ISK Gouda krijgt er komende maanden tachtig asielzoekers bij

De Internationale Schakel Klas (ISK) van het Carmelcollege aan de Aakwerk krijgt er de komende maanden tachtig leerlingen bij. Het gaat daarbij om jonge asielzoekers. De eerste veertig minderjarige asielzoekers zijn begin augustus verwelkomd in het voormalige Passionistenklooster in Haastrecht. Zij gaan vanaf begin september naar Gouda op school. Daarna komen er tot en met december iedere maand tien bij.

Veertien tot achttien jaar

Het betreft jongens en meiden in de leeftijd van veertien tot achttien jaar, die zonder ouders zijn gevlucht en voor wie geen plek is in de asielzoekerscentra. Zij komen uit Ter Apel en andere opvangcentra en hebben met name een Syrische en Eritrese achtergrond. 

Er is de afgelopen maanden hard gewerkt om de tijdelijke opvanglocatie aan de Provincialeweg Oost geschikt te maken voor de huisvesting van uiteindelijk tachtig jonge vluchtelingen. Zij wachten in Haastrecht hun asielprocedure af, die normaal gesproken zes maanden duurt. De opvang in Haastrecht is voor een periode van drie jaar.

De jongeren krijgen eerst de tijd om te ‘landen’ in hun nieuwe onderkomen. De activiteiten die ze hier krijgen zijn met name gericht op integratie en zelfredzaamheid. Als de vakantie is afgelopen gaan ze begin september naar de internationale schakelklas op het Carmelcollege in Gouda.

ISK-afdeling

De ISK-afdeling biedt onderwijs aan leerlingen van 12 tot en met 17 jaar die nog maar kort in Nederland wonen en die het Nederlands nog niet genoeg beheersen om de lessen in het reguliere onderwijs te volgen. Het Carmelcollege Gouda is de enige scholengroep in de regio die een ISK-afdeling heeft voor neveninstromers. Deze jongeren komen als asielzoeker, gezinshereniger of om een andere reden. In de gemeente Gouda en omgeving is met andere scholen voor voortgezet onderwijs afgesproken dat de Scholengroep Carmelcollege Gouda dit onderwijs verzorgt.

Het programma is erop gericht om elke leerling zo snel mogelijk te laten doorstromen naar passend Nederlands onderwijs. Dat kan havo, vwo, vmbo, mbo, praktijkonderwijs of leerwerktrajecten zijn, op verschillende niveaus en in diverse leerjaren. Er wordt, waar mogelijk, gebruik gemaakt van de voorzieningen van de vmbo-locatie.

Daarnaast is het belangrijk dat de leerlingen vaardigheden, kennis en inzichten opdoen die onmisbaar zijn om goed te functioneren in een vervolgopleiding en in de Nederlandse maatschappij.

De ISK-afdeling van Scholengroep Carmelcollege Gouda is gehuisvest in het schoolgebouw aan de Aakwerf in Gouda, ook wordt er soms gebruik gemaakt van de lokalen van Antoniusmavo XL aan de Groen van Prinsterersingel. Beide locaties liggen op loop- en fietsafstand van elkaar.


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Energie gisteren 19:00

Wellicht veld met zonnepanelen naast voetbalcomplex DONK

Vorig jaar zijn Goudse inwoners gevraagd op welke locaties zonnevelden gewenst zijn en waar niet. Daaruit is naar voren gekomen dat in Gouda voorlopig maar één zoeklocatie mogelijk is: naast het voetbalveld van Donk.

Archeologie gisteren 18:46

Provincie maakt twee ton vrij om burgers te betrekken bij archeologie

De Provincie Zuid-Holland opent ook dit jaar de subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland. Er is een budget van 200.000 euro beschikbaar voor activiteiten gericht op het bereiken en betrekken van burgers bij archeologie in Zuid-Holland. Vanaf vandaag, maandag 15 juli, kunnen aanvragen worden ingediend.