Rachel gaat op exchange naar Italië, dankzij Rotaryclub Gouda

Rachel van Dijk zit op De Goudse Waarden. Volgend schooljaar gaat ze op exchange naar Italië. Dinsdag was ze te gast bij Rotaryclub Gouda. "Dankzij de Rotary kan ik op exchange en daar ben ik heel dankbaar voor!"

Ook interesse? Kijk dan op rotary.nl/yep/

Rotary International

Dit programma van Rotary International is bestemd voor alle hierin geïnteresseerde scholieren uit het Voortgezet Onderwijs. Het is de bedoeling dat je in het buitenland een jaar High School volgt. Omgekeerd komen buitenlandse scholieren hier om gedurende een jaar samen met leeftijdgenoten naar school te gaan.

Zit je op VWO, HAVO of VMBO dan kun je na selectie voor deze uitwisseling in aanmerking komen. Je hebt wel een Rotaryclub nodig die jou wil voordragen: een Sponsorclub. Dat betekent uiteraard niet dat de club jouw kosten betaalt. Nee, de club is verantwoordelijk voor de terug ontvangst van een jaarkind uit het buitenland.

Een diploma is geen vereiste om je op te geven; je kunt ook je schoolprogramma onderbreken. Soms is dat zelfs een voordeel. In het buitenland worden namelijk vaak strenge leeftijdsgrenzen gesteld om tot een school te worden toegelaten. En om deel te kunnen nemen aan de schoolsporten is het soms beter om nog geen diploma te hebben.

VOOR WIE?

Voor de uitzending gelden indicatieve leeftijdsgrenzen, in principe 15,5-18,5 jaar. De leeftijdsgrens geldt voor overheidsscholen, soms is er enige rek mogelijk.

Als je ouder bent zijn de mogelijkheden kleiner; je kunt het echter altijd vragen.

Kandidaten dienen deel te nemen aan een selectiedag in oktober en een selectieweekend in november.

Voor de datum van deze dagen zie de agenda.

Op basis van de beoordeling na de selectiedagen wordt uitgenodigd aan het programma deel te nemen. Er is een verplichte informatiedag in april en juni, waarbij ook je ouders aanwezig dienen te zijn.

MET WELKE LANDEN?

De commissie jaaruitwisseling probeert een zo groot mogelijke spreiding in de bestemmingen te realiseren omdat daardoor ook de groep scholieren in Nederland een grote spreiding in nationaliteiten en culturen zal hebben.

In de hieronder genoemde landen wordt uitgewisseld met één of meer districten. Van jaar tot jaar kunnen die districten veranderen. De informatie per land is nog niet ingevuld.

NOORDELIJK HALFROND

USA, Canada, India, Indonesie, Japan, Thailand, Taiwan

Europa: Frankrijk. Italie, Finland en Zweden, Spanje, Turkije

ZUIDELIJK HALFROND

Brazilie, Chili, Argentinie, Mexico, Ecuador, Peru, Mexico, Australie, Nieuw Zeeland, Zuid Afrika

AANMELDEN?

Inlichtingen bij de coördinator van het programma Barbara Tusveld mailto:longtermchair@rotaryyep.nl

KOSTEN?

De kosten voor de jongere bedragen vanaf € 2.400,- incl. zakgeld exclusief ticket en andere onkosten.

Waarom doen we dit?

  • Het opbouwen van goede relaties met andere landen
  • Het houdt de club jong
  • De jongere ontwikkelt zichzelf en zijn/haar omgeving

Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Energie gisteren 19:00

Wellicht veld met zonnepanelen naast voetbalcomplex DONK

Vorig jaar zijn Goudse inwoners gevraagd op welke locaties zonnevelden gewenst zijn en waar niet. Daaruit is naar voren gekomen dat in Gouda voorlopig maar één zoeklocatie mogelijk is: naast het voetbalveld van Donk.

Archeologie gisteren 18:46

Provincie maakt twee ton vrij om burgers te betrekken bij archeologie

De Provincie Zuid-Holland opent ook dit jaar de subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland. Er is een budget van 200.000 euro beschikbaar voor activiteiten gericht op het bereiken en betrekken van burgers bij archeologie in Zuid-Holland. Vanaf vandaag, maandag 15 juli, kunnen aanvragen worden ingediend.