Mirjam Roos

Het koloniaal en slavernijverleden van Gouda: een motie

De gemeenteraad nam op woensdag 22 mei een motie aan over het slavernij- en koloniaal verleden in Gouda. Graag leg ik uit waarom en wat daarin staat.

De aanleiding

Van 1 juli 2023 tot 1 juli 2024 is het Nationaal Herdenkingsjaar Slavernijverleden. GroenLinks stelde in 2022 vragen, wat er eigenlijk bekend is over de rol van Gouda in dit deel van onze geschiedenis. Het college heeft hier een verkennend onderzoek naar laten doen. Dat leverde in januari een waardevolle boek op: ‘Het koloniaal en slavernijverleden van Gouda, een verkenning’. Ook zijn er meerdere stadsgesprekken geweest.

Als ChristenUnie voelen we ons erg betrokken bij dit thema. Don Ceder, ons Tweede Kamerlid, heeft al jaren aandacht gevraagd voor het slavernijverleden van Nederland en de doorwerking in het heden. Zijn motie in 2021 voor onafhankelijk onderzoek werd breed gesteund en dit hielp om zoveel bewustwording te krijgen van het leed, dat dit tot nationale excuses leidde.

In de raad zijn er twee vergaderingen geweest over dit thema, waarbij ook insprekers hun verhaal hebben gedeeld. Als raadsleden hebben we geluisterd en per partij benoemd hoe we verder willen met dit onderwerp. Daarna hebben we samengewerkt om een motie op te stellen, waarmee we het college op pad willen sturen. Want wat moet het college nu gaan doen?

De motie

Deze motie roept het college op tot drie dingen.

Ten eerste om de bewustwording over het slavernij- en koloniaal verleden te vergroten. Iedereen in Gouda moet weten wat er in het verleden is gebeurd en welke rol Gouda en Gouwenaars daarin speelden. Wij verwachten dat het college daarvoor luistert naar alle stemmen in de stad, om dit op een passende manier te doen.

Ten tweede roept de motie op om de verbinding tussen alle Goudse inwoners te stimuleren en discriminatie en racisme actief te bestrijden. Want er worden nog steeds mensen gediscrimineerd, helaas. We verwachten dat het college hierbij samenwerkt met alle maatschappelijke partijen in de stad.

Wellicht is het onverwacht om een link te leggen met moderne slavernij in deze motie. Want er zijn zulke gruwelijke dingen gebeurd, dat dit met niets te vergelijken is. Tegelijk weten we dat er nog steeds mensen zijn die worden uitgebuit en soms zelfs verhandeld. Daarom roepen we in deze motie het college ook op om moderne slavernij actief te bestrijden. Daarbij denken we aan het inkoopbeleid, arbeidsmigratie en gedwongen prostitutie.

Hoe verder?

De motie is ondertekend door ChristenUnie, CDA, SGP, D66, GoudaPositief en Leefbaar Gouda. Ook VVD, GoudaVitaal en GBG stemden voor. Nu zal het college een memo schrijven, over welke stappen er gezet gaan worden. We gaan er vanuit dat het college met Keti Koti, op 1 juli, zich zal uitspreken over het leed dat mensen is aangedaan.

Daarnaast verwachten we dat initiatiefnemers met plannen zullen komen om hierover in de stad verder in gesprek te gaan. Want dit is niet alleen iets van raadsleden, maar iedereen in Gouda mag zich hierbij betrokken voelen.

Er zijn gruwelijke dingen gebeurd in het verleden, omdat we andere mensen niet als ménsen zagen.

Dat mogen we nooit vergeten en nooit meer doen.

Mirjam Roos
Fractielid ChristenUnie Gouda

Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Advertorial Voedselbank vandaag 11:54

Stubbe Logistiek komende vijf jaar donateur van Goudse Voedselbank

Bij de Goudse Voedselbank was men al heel blij met de forse donatie die Stubbe Logistiek eerder deed om de aankoop van een nieuwe elektrische bestelbus mogelijk te maken. Nog blijer werd men met de toezegging dat Stubbe Logistiek zich ook voor de komende vier jaar met eenzelfde bedrag als donateur gaat verbinden aan de Goudse Voedselbank.

Archeologie vandaag 11:44

Provincie maakt twee ton vrij om burgers te betrekken bij archeologie

De Provincie Zuid-Holland opent ook dit jaar de subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland. Er is een budget van 200.000 euro beschikbaar voor activiteiten gericht op het bereiken en betrekken van burgers bij archeologie in Zuid-Holland. Vanaf vandaag, maandag 15 juli, kunnen aanvragen worden ingediend.