Energie 5 jul. 2024 14:05

Instanties gaan strijd aan tegen energiearmoede

Woonpartners Midden-Holland, Mozaïek Wonen en de Gemeente Gouda hebben gezamenlijk een belangrijke stap gezet in de strijd tegen energiearmoede. In het Huis van de Stad in Gouda hebben zij het convenant bestrijding energiearmoede ondertekend waarmee zij inzetten om energiearmoede in de regio te bestrijden.

Advertorial Energie 19 jun. 2024 15:43

Gouda maakt meer snelheid om doelen CO2 neutraal en aardgasvrij te halen

In de Transitievisie Warmte (TVW) staan de stappen die de gemeente wil zetten om in 2040 CO2 neutraal en  aardgasvrij te zijn. De TVW is nu geëvalueerd. Hieruit blijkt dat meer snelheid nodig is om dit doel te behalen. Daarom wil de gemeente nu niet meer inzetten op het aanleggen van grootschalige warmtenetten. De gemeente gaat inwoners vooral ondersteunen bij individuele oplossing en bij het isoleren en energie besparen.

Advertorial Energie 29 feb. 2024 10:09

178 zonnepanelen voor jarige Chocoladefabriek

Zon en chocola vormen niet altijd de gedroomde combinatie, maar hoe anders is dat in Gouda? Met 178 zonnepanelen op het dak van de Chocoladefabriek heeft de stad deze week een nieuwe stap gezet op weg naar een geheel CO2-neutraal en aardgasvrij 2040.

Advertorial Energie 30 jan. 2024 10:26

Gemeenteraad vergadert over zonnevelden: wil jij inspreken?

De gemeenten van de Regionale Energiestrategie (RES) Midden-Holland hebben afspraken gemaakt over het opwekken van duurzame energie met zonnevelden. Ze keken samen waar in de regio plek is voor zonnevelden en aan welke voorwaarden ze moeten voldoen. Dit staat in het Programma Zon op Veld. Het programma wordt voorgelegd aan raden voor een reactie, waarna de colleges rond maart een besluit nemen. Gouwenaars kunnen inspreken bij de Goudse raadsvergadering op 31 januari, als ze zich aanmelden bij: griffie@gouda.nl voor 12u00 op 31 januari. 

Advertorial Energie 18 jan. 2024 12:04

Informatieavond Buurtbatterij in Sociëteit Concordia

Energiecoöperatie Gouda houdt donderdagavond een informatieavond over energieopslag in buurten. Op donderdagavond 18 januari vanaf 20u30 presenteren diverse sprekers in Sociëteit Concordia hun ervaringen met energieopslag voor buurten en bedrijven.

Energie 3 aug. 2023 12:08

Vleermuis nieuwe horde bij energietransitie

Isolatiebedrijven en woningeigenaren moeten voor ze spouwmuren isoleren goed onderzoeken of daar vleermuizen in zitten. Met een camera in de ruimte tussen de muren kijken is niet voldoende.

Energie 11 apr. 2023 13:19

GGD Hollands Midden doet onderzoek naar impact energiecrisis

Hecht GGD Hollands Midden heeft half december 2022 een panelonderzoek uitgezet naar de gevolgen van de energiecrisis. Er is gevraagd naar de impact van de energiecrisis op hun gezondheid en financiële situatie.  

Advertorial Energie 3 apr. 2023 11:29

Samen energietransitie versnellen? Ga eens langs bij Rabobank Energiecoöperatiedesk

Wil je een vliegende start maken met de oprichting van een energiecoöperatie? Of ben je al goed op weg maar heb je vragen? Dan ben je meer dan welkom bij de Energiecoöperatiedesk van Rabobank Hollandse IJssel. Een plek waar (beginnende) energiecoöperaties terecht kunnen met hun vragen. Het doel? Samen de energietransitie versnellen.

Advertorial Energie 19 mrt. 2023 11:00

Noodfonds voor Gouwenaars voor te hoge energieprijzen

SchuldenlabNL, de Nederlandse Schuldhulproute en energieleveranciers Eneco, Essent, Greenchoice en Vattenfall zijn sinds maart 2022 samen bezig met oplossingen voor de hoge energieprijzen. Zij presenteerden toen een actieplan om huishoudens te helpen om financieel gezond te blijven. Op 1 juni 2022 lanceerden zij op www.geldfit.nl/energie een gids met informatie en advies over de hoge energieprijzen. De laatste oplossing die zij presenteren is de oprichting van het Tijdelijk Noodfonds Energie.

Energie 17 feb. 2023 09:57

Electrische auto zonder stroom op 15 meter van laadpaal. Wat te doen?

"Mijn elektrische auto staat nog geen 15 meter bij de laadpaal vandaan, maar is leeg. Het lukt mij niet om deze te duwen. Is er iemand die een beetje handig is met auto's die mij kan helpen om de auto weer te voorzien van stroom?", zo vraagt een Gouwenaar zich wanhopig af op Nextdoor.

Energie 6 dec. 2022 15:24

GGD Hollands Midden: energie besparen prima, maar houd je huis droog

Door de stijgende energieprijzen zoeken veel mensen naar manieren om energie te besparen. Op internet vind je veel tips, maar helaas zijn die niet allemaal goed voor je gezondheid. Hecht GGD Hollands Midden geeft je tips die je mee kunt nemen bij jouw keuzes.

Energie 18 okt. 2022 11:05

Servicepunt gaat bedrijven in Midden-Holland ontzorgen in energiecrisis

Energie besparen en zelf duurzame energie opwekken: ook bij ondernemers neemt de behoefte daaraan sterk toe. Want net als burgers worden bedrijven zwaar getroffen door de energiecrisis. Ze worstelen echter met de vele regels en verschillende soorten maatregelen. Ze zien niet alleen op tegen het gedoe, maar missen vaak ook de kennis om te investeren in de juiste energiebesparende maatregelen. Het nieuwe Servicepunt Energietransitie Bedrijven Midden-Holland gaat deze ondernemingen vanaf maandag 17 oktober daarom bijstaan met hand- en spandiensten.

Energie 22 sep. 2022 13:23

Gouda verhoogt energietoeslag en verlengt aanvraagtermijn

De energietoeslag voor lage inkomens in de gemeente Gouda is verhoogd van € 800,- naar € 1.300,-. Ook wordt de termijn voor het indienen van een aanvraag verlengd tot 1 januari 2023. Dit heeft het college van BenW besloten naar aanleiding van het extra budget dat hiervoor beschikbaar is gesteld door het kabinet.

Energie 15 sep. 2022 10:47

Gouda stapt over van energieleverancier Gazprom naar Vattenfall

Gouda stapt met ingang van 1 oktober dit jaar over van energieleverancier Gazprom naar Vattenfall. Met Vattenfall is een nieuw contract afgesloten als alternatief voor het Russische Gazprom. Gouda wilde al voor de zomer van de Russen af als onderdeel van het sanctiepakket door de inval in Oekraïne. Het gaat derhalve om een tussentijdse ontbinding. Met alle consequenties vandien. Zo gaan de energietarieven flink omhoog.

Energie 22 aug. 2022 13:25

Ruim 2200 Gouwenaars hebben driekwartier zonder stroom gezeten

2204 Gouwenaars hebben rond de maandagmiddag driekwartier zonder stroom gezeten. Rond 11u26 kwamen de Goudse klanten van Stedin in de postcodegebieden 2803 tot en met 2805 zonder stroom te zitten. Monteurs van Stedin waren snel ter plaatse voor onderzoek en herstel van de stroomvoorziening. Omstreeks 12u11 was de stroomstoring verholpen en hadden alle Stedin-klanten weer stroom. Oorzaak van de storing was een defecte kabel.

Energie 1 aug. 2022 12:08

Gemeente Gouda verhoogt inkomensgrens energietoeslag

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda heeft de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor de energietoeslag per 1 augustus 2022 verhoogd naar 130% van de bijstandsnorm.

Advertorial Energie 28 apr. 2022 11:54

Rabobank Hollandse IJssel helpt drie clubs aan zonnepanelen

Stichting Vlister Openluchtbaden, Stichting Zwembad Scharlesooi en vv Lekkerkerk kunnen aan de slag met het plaatsen van zonnepanelen op hun dak. Dat is de uitkomst van de actie voor maatschappelijke gebouwen waarbij leden van de coöperatieve Rabobank in de regio van Hollandse IJssel konden stemmen op hun favoriete maatschappelijke gebouw. 

Energie 4 apr. 2022 15:10

Gouwenaars kunnen vanaf vandaag energietoeslag aanvragen

De energieprijzen zijn de afgelopen maanden enorm gestegen. Het kabinet wil mensen met een laag inkomen ondersteunen. Daarom krijgen huishoudens met een laag inkomen (op of net boven het sociaal minimum) eenmalig € 800,- om hen te helpen de energierekening te betalen. Dit noemen we energietoeslag. Gouwenaars kunnen deze toeslag vanaf vandaag aanvragen.

Energie 31 mrt. 2022 12:45

Al 1600 Goudse huishoudens hebben energietoeslag gekregen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda is zoals beloofd voortvarend aan de slag gegaan met het uitkeren van de door het Rijk toegekende energietoeslag aan Goudse inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. "Afgelopen week al aan 1600 huishoudens ambtshalve bedrag overgemaakt. Er zijn nog meer huishoudens die recht hebben, op aanvraag. Het Kabinet garandeert gemeenten genoeg geld voor energiecompensatie", zo laat wethouder Rogier Tetteroo weten.