Joop van Hout

Provincie selecteert BAM, Equans en Demako voor renovatie Julianasluizencomplex

Het Julianasluizencomplex in Gouda verbindt de Hollandse IJssel met het Gouwekanaal en is een belangrijk knooppunt voor de vaarwegen in Zuid-Holland. Delen van het complex zijn aan het eind van hun technische levensduur en aan vernieuwing toe. Provincie Zuid-Holland heeft de aannemerscombinatie STROOOM - bestaande uit BAM Infra Nederland, Equans en Demako – geselecteerd om in een bouwteam te komen tot een uitvoeringsontwerp voor renovatie en deze te realiseren, zodat het complex de komende 50 jaar operationeel kan blijven. 

sluis julianasluizen complex open bruggen close.jpeg

Realisatiefase

De bouwteamfase is reeds gestart. De combinatie sluit deze af in de zomer van 2025. Daarna start ze met de realisatiefase die ongeveer anderhalf jaar duurt.

Modernisering en conservatie

Het Julianasluizencomplex bestaat uit twee sluiskolken en vier ophaalbruggen. Voor een toekomstbestendig, veilig sluizencomplex die storingsvrij in werking blijft voor het scheepvaart- en wegverkeer, is modernisering van de bediening en besturing van de sluizen essentieel. Zo heeft het bediengebouw een upgrade nodig voor meer comfort en minder energieverbruik. Daarnaast is conservering van de bruggen en sluisdeuren vereist om het staal voor de komende jaren weer te beschermen tegen roest. Verder moeten bepaalde plekken van de sluiskolk hersteld worden door middel van betonreparaties. Tot slot legt de combinatie een fietspad om voor de verkeersveiligheid. Hierdoor is er meer afstand tussen de fietsers en de bewegende brugdelen.

sluis julianasluizen complex open bruggen.jpeg

Bouwteam

Een aantal renovatiewerkzaamheden aan het complex is vooraf voorgeschreven. Andere zijn onderdeel van de opdracht voor het bouwteam. Provincie Zuid-Holland kiest hiervoor om de expertise van de afzonderlijke bedrijven in de combinatie STROOOM optimaal te benutten en zo samen tot een integrale uitwerking en aanpak te komen. De provincie heeft de combinatie geselecteerd vanwege de beste score op samenwerkingsaanpak, technische expertise en kennis op het gebied van duurzaam renoveren. In nauwe samenwerking werkt STROOOM het uitvoeringsontwerp uit waarbij onder meer gezorgd wordt dat de hinder voor de omgeving zo veel mogelijk beperkt is. Dat betekent een uitvoeringsmethode waarbij steeds één kolk open blijft voor scheepvaart en één oversteek toegankelijk voor het wegverkeer. Verder buigt de combinatie zich over technische uitdagingen zoals het droogzetten van het sluishoofd voor het vervangen of herstellen van de rails van een roldeur.

Duurzaamheid en circulariteit

Een essentieel onderdeel van de opdracht voor het bouwteam is een duurzame aanpak van de renovatie, om het gebruik van nieuwe materialen en grondstoffen zoveel mogelijk te beperken. Denk daarbij aan hergebruik van materialen van de bestaande constructie en het opknappen van bestaande componenten om een langere levensduur te garanderen. Daarnaast streeft provincie Zuid-Holland samen met STROOM naar het toepassen van alternatieve en CO2-uitstoot besparende conserveringssystemen. De combinatie onderzoekt ook de toepassing van herbruikbare energie op het complex met zonnepanelen en circulaire laadpalen. Tot slot is het uitgangspunt een duurzame uitvoering door bijvoorbeeld de inzet van elektrisch materieel.

sluis julianasluizen complex open bruggen schip.jpeg

Historisch sluizencomplex

Het Julianasluizencomplex is een belangrijke schakel in het scheepvaart- en wegverkeer en van groot economisch belang. De oudste sluiskolk dateert uit 1936 en is zelfs monumentaal. In 2014 kwam er een tweede sluiskolk naast de bestaande kolk om te kunnen voldoen aan de toenemende beroeps- en recreatievaart. STROOOM neemt zowel de technische uitdagingen als de eisen van monumentenzorg zorgvuldig in acht tijdens de renovatie. 


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Brand vandaag 17:38

Pizza te lang in oven, brandweer krijgt melding woningbrand

In een woning aan de Simon van der Stellaan heeft een pizza woensdagmiddag te lang in de oven gestaan. Zo ontstond er rond 14u50 rook en brand in de oven en vervolgens in de woning, waarop de brandweer voor een woningbrand werd gealarmeerd. 

Advertorial Sport en recreatie vandaag 13:14

Wethouder Michiel Bunnik opent People Padel Gouda

Gouda heeft er met People Padel een sportieve trekpleister bij. Komende vrijdag 14 juni is de feestelijke opening van People Padel, de eerste indoor padellocatie in de stad. Rond 16u00 worden de deuren van deze nieuwe sportfaciliteit feestelijk geopend door wethouder Michiel Bunnik. Daarna kun je zelf ook aan de slag. Dus wees welkom...

Advertorial Sport vandaag 12:44

Schrijf snel je club in voor Rabo ClubSupport

Iedereen verdient een club! Een plek waar je elkaar ontmoet, elkaar sterker maakt en helemaal jezelf kunt zijn. Daarom ondersteunt de coöperatieve Rabobank al 20 jaar verenigingen door heel Nederland. Verenigingen en stichtingen in de regio van de Hollandse IJssel kunnen zich tot en met 14 juni aanmelden via www.rabo-clubsupport.nl. Vanaf 2 tot en met 24 september kunnen Rabobank leden stemmen op hun drie favoriete clubs in deze regio.

Opinie vandaag 12:18

Sportzomer 2024

Als ik naar buiten kijk heb ik toch mijn twijfels, maar het is echt zomer. Voor de weerkundigen is de metrologische zomer op 1 juni begonnen. De astronomische zomer begint pas op donderdag 20 juni. Hoe dan ook, van echt vakantieweer is nog geen sprake.