Theo Krins

'Nieuwe raadsleden: zet jullie in voor een aantrekkelijke binnenstad...'

Blog Theo Krins Op 30 maart zijn in Gouda 35 (deels nieuwe) raadsleden geïnstalleerd. De SBG heeft ze middels een brief gefeliciteerd en gelijk ook het belang van de binnenstad onder de aandacht van de raadsleden gebracht inclusief een aantal speerpunten voor de komende jaren.

Belang van een vitale en bruisende binnenstad

Om het raadswerk zo goed mogelijk te kunnen doen hebben wij vanuit de Samenwerkende Binnenstadondernemers Gouda (SBG) aan gegeven hoe belangrijk onder meer de detailhandel en winkelambachten zijn voor Gouda. Een gezonde detailhandel betekent een bruisende binnenstad met veel werkgelegenheid en een prettig verblijfsklimaat voor inwoners en bezoekers.

Cultuuraanbod

Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende cultuuraanbod is, de horeca ruimte krijgt om te kunnen ondernemen, samen met vastgoed wordt ingezet om de leegstand te bestrijden en het winkelaanbod te verbreden. Tevens is het van belang om goed te luisteren naar wat de grootwinkelbedrijven voor wensen hebben om te voorkomen dat de deze bedrijven niet naar Gouda willen komen en bestaande bedrijven mogelijk onze stad gaan verlaten.

Door de juiste keuzes te maken kunnen de raadsleden een belangrijke bijdrage leveren aan een vitaal en bruisend Gouda. 

De SBG werkt met het bestuur en de centrummanager elke dag hard aan de toekomst van de binnenstad. Wij steken – met de binnenstadondernemers - tijd en energie in het aantrekkelijk laten zijn van de binnenstad, zodat bezoekers gastvrij verwelkomd worden en we aantrekkelijk zijn en blijven voor onze eigen inwoners. Van de gemeente Gouda verwachten wij dat zij in lijn met de huidige samenwerking, zich blijft inzetten om met de SBG en andere stakeholders die aantrekkelijke binnenstad steeds meer vorm te geven.

Graag maken we samen met de gemeente Gouda keuzes tussen kansrijke en kansarme winkelstraten en bepalen we met elkaar de contouren van het kernwinkelgebied. Koppel hieraan een specifiek plan voor de binnenstad en een uitvoeringsagenda. Dit beleid vormt dan tevens de basis voor duidelijke keuzes in de gemeentelijke omgevingsvisie en omgevingsplannen.

Bereikbaarheid

De binnenstad moet uitnodigen tot een bezoek. Schone straten, groen, aantrekkelijke feestverlichting in de donkere maanden en goede online bereikbaarheid als ook bereikbaarheid met auto, fiets en openbaar vervoer zijn cruciaal. 

Binnensteden dreigen nu of op korte termijn op slot te gaan door middel van zero emissie zones, autoluwe zones, strenge venstertijden en door minder en duurdere parkeerplekken. Slim, veilig en schoon gaat hand in hand met toegang tot de binnenstad voor bevoorrading, pakketbezorging en winkelbezoek. 

Stimuleer en ondersteun daarom als overheid lokaal kopen en slimme (stads)distributie. En laten we met elkaar nagaan hoe we op een verantwoorde manier kunnen komen tot een autoluwe binnenstad en het realiseren van zero emissie zones.

Speerpunten

In onze felicitatiebrief hebben we ook een aantal specifieke speerpunten onder de aandacht gebracht voor de coalitie onderhandelingen en voor de komende jaren waarin de raadsleden onder andere bezig zullen zijn met de binnenstad.

  • Openingstijden

 Tot op heden is de openstelling van winkels afhankelijk van de branche waarin ondernomen wordt. Zo mag een winkel die drogisterij-artikelen verkoopt iedere zondag open zijn, maar moet een kledingwinkel op verschillende zondagen gesloten blijven. In februari 2022 heeft het bestuur van de SBG een enquête gehouden onder de ondernemers. Uit deze enquête blijkt dat er een meerderheid van de ondernemers in de binnenstad geen beperking wil met betrekking tot de openstelling op zondagen. 

Gouda heeft met zijn toeristische karakter baat bij een levendige Binnenstad. De SBG zet zich in voor een langere verblijfsduur in de Binnenstad, waarbij het ondernemersklimaat wordt bevorderd, er samengewerkt wordt met de culturele en toeristische attracties en er een extra impuls ontstaat voor vastgoedeigenaren om leegstaande panden te verhuren.

  • Sfeerverlichting

In de Binnenstad Gouda wordt net als in andere winkelcentra in Nederland elk jaar feestverlichting opgehangen. Inmiddels is de sfeerverlichting in de binnenstad dringend aan vervanging toe. De afgelopen jaren hebben we steeds vaker te maken met storingen. In 2020 heeft de toenmalige SOG verschillende sfeerverlichtingsaanbieders gevraagd om offertes op te stellen voor aanschaf of huur van nieuwe sfeerverlichting. Hieruit is gebleken dat Blanchere Avontuur het beste aanbod kon bieden. Inmiddels heeft het Stationsgebied al gebruik gemaakt van Blanchere Avontuur en met positieve resultaten. Dit gebied heeft met de nieuwe sfeerverlichting een enorme kwaliteitsimpuls gekregen. 

In 2022 moet de verlichting binnen in de winkelstraten binnen de singels worden vervangen. Deze forse investering (afhankelijk van de specifieke keuzes tussen €60.000,-  en €80.000,-) kan echter niet worden betaald vanuit de financiële middelen die de SBG op dit moment ter beschikking heeft. Graag willen we met de gemeente Gouda komen tot andere wijze van financiering.

  • Hanging baskets/ bloembakken

Elk jaar hangen en staan er in de Binnenstad Gouda planten. Deze planten sieren de Binnenstad op verschillende plekken. De reacties van bezoekers en inwoners van Gouda zijn zeer positief. De kosten voor deze beplanting worden tot op heden gedragen door de SBG, voorheen de SOG. De kosten hiervan zijn totaal ruim €35.000,-. Hiervan wordt het grootste gedeelte besteed in het voorjaar en zomerseizoen. Deze kosten vormen samen met de sfeerverlichting een grote aanslag op het beschikbare budget (€ 125.000,-) van de SBG. Graag wil de SBG ook voor deze uitgave een tot een andere wijze van financiering met de gemeente Gouda komen

  • Data

Het aantal bezoekers op peil houden en het al dan niet vergroten hiervan, is voor de Binnenstad van Gouda de belangrijkste factor om deze de komende jaren toekomstbestendig te houden. Om hier betere inzichten in te verkrijgen is het belangrijk dat we beschikken over de juiste data. Dit kan door middel van een meetsysteem waarmee real-time wordt gemeten. Met zo’n systeem kan er op verschillende punten gemeten worden en kunnen er beslissingen genomen worden ter bevordering van bezoekersstromen. Deze resultaten kunnen vergeleken worden met bestaande cijfers zoals parkeercijfers en/of cijfers van culturele instanties. Op deze manier krijgen we nog beter in beeld wat invloeden zijn van bijvoorbeeld weersomstandigheden, evenementen en marketingacties. Met deze gegevens hebben we structureel en op ieder moment zicht in bezoekersaantallen zonder dat er privacy wordt geschonden. Deze cijfers kunnen ook leiden tot een extra impuls voor ondernemers om zich te komen vestigen in de Binnenstad. De cijfers geven extra inzicht bij het maken van keuzes ten aanzien van bezoekers en bezoekersbehoeften. We willen met de gemeente Gouda tot afspraken komen op welke we wijze we deze data meetsystemen in Gouda gaan inzetten.

  • Citymanagement

De SBG is een belangrijke stakeholder van Binnenstad Gouda. Samen met de Gemeente Gouda en andere belanghebbenden wordt er actief gewerkt aan een toekomstbestendige binnenstad. Om aan de ambities te kunnen voldoen is een goed functionerend Citymanagement een must. Vanuit een goede samenwerking kan zowel aan de strategische als aan de uitvoerende taken worden voldaan. Om deze activiteiten efficiënt te kunnen uitvoeren, is het verstandig om de taken en verantwoordelijkheden samen in kaart te brengen om daar vervolgens gezamenlijk invulling aan te geven. Hierbij is de door alle stakeholders (Gemeente Gouda en de SBG) opgestelde visie leidend. De centrummanager en centrumcoördinator krijgen hierin dan wat ons betreft een leidende en verbindende rol. Door de centrummanager en de centrumcoördinator wordt afstemming met uitvoerende partijen, zoals marketingmedewerkers, evenementenorganisatoren en andere relevante partijen, waarbij Binnenstad Gouda het onderwerp is, gecoördineerd.  Er kan hierdoor optimaal gebruik worden gemaakt van beschikbare middelen en capaciteit met inachtneming van de hoofddoelstellingen van de Gemeente Gouda en de SBG.

De ambities van zowel de SBG als de Gemeente Gouda zijn noodzakelijk voor een toekomstbestendige levendige Binnenstad. 

Om deze ambities te vertalen naar de juiste acties is tevens een gezamenlijk opgestelde begroting een vereiste. De middelen die ter schikking zijn vanuit het OndernemersFonds Gouda (OFG) en de Gemeente Gouda om de strategische en uitvoerende taken te kunnen uitoefenen zullen wat ons betreft opnieuw moeten worden bekeken. 

Wij rekenen erop dat de raadsleden samen met de SBG de juiste keuzes zullen maken voor een levendig, vitaal en bruisend Gouda!

Namens het bestuur van SBG Gouda en de Centrummanager,

Theo Krins, voorzitter

 


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Calamiteiten gisteren 12:06

Aangehouden man bedreigt en beledigt agenten en vernielt cel

Agenten hebben zaterdagavond een 33-jarige man in Lekkerkerk aangehouden voor bedreiging, vernieling en mishandeling. Doormiddel van een BTGV (benaderingstechniek gevaarlijke verdachte) werd de man door agenten aangehouden. Tijdens het vervoer naar het cellencomplex in Gouda beledigde en bedreigde de man agenten. De verdachte heeft ook vernielingen in zijn cel in Gouda aangericht. 

Sport gisteren 11:39

Jarige Emma Wissing (Roei- en Zeil Gouda) Nederlands Kampioen dubbelvier

Emma Wissing (van Roei- en Zeil Gouda), Lotte Raben (Hunze), Milou Galdey (Iris) en Amelie van Sluis (Hemus) hebben afgelopen zondag 19met een zinderende eindsprint het NK roeien voor ploegen binnengehaald in een dubbelvier voor meisjes t/m 16 jaar (M16 4x). De enige andere Goudse overwinning was voor Anaïs van Alphen, die de M16 skiff (geen NK nummer) overtuigend in haar voordeel besliste. Daarnaast wisten de Goudse roeiers nog 5 NK-podiumplekken te bemachtigen.

Advertorial Theater gisteren 11:28

Showtje Ongeregeld improviseert De eigenzinnige improvisatie show

Het kan weer, het mag weer, ze willen weer, dus ze gaan weer… Showtje Ongeregeld speelt op zaterdag 25 mei een nieuwe Impro-show in Gouda Studio's aan de Oosthaven 12. Het showtje van Showtje Ongeregeld heet De eigenzinnige improvisatie show.

Opinie gisteren 11:17

Kantelen

We maken op Gouwestad Radio het programma Gewoon Groen nu al een aantal jaren en we kunnen terugkijken op een veelheid aan onderwerpen waar we aandacht voor hebben kunnen vragen. Daar zijn we dan ook voor. We zien nu wel een aantal kantelpunten in onze onderwerpen verschijnen.

Voetbal gisteren 10:46

Jodan Boys VR1 schrijft historie met kampioenschap van de hoofdklasse

Jodan Boys VR1 is afgelopen zaterdag kampioen geworden van de hoofdklasse en promoveert daarmee naar het hoogste amateurniveau: De Topklasse. Dit na een mooi en goed voetbalseizoen. Met als bekroning een 4-0 thuisoverwinning op Jong Sparta voor pakweg 500 toeschouwers.

Dieren gisteren 10:22

Weet jij al wat jouw wijkbij is?

Op 20 mei, wereldbijendag, start in Zuid-Holland de campagne 'Help onze wijkbij'. Elke wijk in Zuid-Holland heeft een van 15 geselecteerde wilde bijen gekregen om voor te zorgen. Het doel: samenwerken aan een goed Zuid-Hollands bijenlandschap in 2030.