Transformatie Goudse Poort-gebouw stap dichterbij

De transformatie van het Goudse Poort-gebouw naar een gebouw met woningen en (sociaal) economische functies is een stap dichterbij gekomen.

Nieuwe invulling

Wethouder Jan Kees Oppelaar en de directeuren van projectontwikkelaar Breevast Henk Brouwer en Robert Alberts hebben woensdag hun handtekeningen gezet onder de intentieovereenkomst. Daarin spreken ze af om de haalbaarheid en de mogelijkheden te onderzoeken van de nieuwe invulling van het al jarenlang leegstaande kantoorgebouw aan de Doesburgweg.

In de overeenkomt hebben gemeente en Breevast het vervolgtraject vastgelegd richting de transformatie van het Goudse Poort-gebouw, dat zal bestaan uit een reeks milieutechnische, planologische en financiële onderzoeken.

Met de handtekening spreken beide partijen tegelijk ook de wens uit om tot een toekomstige invulling met gecombineerde functies te komen. “Als we hier wonen en werken kunnen combineren, kunnen we meer mensen in Gouda een betaalbaar dak boven het hoofd bieden. En tegelijk krijgt het gebouw en de omgeving een betere uitstraling. Vandaag leggen we de afspraken vast over de onderzoeken die moeten uitwijzen of en hoe we dit mogelijk kunnen maken. Een belangrijke eerste stap”, zegt wethouder Wonen Jan Kees Oppelaar.

‘Unieke situatie’

Het Goudse Poort-gebouw staat al meer dan 10 jaar leeg en dat heeft zijn weerslag op het pand en de omgeving. Ook eigenaar Breevast ziet daarom uit naar een nieuwe invulling van het pand. Directeur Robert Alberts: “Wij gaan met deze intentieovereenkomst heel graag de uitdaging aan om te onderzoeken of en hoe we wonen op deze locatie gaan realiseren. We hebben het hier over een unieke situatie, die vraagt om een investering in de woon- en leefkwaliteit. Wij zien daarvoor zeker mogelijkheden, waarvoor we nu de benodigde onderzoeken kunnen gaan starten.”

Het conceptplan dat nu onderzocht wordt, gaat uit van commerciële functies, sociaal ondernemerschap en mogelijk maatschappelijke functies op de onderste verdiepingen. De verdiepingen daarboven (derde t/m zesde) zouden voor (flex)wonen kunnen zijn. Een hotelfunctie vanaf de zevende verdieping behoort eventueel tot de mogelijkheden en is onderdeel van het onderzoek.

‘Lang gekoesterde wens’

“Het is een langgekoesterde wens om dit gebouw weer een nieuw leven te geven”, zegt wethouder Economie Michiel Bunnik. Hij benadrukt dat het belangrijk is dat er op de locatie ook voldoende ruimte blijft voor bedrijvigheid. “Naast een tekort aan woningen kent Gouda ook een tekort aan bedrijfsruimtes. Om aan die vraag te kunnen voldoen is het goed hier in te zetten op een combinatie van werken en wonen. Ik zie mooie kansen dat deze functies elkaar kunnen versterken in het toekomstige vernieuwde gebouw.”

vastgoed pand goudse poort gebouw doesburgweg.jpg

Wethouder Jan Kees Oppelaar (midden) en de directeuren van Breevast Robert Alberts (links) en Henk Brouwer (rechts) zetten hun handtekening onder de intentieovereenkomst over de transformatie van het Goudse Poort-gebouw. Foto: Astrid den Haan.


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Advertorial Koor vandaag 11:00

Houtmansplantsoenconcert met Shantykoor De IJsselmannen

Zondag is er weer een optreden in de serie Houtmansplantsoenconcert. Ditmaal met Shantykoor De IJsselmannen. Het koor is opgericht in 2002 en heeft zijn thuishaven in Ouderkerk aan den IJssel, een van de grootste thuishavens van binnenvaartschippers.

Advertorial Muziek vandaag 10:09

Akoestisch optreden Ron Hendrickx bij Check's

Fans van Ron Hendrickx (Ronald Hendriksen) kunnen zich verheugen op een bijzondere traktatie. De Goudse singer-songwriter keert voor één dag terug naar zijn roots voor een speciaal optreden bij Check's Achter de Kerk op zaterdag 13 juli.

Advertorial Afval milieu schoonmaak vandaag 07:00

Gratis GreenClip bij Mobiele Milieustraat

De Mobiele Milieustraat staat volgende week weer op vier locaties in Gouda. Bij De Mobiele Milieustraat kun je  gratis verschillende afvalstromen inleveren die niet bij het restafval horen maar op de milieustraat. En leuk nieuws: je kunt in juli ook een gratis GreenClip afhalen bij de Mobiele Milieustraat.

Voedselbank vandaag 06:00

Voedselbank zoekt Gouwenaars die recht hebben op voedselhulp

Al jaren is bij de Goudse Voedselbank bekend dat er meer mensen recht hebben op voedselhulp dan zich aangemeld hebben. De schattingen lopen uiteen van 10 tot 30 procent wegblijvers, maar het zouden er ook nog veel meer kunnen zijn. Daar wil de voedselbank actie op gaan ondernemen.