RWS West NL Zuid

Minder rijstroken beschikbaar op A20 richting Gouda

Let op! Van donderdag 9 op vrijdag 10 februari zijn er tussen 21u30 en 05u00 minder rijstroken beschikbaar op de A20 richting Gouda, tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en knooppunt Gouwe. De oprit Moordrecht (18) is dicht. Er vindt bodemonderzoek plaats voor de planuitwerking van de wegverbreding.

Veldonderzoeken

Rijkswaterstaat voert in het eerste kwartaal van 2023 de eerste veldonderzoeken uit langs de A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda. Rijkswaterstaat combineert de verschillende onderzoeken zoveel mogelijk met elkaar om hinder te beperken.

Voordat de eerste schop over enkele jaren de grond in gaat, moet eerst duidelijk zijn hoe de bodemgesteldheid in het gebied langs de A20 is. Er worden verschillende soorten onderzoek verricht naar mogelijk aanwezige obstakels in de ondergrond. Zoals (ontplofbare) oorlogsresten, archeologische vondsten en bodemvervuiling.

Ook wordt geotechnisch onderzoek gedaan naar de opbouw van de bodem. ‘Het bodemonderzoek voorkomt dat we straks tijdens de werkzaamheden vondsten doen of obstakels tegenkomen waardoor we het werk moeten stilleggen en er mogelijk hinder ontstaat’, vertelt Toni Fiedler, projectleider Onderzoeken bij Rijkswaterstaat. ‘Als opdrachtgever hebben wij bovendien de plicht om voor de aannemer de staat en de kwaliteit van het areaal inzichtelijk te maken.’

Stevige fundering

Ook is er onderzoek nodig voor het ontwerp van het project. ‘Als we bijvoorbeeld een viaduct bouwen, moeten we vooraf weten of de bodem daar sterk genoeg voor is. Een stevige fundering is ook belangrijk voor de verbreding van de A20. We laten daarom over het gehele tracé geotechnisch onderzoek doen naar de opbouw van de bodem’, zegt Esther Korvinus, projectleider Onderzoeken vanuit het ingenieursbureau AlphA20, een samenwerkingsverband tussen Royal HaskoningDHV (RHDHV) en Arcadis.

De onderzoeken vinden niet zomaar op willekeurig gekozen plekken plaats. Korvinus: ‘We hebben eerst bureauonderzoek gedaan. Op basis van de beschikbare gegevens hebben we bepaald voor welke locaties veldonderzoek nodig is. Zo kwam uit de onderzoeken naar voren dat er misschien Duitse loopgraven uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied liggen.’

Langs het tracé wordt nu op zo’n 600 meetpunten onderzoek verricht. Korvinus: ‘Bij het onderdeel geotechniek gaat het om ongeveer 175 meetpunten (sonderingen en mechanische en handboringen) en komen er ongeveer 20 peilbuizen om de waterstand te meten. Vanuit archeologie gaat het om ongeveer 150 handboringen en voor het milieukundig bodemonderzoek zijn er zo’n 280 handboringen voorzien waarbij in ongeveer 25 boorgaten een peilbuis wordt geplaatst om de grondwaterkwaliteit te meten. Tenslotte verkennen we met radaronderzoek de mogelijke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten.’

Hinder voorkomen

Om hinder voor de perceeleigenaren zo veel mogelijk te beperken, laat Rijkswaterstaat de verschillende typen veldwerk zoveel mogelijk bundelen. Fiedler: ‘Als je de onderzoeken slim met elkaar combineert, hoeven we niet voor meerdere onderzoeken bij dezelfde perceeleigenaar terug te komen.’

Korvinus: ‘Die puzzel zijn we nu aan het leggen. Er is daarom nog geen vastgestelde planning, wel een planning op hoofdlijnen. Rond februari en maart 2023 vinden de meeste onderzoeken plaats. Hierbij houden we ook rekening met het broedseizoen. We willen de ecologie niet verstoren.’

De grondeigenaren zijn vorig jaar al geïnformeerd over de veldonderzoeken op hun perceel. Ook ontvingen zij onlangs een brief waarin staat welke van de vier typen onderzoek op hun perceel gaat plaatsvinden. Binnenkort worden zij vanuit het ingenieursbureau AlphA20 benaderd om detailafspraken te maken.

Vervolgonderzoek

Afhankelijk van de bevindingen kan er in een later stadium nog vervolgonderzoek komen. Ook wordt de bodem onder het wegdek van de A20 nog op verschillende punten onderzocht. Fiedler: ‘Die onderzoeken, waarvoor we rijstroken moeten afsluiten, laten we ’s nachts uitvoeren zodat weggebruikers er zo min mogelijk hinder van ondervinden.’


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Advertorial Evenementen vandaag 15:30

Zeldzaam Mooi Markt komt zondag opnieuw naar Goudse Markt

Op zondag 1 oktober is er weer een Zeldzaam Mooi Markt op het prachtige marktplein de Markt in Gouda. Het Marktplein in Gouda is niet zomaar een plein. Het is hét plein van Gouda. Daarom de perfecte locatie voor twee keer per jaar dé Zeldzaam Mooi Markt.

Advertorial Cursussen en workshops vandaag 10:49

Nieuw bij Volksuniversiteit Gouda: cursus smartphone fotografie

Wat hebben we een mooie zomerse week achter de rug met nog volop gelegenheid voor buitenactiviteiten. Inmiddels is het weer omgeslagen en begint de herfst zijn intrede te doen. Hoogste tijd om je te oriënteren op wat je het komende seizoen aan workshops en cursussen bij Volksuniversiteit Gouda kunt gaan doen.

Advertorial Actie vandaag 10:06

Al 300 Gouwenaars aan het sporten dankzij Volwassenenfonds

In de gemeente Gouda is inmiddels de mijlpaal van de 300ste volwassene behaald die is gaan sporten dankzij een financieel steuntje in de rug. Alleen in 2023 zijn het inmiddels al zo’n 180 Gouwenaars. Volwassenen met een laag inkomen kunnen vanuit het fonds een bijdrage aanvragen van € 250,- per jaar voor deelname aan (wekelijkse) sportactiviteiten. Het Albert Heijn-filiaal in Winkelcentrum Bloemendaal voert in de maand oktober actie voor het Volwassenenfonds.