Mandeville Academy

Universitair onderwijs bij Mandeville Academy in Gouda

Mandeville Academy gaat in Gouda universitair onderwijs aanbieden. De vakgroep Sociologie van Penn State University (US) biedt de course World in Conversation: Public Diplomacy & Dialogue aan. Mandeville mag deze course vanaf 2023 namens Penn State University aanbieden aan Mandeville studenten en studenten aan andere universiteiten in Europa. Zo zijn Mandeville Academy en Penn State University / WIC met elkaar overeengekomen.

Studenten volgen een programma waarin zij worden opgeleid om een gefundeerde dialoog te houden met studenten uit andere landen, meestal voormalige conflictgebieden. In beginsel zullen twee courses worden gedoceerd in trimester I en III.

Mandeville heeft tevens de bevoegdheid gekregen certificaten aan deelnemers te mogen uitreiken bij het succesvol volgen van de course. Studenten aan Nederlandse (of Europese universiteiten) kunnen (in hun vrije ruimte) deze course volgen. Voor Amerikaanse studenten Sociologie is deze course verplicht en levert 20 (ECTS) studiepunten op.

Achtergrond | Ontstaansgeschiedenis

Op 3 juni 2022 heeft Mandeville Academy in samenwerking met Penn State University in Gouda het seminar ‘Reconciliation’ georganiseerd. Nederlandse F16 vliegtuigen hebben in 2015 het huis van Basim Razzo in Mosul (Irak) gebombardeerd op basis van verkeerde intelligence. Basim verloor daarbij zijn gezin. De Amerikaanse journalist Azmat Khan heeft hierover diverse artikelen in de New York Times geschreven waardoor de zaak
internationale aandacht kreeg.

Op basis van deze artikelen won Azmat Khan eerder dit jaar de prestigieuze Pulitzer Prize. Tijdens het seminar ‘Reconciliation’ is Basim Razzo in gesprek gegaan met generaal Dick Berlijn namens de Koninklijke Luchtmacht. Doel was te onderzoeken of reconciliation mogelijk was.

Het seminar stond onder leiding van prof.dr. Sam Richards en prof.dr. Laurie Mulvey van Penn State University met een inleiding van Azmat Khan. Op basis van dit seminar hebben Mandeville en Penn State afgesproken een pilot te draaien van het Penn State programma: World in Conversation: Public Diplomacy & Dialogue.

Wat houdt World in Conversation: Public Diplomacy & Dialogue precies in?

WIC is gebaseerd op het principe van publieke diplomatie. Diplomatie vindt plaats wanneer partijen
die verschillende belangen vertegenwoordigen samenkomen in formele onderhandelingen om
een wederzijds bevredigend resultaat te bereiken. Dit betekent meestal dat de partijen grenzen
overschrijden - geografisch of ideologisch - om onderwerpen te bespreken die tegenstrijdige
standpunten inhouden. De bedoeling van dergelijke ontmoetingen is om overeenstemming te
bereiken over hoe een of andere impasse constructief kan worden aangepakt.

De meesten van ons denken dat diplomatie betrekking heeft op hooggeplaatste functionarissen die
moeilijke uitwisselingen tussen vertegenwoordigers van verschillende naties vergemakkelijken.
We stellen ons gewoonlijk voor dat deze ontmoetingen tussen regeringen gericht zijn op verdragen
over grenzen, wapens, rechten op hulpbronnen of manieren om internationaal zaken te doen.
Wanneer we op deze manier aan diplomatie denken, stellen we ons voor wat bekend staat als “Track
I Diplomacy”.

Maar er zijn soortgelijke inspanningen van niet-gouvernementele actoren die via hun persoonlijke
netwerken toegang hebben tot besluitvormers op hoog niveau. Deze privépersonen kunnen soms
een niet-officiële rol spelen bij diplomatieke inspanningen door communicatielijnen te openen of
door te helpen vertrouwen op te bouwen tussen invloedrijke personen in tegenstrijdige situaties.
Dit staat bekend als “Track II Diplomacy.”

Er is ook een derde spoor van diplomatie - publieke diplomatie - dat is een basisversie van mensen
tot mensen, meestal in de vorm van inspanningen die door een regering worden gesponsord om de
mening van de burgers van een andere natie te vormen.

WIC richt zich op Track II Diplomacy en publieke diplomatie. WIC tracht het vermogen van
studenten te vergroten om problemen met hun tegenstanders op te lossen. Studenten leren dialoog
te kunnen gebruiken als instrument om personen aan beide kanten van een grens (wat die grens
ook is) in staat te stellen hun problemen samen op te lossen. Dit principe speelt in de internettijd
een belangrijke rol bij het ondersteunen van grensoverschrijdende vrede en veiligheid. 


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Algemeen vandaag 09:00

Like Me geeft je inzicht in de belevingswereld van je puber

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Gouda houdt in samenwerking met theatergroep PlayBack op 18 april de theatervoorstelling en informatiemarkt Like Me bij KC De Ontdekkingsreizigers in Westergouwe. De voorstelling geeft je inzicht in de belevingswereld van je puber en hun strijd om erbij te horen.

Museum vandaag 08:00

Lievelingspop van 9-jarige Edith, vermoord in WOII, komt in Museum Gouda

De pop van de joodse Edith Roseij Beek (1934-1943) wordt onderdeel van de collectie van Museum Gouda. Het Goudse meisje zat in de Tweede Wereldoorlog ondergedoken, maar tevergeefs: als 9-jarige werd ze in Auschwitz vermoord. Haar lievelingspop liet ze achter op haar onderduikadres.

Advertorial Exposities gisteren 09:17

Expositie Anton Martineau nu te zien in Kunstuitleen Gouda

Een aantal kunstwerken van beeldend kunstenaar Anton Martineau (1926-2017) is in de maand april te bezichtigen in Kunstuitleen Gouda. Het thema ‘Dans’ loopt als een rode draad door zijn oeuvre; met name de gepassioneerde tango had zijn voorkeur.