RWS West NL Zuid

Minder rijstroken beschikbaar op A20 richting Gouda

Let op! Van donderdag 9 op vrijdag 10 februari zijn er tussen 21u30 en 05u00 minder rijstroken beschikbaar op de A20 richting Gouda, tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en knooppunt Gouwe. De oprit Moordrecht (18) is dicht. Er vindt bodemonderzoek plaats voor de planuitwerking van de wegverbreding.

Veldonderzoeken

Rijkswaterstaat voert in het eerste kwartaal van 2023 de eerste veldonderzoeken uit langs de A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda. Rijkswaterstaat combineert de verschillende onderzoeken zoveel mogelijk met elkaar om hinder te beperken.

Voordat de eerste schop over enkele jaren de grond in gaat, moet eerst duidelijk zijn hoe de bodemgesteldheid in het gebied langs de A20 is. Er worden verschillende soorten onderzoek verricht naar mogelijk aanwezige obstakels in de ondergrond. Zoals (ontplofbare) oorlogsresten, archeologische vondsten en bodemvervuiling.

Ook wordt geotechnisch onderzoek gedaan naar de opbouw van de bodem. ‘Het bodemonderzoek voorkomt dat we straks tijdens de werkzaamheden vondsten doen of obstakels tegenkomen waardoor we het werk moeten stilleggen en er mogelijk hinder ontstaat’, vertelt Toni Fiedler, projectleider Onderzoeken bij Rijkswaterstaat. ‘Als opdrachtgever hebben wij bovendien de plicht om voor de aannemer de staat en de kwaliteit van het areaal inzichtelijk te maken.’

Stevige fundering

Ook is er onderzoek nodig voor het ontwerp van het project. ‘Als we bijvoorbeeld een viaduct bouwen, moeten we vooraf weten of de bodem daar sterk genoeg voor is. Een stevige fundering is ook belangrijk voor de verbreding van de A20. We laten daarom over het gehele tracé geotechnisch onderzoek doen naar de opbouw van de bodem’, zegt Esther Korvinus, projectleider Onderzoeken vanuit het ingenieursbureau AlphA20, een samenwerkingsverband tussen Royal HaskoningDHV (RHDHV) en Arcadis.

De onderzoeken vinden niet zomaar op willekeurig gekozen plekken plaats. Korvinus: ‘We hebben eerst bureauonderzoek gedaan. Op basis van de beschikbare gegevens hebben we bepaald voor welke locaties veldonderzoek nodig is. Zo kwam uit de onderzoeken naar voren dat er misschien Duitse loopgraven uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied liggen.’

Langs het tracé wordt nu op zo’n 600 meetpunten onderzoek verricht. Korvinus: ‘Bij het onderdeel geotechniek gaat het om ongeveer 175 meetpunten (sonderingen en mechanische en handboringen) en komen er ongeveer 20 peilbuizen om de waterstand te meten. Vanuit archeologie gaat het om ongeveer 150 handboringen en voor het milieukundig bodemonderzoek zijn er zo’n 280 handboringen voorzien waarbij in ongeveer 25 boorgaten een peilbuis wordt geplaatst om de grondwaterkwaliteit te meten. Tenslotte verkennen we met radaronderzoek de mogelijke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten.’

Hinder voorkomen

Om hinder voor de perceeleigenaren zo veel mogelijk te beperken, laat Rijkswaterstaat de verschillende typen veldwerk zoveel mogelijk bundelen. Fiedler: ‘Als je de onderzoeken slim met elkaar combineert, hoeven we niet voor meerdere onderzoeken bij dezelfde perceeleigenaar terug te komen.’

Korvinus: ‘Die puzzel zijn we nu aan het leggen. Er is daarom nog geen vastgestelde planning, wel een planning op hoofdlijnen. Rond februari en maart 2023 vinden de meeste onderzoeken plaats. Hierbij houden we ook rekening met het broedseizoen. We willen de ecologie niet verstoren.’

De grondeigenaren zijn vorig jaar al geïnformeerd over de veldonderzoeken op hun perceel. Ook ontvingen zij onlangs een brief waarin staat welke van de vier typen onderzoek op hun perceel gaat plaatsvinden. Binnenkort worden zij vanuit het ingenieursbureau AlphA20 benaderd om detailafspraken te maken.

Vervolgonderzoek

Afhankelijk van de bevindingen kan er in een later stadium nog vervolgonderzoek komen. Ook wordt de bodem onder het wegdek van de A20 nog op verschillende punten onderzocht. Fiedler: ‘Die onderzoeken, waarvoor we rijstroken moeten afsluiten, laten we ’s nachts uitvoeren zodat weggebruikers er zo min mogelijk hinder van ondervinden.’


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Calamiteiten vandaag 13:22

Derde lekkage dit lopende theaterseizoen bij De Goudse Schouwburg

De Goudse Schouwburg heeft zaterdagmorgen te maken gehad met een derde lekkage in dit lopende theaterseizoen. De lekkage in de keuken kwam boven water bij de voorverkoop van kaarten voor het nieuwe theaterseizoen. Die voorverkoop loopt voorspoedig.

Advertorial Festival vandaag 12:44

Festival Gouda Maakt Toekomst zondag op Goudasfalt

Voor het festival Gouda Maakt Toekomst moet je (een plekje in) de agenda vrij houden. Op zondag 4 juni van 12u00 tot 19u00 is GOUDasfalt DE plek waar je Toekomstmakers ontmoet en geïnspireerd raakt om er zelf één te worden!

Gemeente vandaag 12:06

Gouda wil grote gratis inpandige fietsenstalling met voorzieningen in binnenstad

De gemeente Gouda trekt een miljoen uit voor overdekte fietsenstalling met 750 rekken mét voorzieningen, zoals een toegankelijk openbaar toilet. De beoogde plek is het rijtje panden aan de Nieuwe Markt waarin eerst een reisbureau, een speelgoedwinkel en een kledingzaak zaten. Gouda wil de gratis bewaakte inpandige fietsenstalling Nieuwe Markt per 1 januari 2024 openstellen.

Voetbal vandaag 11:36

Romeo El Bouazatti nieuwe trainer SV Gouda

Ondanks een getekend contract bij SV Gouda besloot trainer Tim den Haan recentelijk toch het komend seizoen bij VV Alblasserdam aan de slag te gaan. Het zeer verraste bestuur van SV Gouda moest op zoek naar een andere trainer en vond hem deze week - al vrij snel - in de persoon van Romeo El Bouazatti.