Advertorial Ontmoetingsplaats

Informatiedagen voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven

25.000 adressen verdeeld over zeven gemeenten ontvangen deze week een uitnodiging voor een gratis kopje koffie of thee. Via deze kaartenactie nodigen het PostNL Bijzondere Momenten Fonds en Stichting Lezen en Schrijven mensen die misschien moeite hebben met lezen en schrijven uit voor een bezoek aan een buurthuis of Taalhuis in hun buurt. Zo ook in Gouda, in de Chocoladefabriek.

Lezen en schrijven

In Delfzijl, Den Haag, Dordrecht, Gouda, Enschede, Hoogezand-Sappemeer en Kerkrade houden bibliotheken en Taalhuizen een moment waarop buurtbewoners langs kunnen komen voor een kopje koffie en gratis informatie over alsnog beter leren lezen en schrijven.  

Basisvaardigheden 

Niet iedereen in deze gemeenten krijgt een kaartje. Het gaat om een speciale selectie op basis van gegevens van onder meer www.geletterdheidinzicht.nl. Stichting Lezen en Schrijven zet zich ervoor in dat iedereen in Nederland voldoende kan lezen, schrijven, rekenen en omgaan met computers en smartphones. Deze basisvaardigheden zijn nodig om zelfstandig mee te komen op de arbeidsmarkt en in de samenleving.  

Gouda
Inwoners van Gouda met een uitnodiging zijn welkom op:
• Dinsdag 10 oktober van 13u30 tot 15u00 in de Chocoladefabriek, begane grond naast het Taalhuis (Klein Amerika 20)
• Donderdag 12 oktober van 19u00 tot 20u30 in de Chocoladefabriek, begane grond naast het Taalhuis (Klein Amerika 20)

Geke van Velzen, directeur-bestuurder Stichting Lezen en Schrijven: “In Nederland hebben zo’n 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. We realiseren ons dat het voor veel mensen een drempel is om direct de stap te zetten naar een Taalhuis of bibliotheek. Velen schaamte om tegen anderen te vertellen dat ze moeite hebben met taal, rekenen en digitale vaardigheden en zien er tegenop om daarmee aan de slag te gaan. Maar deze basisvaardigheden zijn steeds belangrijker, niet alleen om mee te kunnen blijven komen op de arbeidsmarkt, maar ook om je weg te vinden in de samenleving. Stichting Lezen en Schrijven zoekt daarom elke keer nieuwe manieren om mensen te bereiken. We willen met deze kaartenactie het makkelijker maken om de stap te zetten om weer te gaan leren. Deze actie is een proef. Als dit werkt, willen PostNL Bijzondere Momenten Fonds en Stichting Lezen en Schrijven deze actie volgend jaar uitbreiden naar andere steden.”

Thijs Kerckhoffs, directeur-bestuurder PostNL Bijzondere Momentenfonds: “Het ontvangen en versturen van post zou voor iedereen een bijzonder moment moeten zijn. Daarom willen wij mensen die moeite hebben met lezen en schrijven graag helpen. Door de nieuwe samenwerking tussen het Bijzondere Momenten Fonds en Stichting Lezen en Schrijven kunnen we deze mensen een steuntje in de rug geven, zoals met deze actie. We bezorgen kaartjes met een uitnodiging voor een kop koffie in een Taalhuis voor een eerste ontmoeting. Ook bieden we cursisten kaartjes en postzegels om te oefenen met het schrijven van een kaartje. Ik hoop dat zo steeds meer mensen het plezier ontdekken van het versturen en ontvangen van post.”


Meer nieuws

Advertorial Voedselbank vandaag 11:54

Stubbe Logistiek komende vijf jaar donateur van Goudse Voedselbank

Bij de Goudse Voedselbank was men al heel blij met de forse donatie die Stubbe Logistiek eerder deed om de aankoop van een nieuwe elektrische bestelbus mogelijk te maken. Nog blijer werd men met de toezegging dat Stubbe Logistiek zich ook voor de komende vier jaar met eenzelfde bedrag als donateur gaat verbinden aan de Goudse Voedselbank.

Archeologie vandaag 11:44

Provincie maakt twee ton vrij om burgers te betrekken bij archeologie

De Provincie Zuid-Holland opent ook dit jaar de subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland. Er is een budget van 200.000 euro beschikbaar voor activiteiten gericht op het bereiken en betrekken van burgers bij archeologie in Zuid-Holland. Vanaf vandaag, maandag 15 juli, kunnen aanvragen worden ingediend.

Advertorial Sport en recreatie vandaag 10:01

Sportzomer SPORT•GOUDA heeft Olympisch tintje

Deze zomer houdt SPORT•GOUDA tal van sportieve activiteiten met een Olympisch tintje. Iedereen, van jong tot oud, kan meedoen en genieten van sport- en spel door heel Gouda. Sportzomer met SPORT•GOUDA: Sportieve activiteiten met een Olympisch tintje.