Voedselbank Gouda

Leden Probus op bezoek bij Goudse Voedselbank

Maar liefst 27 Goudse Probus-leden brachten een bezoek aan de Goudse Voedselbank. Probus wil saamhorigheid en vriendschap bevorderen tussen postactieven van 55 jaar en ouder. De leden hebben een maatschappelijk verantwoordelijke functie vervuld en hechten waarde aan het regelmatig ontmoeten van elkaar, ieder vanuit een persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke achtergrond. 

voedselbank bezoek probus groep.jpg

Noordpool

De Probus-laden verzamelden zij zich op de Noordpool 2 voor het bijwonen van een informatieve bijeenkomst. In de kantine legde bestuurslid Andries Joling uit hoe de zoektocht naar het nieuwe pand was verlopen, welke criteria er gehanteerd moesten worden en hoe de noodzakelijke verbouwing van het geselecteerde tot stand was gekomen. Hierbij kwam ook de fondsenwerving ter sprake om dit alles financieel mogelijk te maken.

Rondleiding

Daarna volgde in vier groepjes een rondleiding door het nieuwe pand, waarbij uitleg werd gegeven over de werkwijze van de voedselbank en het succes van de nieuwe winkelformule. Na afloop toonden de leden zich zeer enthousiast over alles wat ze gehoord en gezien hadden. Met name de omvang van de werkzaamheden, de hoeveelheden voedsel en het aantal vrijwilligers en klanten overtroffen de inschattingen van de meeste Probus-leden. Al met al was het een aangename en leerzame bijeenkomst.

De voedselbank is van plan vaker dit soort bijeenkomsten te houden om de bekendheid en het draagvlak binnen de Goudse samenleving te vergroten.

Over Probus

Probus wil saamhorigheid en vriendschap bevorderen tussen postactieven van 55 jaar en ouder. De leden hebben een maatschappelijk verantwoordelijke functie vervuld en hechten waarde aan het regelmatig ontmoeten van elkaar, ieder vanuit een persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke achtergrond. De bindende elementen zijn onderlinge hulpvaardigheid, verbreding van kennis en interesse, verruiming van inzicht en ontspanning.


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Energie gisteren 19:00

Wellicht veld met zonnepanelen naast voetbalcomplex DONK

Vorig jaar zijn Goudse inwoners gevraagd op welke locaties zonnevelden gewenst zijn en waar niet. Daaruit is naar voren gekomen dat in Gouda voorlopig maar één zoeklocatie mogelijk is: naast het voetbalveld van Donk.

Archeologie gisteren 18:46

Provincie maakt twee ton vrij om burgers te betrekken bij archeologie

De Provincie Zuid-Holland opent ook dit jaar de subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland. Er is een budget van 200.000 euro beschikbaar voor activiteiten gericht op het bereiken en betrekken van burgers bij archeologie in Zuid-Holland. Vanaf vandaag, maandag 15 juli, kunnen aanvragen worden ingediend.