Uitbreiding Stationsgarage wordt 1,1 miljoen duurder

Er komen twee verdiepingen op de parkeergarage op het staton, goed voor in totaal 80 extra parkeerplekken. Zo is al even bekend. Met de uitbreiding was een investering van 1,7 miljoen euro gemoeid. Maar de uitbreiding valt inmiddels flink duurder uit: € 2.850.000,-. Het project heeft te kampen met een financiële tegenvaller door gestegen grondstofprijzen.  

"Klopt", zo reageert wethouder Thierry van Vugt. "Het project heeft even op pauze gestaan gezien corona en stilvallen mobiliteit. Inmiddels businesscase ge-update. En die is/blijft ook nu positief. Budget wel herijkt in verband met onder meer staal- en betonprijzen. Raad moet nog instemmen met budgetaanpassing."

"Dat bouwkostenstijgingen - zoals bekend - significant zijn. Niettemin blijven verwachte parkeeropbrengsten voor dit project hoger dan de investeringslasten op jaarbasis."

Investeringsbudget

Zo blijkt uit stukken van het college. Daarin staat dat het college het investeringsbudget wenst te verhogen om de stationgarage naast het Huis van de Stad uit te breiden met 80 parkeerplekken. Het college stelt de raad voor het oorspronkelijke investeringsbudget van €1.700.00 (dossiernr. 5543, 9 december 2021) met € 1.150.000 te verhogen naar naar € 2.850.000,-

Voor dat bedrag wordt bovenop de huidige garage twee splitlevel parkeerlagen gebouwd. Hiermee bewerkstelligt de gemeente Gouda extra parkeergelegenheid voor de ontwikkeling aan de spoorzone alsmede extra
parkeergelegenheid voor bewoners en bezoekers van de binnenstad. 

De vraag naar parkeerplekken in de huidige Stationsparkeergarage naast het Huis van de Stad is de afgelopen jaren toegenomen. Ook als gevolg van de beoogde bouwontwikkelingen rond het station zal de vraag naar parkeerplekken in de Stationsparkeergarage toenemen.

Daarom besloot het college in oktober 2021 om de parkeergarage uit te breiden twee splitlevel parkeerdekken, goed voor 80 extra parkeerplekken. Bij de bouw van de parkeergarage in 2014 is al rekening gehouden met uitbreiding. Het toevoegen van 80 extra parkeerplekken is mogelijk, zonder dat daarvoor in het bestaande gebouw grote bouwkundige aanpassingen nodig zijn.

Omstreden

De stationsgarage was omstreden. Het was 2013 dat de garage voor het publiek open ging. Op dat moment was nog geen partij gevonden om de garage te exploiteren, dus besloot het college de garage zelf tijdelijk te exploiteren totdat er betere tijden zouden aanbreken en een exploitant zich zou aanmelden.

Dat was tegen het zere been van een aantal fracties in de raad. Met name Gouda Positief vond het niet verantwoord dat de gemeente op de stoel ging zitten van de ondernemer. De toenmalige wethouder Wendy Ruwhof heeft menig robbertje moeten ’vechten’, om een raadsmeerderheid te krijgen voor het in eigen beheer exploiteren van de garage. Wie had ooit gedacht dat de stationsgarage zo succesvol zou zijn en de capaciteit nu uitgebreid wordt.


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Energie gisteren 19:00

Wellicht veld met zonnepanelen naast voetbalcomplex DONK

Vorig jaar zijn Goudse inwoners gevraagd op welke locaties zonnevelden gewenst zijn en waar niet. Daaruit is naar voren gekomen dat in Gouda voorlopig maar één zoeklocatie mogelijk is: naast het voetbalveld van Donk.

Archeologie gisteren 18:46

Provincie maakt twee ton vrij om burgers te betrekken bij archeologie

De Provincie Zuid-Holland opent ook dit jaar de subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland. Er is een budget van 200.000 euro beschikbaar voor activiteiten gericht op het bereiken en betrekken van burgers bij archeologie in Zuid-Holland. Vanaf vandaag, maandag 15 juli, kunnen aanvragen worden ingediend.