Mooie samenwerking middelbare scholen bij organisatie oriëntatie vervolgstudies

Zes middelbare scholen uit de regio Gouda hielden op 30 januari voor alle vierdejaars leerlingen een informatieavond over de mogelijkheden van vervolgopleidingen na de middelbare school. Een bijzondere samenwerking die zeker een vervolg krijgt.

Vervolgstudies

Op dinsdagavond 30 januari was het een drukte van jewelste in het Coenecoop College in Waddinxveen. In het nieuwe schoolgebouw vond de regionale samenwerking plaats tussen zes middelbare scholen om een kleine duizend havo- en vwo-leerlingen kennis te laten maken met diverse vervolgstudies.

Universiteiten en hbo-opleidingen

Ongeveer 55 hbo-opleidingen en universiteiten kwamen naar Waddinxveen om een voorlichting te geven over de studierichtingen die bij hen worden aangeboden. De hbo’s en universiteiten kwamen van heinde en verre: veel studies uit Rotterdam, Leiden, Utrecht en Amsterdam, maar ook Ede, Groningen, Eindhoven en Wageningen kwamen zich presenteren aan de leerlingen.

Bijzondere samenwerking

De zes samenwerkende middelbare scholen zijn het Coenecoop College uit Waddinxveen, het Schoonhovens College en CSG Willem de Zwijger uit Schoonhoven en uit Gouda het Antoniuscollege, het Coornhertgymnasium en GSG Leo Vroman.

De decanen van deze scholen werken al langer nauw met elkaar samen om een uitgebreid LOB-programma voor hun leerlingen op te zetten. Deze Loopbaanoriëntatie en –begeleiding start al in de onderbouwklassen en in elk leerjaar wordt er een programma aangeboden aan de leerlingen van havo en vwo, waarbij ze moeten nadenken over hun interesses en kwaliteiten. Ook deze voorlichtingsavond was een belangrijke schakel in hun leerproces om uiteindelijk te kiezen voor een studie die bij hen past.


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Energie gisteren 19:00

Wellicht veld met zonnepanelen naast voetbalcomplex DONK

Vorig jaar zijn Goudse inwoners gevraagd op welke locaties zonnevelden gewenst zijn en waar niet. Daaruit is naar voren gekomen dat in Gouda voorlopig maar één zoeklocatie mogelijk is: naast het voetbalveld van Donk.

Archeologie gisteren 18:46

Provincie maakt twee ton vrij om burgers te betrekken bij archeologie

De Provincie Zuid-Holland opent ook dit jaar de subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland. Er is een budget van 200.000 euro beschikbaar voor activiteiten gericht op het bereiken en betrekken van burgers bij archeologie in Zuid-Holland. Vanaf vandaag, maandag 15 juli, kunnen aanvragen worden ingediend.