie in Zuid-Holland. Vanaf vandaag, maandag 15 juli, kunnen aanvragen worden ingediend.