Meer zekerheid voor Goudse buurthuizen

De rol van wijkcentra, buurthuizen en buurthuiskamers wordt in Gouda steeds belangrijker. De gemeente gaat deze laagdrempelige locaties voor ondersteuning in de buurt daarom meer zekerheid bieden. Zij kunnen vanaf 1 januari 2025 voor meerdere jaren tegelijk subsidie aanvragen.

Voorzieningen belangrijk

“We zien dat dergelijke voorzieningen alleen maar belangrijker worden in een tijd waarin mensen steeds langer thuis wonen, zorg vaker aan huis wordt gegeven (ambulante zorg; dus minder opnames) en veel mensen zich eenzaam voelen”, zegt wethouder Anna van Popering-Kalkman van onder meer Maatschappelijke Ondersteuning.

“Voorzieningen in de buurt dragen bij aan verbinding, ontmoeting en leefbaarheid; het gevoel dat je erbij hoort en mee mag doen. Kortom, deze vorm van laagdrempelige ondersteuning in de eigen buurt vinden we belangrijk voor de sociale samenhang van onze stad”.

Jaarlijks subsidieert de gemeente wijkcentra, buurthuizen en buurthuiskamers met circa 2 miljoen euro. In Gouda gaat het om ruim 10 locaties. De nieuwe subsidieregeling ‘Ontmoeten en meedoen’ (per 1 januari 2025) voorziet niet alleen in meer zekerheid voor de betreffende organisaties door de mogelijkheid om subsidies meerjarig toe te kennen. Ook wordt het geld op basis van objectieve criteria verdeeld.

Heldere criteria

Wethouder Van Popering: “De criteria in de oude regeling waren niet helder genoeg. Daardoor ontstond te veel ruimte voor interpretatie. Dat lossen we met de nieuwe regeling op. Consequentie daarvan is wel, dat sommige organisaties en locaties misschien meer subsidie gaan ontvangen dan zij gewend waren, en andere minder. We kiezen daarbij wel de weg van de geleidelijkheid. Als een organisatie minder subsidie ontvangt, zorgen we voor een geleidelijke afbouw. Omgekeerd verhogen we subsidies geleidelijk”.

Impuls

De herverdeling zorgt er ook voor dat er (op termijn) meer geld beschikbaar komt voor buurthuizen om, als zij dat willen, professionele ondersteuning in te huren. “De doelgroep voor sommige ontmoetingsplekken wordt – mede door de overal zichtbare beweging naar langer thuis wonen en ambulante zorg – ingewikkelder. Dat maakt de taak van vrijwilligers, die in wijkcentra en buurthuizen van oudsher zo’n belangrijke rol spelen, complexer”, zegt Anna van Popering daarover.

“Met de nieuwe subsidieregeling geven we een impuls aan de verdere professionalisering van de locaties. Daardoor wordt de continuïteit meer gewaarborgd en de kwaliteit van ondersteuning versterkt”.

nelson mandela centrum bernadottelaan buurtcentrum wijkcentrum.jpg

Het multifunctionele buurthuis Nelson Mandela Centrum aan de Bernadottelaan biedt een breed scala aan activiteiten aan voor alle leeftijden, inclusief een bibliotheek en wijkeettafels; foto: gemeente Gouda


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Advertorial Koor vandaag 11:00

Houtmansplantsoenconcert met Shantykoor De IJsselmannen

Zondag is er weer een optreden in de serie Houtmansplantsoenconcert. Ditmaal met Shantykoor De IJsselmannen. Het koor is opgericht in 2002 en heeft zijn thuishaven in Ouderkerk aan den IJssel, een van de grootste thuishavens van binnenvaartschippers.

Advertorial Muziek vandaag 10:09

Akoestisch optreden Ron Hendrickx bij Check's

Fans van Ron Hendrickx (Ronald Hendriksen) kunnen zich verheugen op een bijzondere traktatie. De Goudse singer-songwriter keert voor één dag terug naar zijn roots voor een speciaal optreden bij Check's Achter de Kerk op zaterdag 13 juli.

Advertorial Afval milieu schoonmaak vandaag 07:00

Gratis GreenClip bij Mobiele Milieustraat

De Mobiele Milieustraat staat volgende week weer op vier locaties in Gouda. Bij De Mobiele Milieustraat kun je  gratis verschillende afvalstromen inleveren die niet bij het restafval horen maar op de milieustraat. En leuk nieuws: je kunt in juli ook een gratis GreenClip afhalen bij de Mobiele Milieustraat.

Voedselbank vandaag 06:00

Voedselbank zoekt Gouwenaars die recht hebben op voedselhulp

Al jaren is bij de Goudse Voedselbank bekend dat er meer mensen recht hebben op voedselhulp dan zich aangemeld hebben. De schattingen lopen uiteen van 10 tot 30 procent wegblijvers, maar het zouden er ook nog veel meer kunnen zijn. Daar wil de voedselbank actie op gaan ondernemen.