Advertorial Algemeen

Rabobank Hollandse IJssel geeft verenigingsondersteuning aan regioclubs

Iedere vereniging heeft eigen doelen en ambities voor de toekomst. Misschien wil je meer vrijwilligers werven, inzetten op verduurzaming van de accommodatie of juist een solide sponsorplan samenstellen. Wat het doel ook is, de Rabobank Hollandse IJssel helpt graag met het realiseren ervan.  

Als Supporter van Sport en Cultuur in het gebied rondom Hollandse IJssel biedt de Rabobank Hollandse IJssel  ondersteuning voor verenigingen en stichtingen: de één op één ondersteuning- en begeleiding. Nieuwe verenigingen zijn van harte welkom. Heeft jouw vereniging ambities die je graag in 2023 onder begeleiding van een professional wil realiseren? Doe dan nu alvast een aanvraag voor 1- op-1 Verenigingsondersteuning vanuit de Rabobank.

Begeleiding op maat
Via 1-op-1 ondersteuning ontvangen verenigingen begeleiding op maat. De eigen doelen van de club staan daarbij centraal. Met de inzet van een trajectbegeleider ontvangt de vereniging gedurende 1 á 2 jaar regelmatig individuele begeleiding op het gebied van de ondersteuningsbehoefte van de vereniging.

Hulpvraag
De ondersteuningsbehoefte vertaalt zich in een hulpvraag. Deze vraag dient gericht te zijn op zelfredzaamheid of de maatschappelijke rol van de vereniging. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als vrijwilligersbeleid, ledenbinding, strategisch beleid, binden nieuwe doelgroepen, verduurzamen van de accommodatie of gezondheid.

Vervolg
Rabobank beoordeelt alle binnengekomen vraagstukken. Wanneer jouw vereniging in aanmerking komt voor de 1-op-1 ondersteuning, plannen de medewerk(st)ers van de bank een verenigingsintake in. Met een groep vrijwilligers van je vereniging gaan ze in gesprek om de hulpvraag concreet te maken. Tijdens deze intake toetst de bank het draagvlak binnen je vereniging. Aan de hand van alle verenigingsintakes stellen de medewerk(st)ers van de bank een definitief ondersteuningsvoorstel op. Per hulpvraag koppelt de bank een specialist aan de vereniging die de vereniging of club gaat helpen bij het realiseren van de ambitie. Aansluitend start het ondersteuningstraject.

Klik op de onderstaande link voor een filmpje ter inspiratie. 

Welke vormen van ondersteuning biedt Rabobank Hollandse IJssel nog meer?
Rabobank Verenigingsondersteuning bestaat uit verschillende vormen van ondersteuning. Hieronder lees je in het kort meer over deze vormen. Via het menu kom je bij de pagina met uitgebreidere informatie per vorm.

1- op 1- begeleiding: Gedurende twee jaar ontvangt de vereniging op maat individuele begeleiding van een trajectbegeleider. De vereniging gaat aan de slag met een zelf ingediend vraagstuk.

Masterclasses: Samen met enkele andere verenigingen gaat de vereniging tijdens twee of drie gezamenlijke (en soms nog individuele) bijeenkomsten aan de slag met een onderwerp.

Workshops: Tijdens één bijeenkomst gaat de vereniging samen met andere verenigingen aan de slag met een actueel onderwerp.

Rabo ClubSupport: Rabobank steunt met deze actie de verenigingen en stichtingen in de regio. Elk jaar stellen we hiervoor een bedrag beschikbaar. Begin september start de inschrijving voor clubs. In het najaar stemmen leden van Rabobank Hollandse IJssel op hun favoriete clubs.

Zie voor nadere informatie op onderstaande link

Foto: Goudse Ren- en Tour Club Excelsior


Meer nieuws

Energie gisteren 19:00

Wellicht veld met zonnepanelen naast voetbalcomplex DONK

Vorig jaar zijn Goudse inwoners gevraagd op welke locaties zonnevelden gewenst zijn en waar niet. Daaruit is naar voren gekomen dat in Gouda voorlopig maar één zoeklocatie mogelijk is: naast het voetbalveld van Donk.

Archeologie gisteren 18:46

Provincie maakt twee ton vrij om burgers te betrekken bij archeologie

De Provincie Zuid-Holland opent ook dit jaar de subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland. Er is een budget van 200.000 euro beschikbaar voor activiteiten gericht op het bereiken en betrekken van burgers bij archeologie in Zuid-Holland. Vanaf vandaag, maandag 15 juli, kunnen aanvragen worden ingediend.