Advertorial Onderwijs

VO-scholen blij met nieuwe aanmeldingen na fysieke open dagen groep 8

De Goudse VO-scholen hebben inmiddels de aanmeldperiode voor nieuwe leerlingen afgesloten en maken vandaag het aantal brugklassen voor volgend schooljaar bekend. Leerlingen uit groep 8 konden zich tot en met 15 maart aanmelden bij de school van hun keuze, waarbij het basisschooladvies uiteraard leidend is. 

dgw proefdraaien lyceum.jpg

Spannende tijd

Na twee jaar waarin er nauwelijks activiteiten ‘in’ de scholen georganiseerd konden worden door diverse corona-maatregelen, zijn de scholen het er unaniem over eens dat ze heel blij waren toekomstige leerlingen en ouders weer in de scholen te mogen ontvangen.

Voor alle middelbare scholen was het een spannende tijd. Want pas op 15 maart wisten zij hoeveel nieuwe leerlingen zij kunnen verwelkomen en dus ook met hoeveel nieuwe klassen zij starten. Dit hangt vervolgens nauw samen met het aantal medewerkers dat het komende jaar nodig is en die puzzel wil je als school zo snel mogelijk rond hebben.

Het Antonius

Het Antoniuscollege en Antoniusmavo XL starten komend jaar met 16 klassen, waarvan 10 op het Antoniuscollege en 6 op de mavo-locatie. Daar is rector Hanneke Lugtenburg tevreden over: “We zijn blij met alle ouders en leerlingen die voor onze scholen gekozen hebben en van wie we het vertrouwen hebben gekregen. We vinden het vooral heel belangrijk dat we tijdens de voorlichtingsmomenten een school laten zien zoals leerlingen die beleven in een normale lesweek. We zijn daarom blij met de leuke reacties die we hebben gekregen na de goed bezochte informatieavonden en open dagen en we herkenden ons in deze reacties”.

Leerlingen die kiezen voor de mavo-locatie kiezen niet alleen voor een flexrooster, maar ook voor het lesprogramma waarin vaardigheden een grote rol spelen, de sfeer en de betrokkenheid van docenten. Op het Antoniuscollege hebben we dit jaar met de leerlingen weer kunnen doen waar we goed in zijn: muziekavonden, een dag voor de kunsten en internationale reizen.

dgw opening gebouw leerlingen voor pand klein.jpg

De Goudse Waarden

De Goudse Waarden starten op de locatie Heemskerkstraat met een extra brugklas, omdat ze daar een flinke groei in leerlingenaanmeldingen hebben gehad. Op de locaties Pro (Nederhorststraat) en VMBO (Kanaalstraat) zijn de aantallen aangemelde leerlingen ongeveer hetzelfde als vorig jaar.

Omdat de aantallen nieuwe basis- en kader-leerlingen evenwichtig verspreid zijn over Yuverta en De Goudse Waarden, is er geen loting nodig. Rector Peter van Dijk: “Wij waren heel blij dat we in februari de Open Dagen ook op de nieuwe locatie Heemskerkstraat konden laten plaatsvinden. Veel leerlingen en ouders vonden het mooi om dit vernieuwde gebouw te kunnen bekijken. Zodoende was ons Open Huis ook drukker bezocht dan voorheen. Ook de Kanaalstraat kreeg veel aanloop, omdat veel bezoekers (zowel nieuwe vmbo-leerlingen als mavo-, havo- en vwo-leerlingen die in leerjaar 1 en 2 voor het NXT-programma een dag in de week de Kanaalstraat bezoeken) graag de mooie faciliteiten voor Tech, Future en Health wilden zien”.

Coornhert Gymnasium

Het Coornhert Gymnasium start met vier brugklassen. Rector Jacques van Hoof kijkt terug op mooie open dagen: “Tijdens de open dagen waren er veel enthousiaste bezoekers uit groep 7 en 8. Het is fijn dat ouders en leerlingen weer in de school konden komen. Leerlingen keken echt rond met ogen ‘dit is mijn plekje’. Fijn om te zien dat veel leerlingen en ouders meerdere scholen hebben bezocht alvorens keuze te maken”.

De Goudse Scholengemeenschap Leo Vroman

De Goudse Scholengemeenschap Leo Vroman start met 9 of 10 brugklassen. Volgens rector Herman van Tongerloo is de belangstelling dit jaar hoger dan verwacht en daar is de school natuurlijk erg blij mee. “Leerlingen en hun ouders herkennen de veelzijdige mogelijkheden die de school kan aanbieden. Zo krijgen leerlingen bij ons een jaar langer de tijd om te kijken welk onderwijsniveau bij hen past. Ook de keuzeactiviteiten op verschillende talentgebieden in de onderbouw zorgen voor een mooie onderwijsontwikkeling binnen ons huidige schoolrooster.''

GSG Het Segment

GSG Het Segment, de regionale school voor Praktijkonderwijs, start aankomend schooljaar met 3 of 4 brugklassen. De gesprekken met ouders en aanleverende scholen zijn in volle gang. Directeur Arian Koops is zeer tevreden over de open dagen. Er was heel veel belangstelling van ouders en leerlingen uit groep 7 en 8. Met name de enorme mogelijkheden op het gebied van branche- en Mbo-opleidingen doet ouders en leerlingen besluiten om te kiezen voor GsG Het Segment.

Yuverta

Yuverta vmbo Gouda start met 6 of 7 brugklassen. Senior schoolleider Kees Nieuwkoop heeft door de samenwerking met De Goudse Waarden een goed gevoel over de open dagen, omdat er nu niet meer vanuit de concurrentie gedacht werd, maar vanuit het gezamenlijk aanbieden van een dekkend onderwijsaanbod. Gelukkig hoeft er niet geloot te worden en kunnen alle aangemelde leerlingen geplaatst worden.

Driestar

Driestar Gouda kijkt terug op druk bezochte voorlichtingsavonden en open dag. Voorzitter CvB Richard Toes: “Het was fijn de groep 8’ers en hun ouders weer in onze gebouwen te kunnen ontvangen. De aanmeldingstermijn op Driestar Gouda sluit op 1 april a.s. Nog niet alle aanmeldingen zijn daarom ontvangen. We verwachten in 2023-2024 in Gouda te starten met 22 brugklassen”.

Aanmeldprocedure verandert in 2024

Leerlingen die in schooljaar 2023-2024 in groep 8 zitten krijgen te maken met een gewijzigde aanmeldprocedure: een centrale aanmeldweek. De leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies. En uiterlijk 24 maart het definitieve schooladvies.

Tussen 25 maart en 31 maart melden leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school (vo). Voor leerlingen die naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) gaan, geldt de centrale aanmeldweek niet. Deze leerlingen kunnen zich al met een voorlopig schooladvies aanmelden bij het vso.


Meer nieuws

Muziek gisteren 19:00

Goudse Esmee Joanna en Adje maken EK-liedje We zijn erbij

De Goudse Esmee van Oostende, oftewel Esmee Joanna, is een zangeres, performer, presentatrice, social-influencer en content-creator. Ze doet dus van alles. Ze heeft nu met de bekende Adje een EK-liedje gemaakt met 'Wij zijn erbij' (op Ich bin wie du). Dit voor het Europees Kampioenschap dat vanaf 14 juni in Duitsland wordt gespeeld.

Gemeente gisteren 18:58

Gouda maakt einde aan lange BKR-registratie na schuldentraject

Om inwoners te helpen hun leven sneller op te pakken na een schuldhulpregeling kort de gemeente Gouda de BKR-registratie fors in. De registratie blijft niet langer 5 jaar staan, maar slechts 6 maanden. “We willen dat mensen sneller perspectief krijgen en weer volwaardig mee kunnen doen in de samenleving”, licht wethouder Armoedebestrijding Jan Kees Oppelaar toe.

Advertorial Sport en recreatie gisteren 18:58

Beweegmakelaars SPORT•GOUDA op vaste tijden te vinden in wijken

SPORT•GOUDA wil ervoor zorgen dat alle inwoners van Gouda gaan (én blijven) bewegen. Niet iedereen vindt het echter even gemakkelijk om een keuze te maken in het uitgebreide sport- en beweeglandschap dat Gouda biedt. Ook kan de financiële situatie een drempel opwerpen om te gaan sporten of lid te worden van een sportvereniging. Bij al dit soort vragen zijn de beweegmakelaars van SPORT•GOUDA de aangewezen personen om hulp te bieden.

Advertorial Maak Gouda Duurzaam gisteren 18:49

Bijeenkomst voor energie- en groenprojecten/werkgroepen

Ben je bezig met een project over duurzaamheid of wil je graag meehelpen met een duurzaam project? Kom dan op 20 juni vanaf 19u30 naar de inspiratiebijeenkomst in het Huis van de Stad. 

Slavernij gisteren 14:57

Gouda viert Keti Koti op 30 juni en 1 juli

Gouda herdenkt op 30 juni het trans-Atlantisch slavernijverleden. En op 1 juli vieren we met elkaar de afschaffing van de slavernij. Tijdens de herdenking staan we stil bij het Nederlandse slavernijverleden. De viering van Keti Koti bestaat uit een cultureel programma. Burgemeester Pieter Verhoeve presenteert dan de vervolgstappen van de gemeente, naar aanleiding van de stadsgesprekken en de verkenning “Het koloniaal en slavernijverleden van Gouda”.

Geschiedenis gisteren 12:30

NTC-bunker in PWA-Kazerne zaterdag weer open voor publiek

De voormalige bunker van het Nationaal Territoriaal Commando – NTC aan de Groen van Prinsterersingel 44 wordt nogmaals voor publiek opengesteld. De bunker is zaterdag 15 juni van 10 tot 16u00 open voor het Gouds-publiek en uiteraard ook voor andere belangstellenden. Bij de eerste openstelling op 1 juni zijn er 553 bezoekers rondgeleid