Bezwaren

Van de ingediende bezwaren wordt volgens de consumentenorganisatie zo’n 35% gedaan omdat burgers het niet eens zijn met de hoogte van de beschikking. Een kwart van de ondervraagden gaf aan zekerheid te willen of de verstuurde beschikking wel klopte en voor 7% was bezwaar maken een principekwestie geworden.

Lastenverlaging was de motivatie van 10% van de ingediende bezwaren. Voor nog eens 6,9% was bezwaar maken via WOZ-adviesbureaus een manier om hun slagingskans te vergroten. De overige bezwaarmakers gaven geen redenen aan waarom ze bezwaar maakten.

Beter onderbouwen

Directeur Dirk-Jan Wolfert van de Vastelastenbond stelt dat gemeenten transparanter moeten zijn: “Door beter te communiceren en een duidelijk taxatieverslag toe te voegen, kan de overheid het vertrouwen van burgers terugwinnen en het aantal WOZ-bezwaren terugdringen. Vaak mist een onderbouwing van de WOZ-waarde en wordt de burger niet meegenomen in de besluitvorming, dat is jammer.”