Ridder van Catsweg nog steeds een racebaan

Al vele jaren attenderen en waarschuwen bewoners aan de Ridder van Catsweg de gemeente voor het (te) harde rijden en de gevaarlijke verkeerssituaties op hun straat. En met name bij de kruising Ridder van Catsweg en de Bloemendaalseweg. Een van de gevaarlijkste kruisingen van Gouda, waar bijna iedere week wel een ongeluk(je) gebeurt.

Dit ging er aan vooraf

De bewoners kregen vanaf 2016 hoop. Na diverse brieven en telefoontjes mocht een aantal bewoners aanschuiven aan de tekentafel om een betere situatie te schetsen. Dit naar aanleiding van een snelheidscontrole in dat jaar waarbij snelheden van wel 80 kilometer per uur werden gemeten. Na overleg verschenen op de tekeningen drempels en een verbeterde situatie op de kruising.

De laatste maanden van 2021 werd hard aan de weg gewerkt. Maar wat schetst de verbazing van de bewoners: de afgesproken wijzigingen en verbeteringen werden niet door- en uitgevoerd. 'Niet uitvoerbaar', zo kregen de bewoners achteraf te horen. De Ridder van Catsweg is nu nog steeds een racebaan in plaats van de beloofde 30 kilometer-zone.

Aanhouder wint

"In 2012 ben ik begonnen met de gemeente aan te schrijven vanwege de hoge snelheden die bij ons in de straat gereden worden. Onder het mom van 'de aanhouder wint' ben ik blijven schrijven", zo vertelt een van de bewoners aan de Ridder van Catsweg. "Na diverse ongelukken in de straat met en zonder ambulances en veel ergernis was de maat vol nadat er een trauma-helikopter achter het huis moest landen omdat er een motorrijder een zwaar ongeval had gehad..."

"In 2016 zijn er metingen verricht en bleek dat er snelheden van boven de 70 km/h gemeten werden", zo gaat de bewoner verder. "De media heeft het kruispunt Ridder van Catsweg - Hugo de Vrieslaan - Bloemendaalse weg bestempeld als gevaarlijkste kruispunt in Gouda. Honderden scholieren fietsen over dit gevaarlijke kruispunt naar en van school."

Herinrichting

Uiteindelijk werden de bewoners van de Ridder van Catsweg betrokken bij het ontwikkelen van een herinrichting van de Ridder van Catsweg. "Op advies van Advies bureau Goudappel Coffeng moest het fietspad in de binnenbocht verhoogd worden zodat de rijbaan in de bocht smaller zou worden. Samen met streetprint zou dit ervoor moeten zorgen dat er 30 km/h gereden zou gaan worden in de straat", aldus de zegsman.

Ouderwetse drempels

De bewoners waren hier nogal sceptisch over en opteerden voor de ouderwetse drempels. Drie flinke drempels verdeeld over de Ridder van Catsweg. Uiteindelijk werd besloten dat er een plateau moest komen met een 'flinke verhoging'. Samen met streetprint zou dit voldoende moeten zijn. "Deze flinke verhoging is in praktijk een hobbeltje geworden", zo constateren de bewoners nu. "De eerste aanrijdingen zijn inmiddels een feit", meldt hun woordvoerder. "'s Avonds wordt de weg gebruikt als racebaan. Driftend door de bocht, want het nieuwe asfalt is lekker glad! Verder wordt het verhoogde fietspad nu nog wel eens over het hoofd gezien door automobilisten zodat de binnenbocht alsnog afgesneden wordt."

Er zullen weer metingen gedaan gaan worden door de gemeente om te kijken of de aanpassingen effect hebben gehad, zo heeft de gemeente laten weten na klachten van de bewoners. "Onze inschatting is dat het van een 70 km/h weg een 50 km/h weg is geworden, een 30 km-zone gebied, zoals beloofd, is het helaas niet geworden", ondervinden de bewoners.

Stopbord

Bij het fietspad Bloemendaalsweg is de weg verbreed, daar werden de fietsers met enige regelmaat van de weg gedrukt door overhaaste automobilisten. Nu is dat niet meer mogelijk en kunnen de automobilisten flink gas geven over de hobbel heen. Stopbord staat zo ver van de rijbaan dat deze niet opvalt met alle gevaarlijke situaties van dien.

Vrijdag 17 december 16u00 2021 werd de weg na werkzaamheden weer vrijgegeven, zonder belijningen. Om 17u00 was de eerste aanrijding al bijna een feit, volgens een van de bewoners.

"Tijdens de uitvoering is er contact geweest met de gemeente om na te vragen waarom de drempels niet werden geplaatst, maar slechts een hobbeltje. Nu bleek dat een flink verhoogd plateau technisch niet haalbaar is...", zo werd de bewoners medegedeeld. "Volgens de gemeente moesten we de streetprints afwachten, die werden in het in het voorjaar gezet. Maar die zetten geen zoden aan de dijk.  We verwachten dat de gemeente polshoogte komt nemen en echt snelheidsbeperkende maatregelen neemt. Het ongeluk van zondagavond spreekt boekdelen..."

 


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Energie gisteren 19:00

Wellicht veld met zonnepanelen naast voetbalcomplex DONK

Vorig jaar zijn Goudse inwoners gevraagd op welke locaties zonnevelden gewenst zijn en waar niet. Daaruit is naar voren gekomen dat in Gouda voorlopig maar één zoeklocatie mogelijk is: naast het voetbalveld van Donk.

Archeologie gisteren 18:46

Provincie maakt twee ton vrij om burgers te betrekken bij archeologie

De Provincie Zuid-Holland opent ook dit jaar de subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland. Er is een budget van 200.000 euro beschikbaar voor activiteiten gericht op het bereiken en betrekken van burgers bij archeologie in Zuid-Holland. Vanaf vandaag, maandag 15 juli, kunnen aanvragen worden ingediend.