Advertorial Onderwijs

Met Future heeft De Goudse Waarden de opleiding van de toekomst

Future, de nieuwste opleiding van De Goudse Waarden, is bedoeld voor leerlingen met vmbo-advies die graag op ontdekking gaan en aan de slag willen met nieuwe technologie of creatief kunnen denken. Je komt er veel van te weten bij het Open Huis op vrijdag 3 februari, van 18u30 tot 20u30, op De Goudse Waarden, locatie Kanaalstraat.    

dgw future klas leerlingen.jpg

Wat ga je leren?

De opleiding Future vindt plaats in leerjaar 1 en 2 van het VMBO. Bij deze opleiding werk je aan het verbreden van je creatieve denkvermogen en hoe je dat kan inzetten bij het mooier maken van deze aarde. Je creativiteit uitbreiden doe je niet alleen, je inspireert elkaar en samen ontdek je altijd meer. Samenwerken staat in deze opleiding centraal.

Binnen de opleiding Future werk je elke periode aan projecten waarin een vraagstuk centraal staat. Dat vraagstuk bekijkt De Goudse Waarden vanuit meerdere invalshoeken: een technische (techniek), een creatieve (kunst), een historische (geschiedenis) en geografische invalshoek (aardrijkskunde). Zo leer je om een vraagstuk vanuit meerdere kanten aan te vliegen en op te lossen. Na elke periode presenteer je jouw bevindingen of product en mogelijke oplossing van dit vraagstuk aan de klas. Daarvoor leer je verschillende presentatietechnieken. 

dgw future kreten.jpg

Wereld mooier maken en behouden

Veel van wat we doen staat in het teken van de wereld mooier maken en behouden, oplossingen voor de toekomst bedenken en leren hoe die vorm te geven en te verkopen. We gaan bij de opleiding Future producten bedenken en verbeteren voor de toekomst, kijkend naar de technische mogelijkheden van nu en vroeger. We gaan dan ook grenzeloos leren denken, alsof alles mogelijk is. 

Ook het organiseren van activiteiten die als doel hebben de wereld mooier te maken, elkaar beter te leren kennen zijn onderdeel van deze opleiding.

dgw futere collage.jpg

Geef je snel op

Wil je mee ontwerpen aan deze mooiere toekomst? Heb je lef en hou je van nieuwe dingen en uitdagingen, durf je anders te denken? Geef je snel op! En kom langs bij het Open Huis op vrijdag 3 februari.


Meer nieuws

Energie vandaag 19:00

Wellicht veld met zonnepanelen naast voetbalcomplex DONK

Vorig jaar zijn Goudse inwoners gevraagd op welke locaties zonnevelden gewenst zijn en waar niet. Daaruit is naar voren gekomen dat in Gouda voorlopig maar één zoeklocatie mogelijk is: naast het voetbalveld van Donk.

Archeologie vandaag 18:46

Provincie maakt twee ton vrij om burgers te betrekken bij archeologie

De Provincie Zuid-Holland opent ook dit jaar de subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland. Er is een budget van 200.000 euro beschikbaar voor activiteiten gericht op het bereiken en betrekken van burgers bij archeologie in Zuid-Holland. Vanaf vandaag, maandag 15 juli, kunnen aanvragen worden ingediend.