Advertorial Fairtrade Gouda

‘Voor fairtrade maakte ik graag een uitzondering’

Toen Jaap Warners (74) in 2004 na 14 jaar stopte als wethouder nam hij zich voor om voorlopig geen nieuwe klussen in Gouda aan te nemen. Hij hield dat lange tijd vol, maar in 2012 zwichtte hij toch voor een dringend verzoek van Rijk Scheer om voorzitter te worden van de pas opgerichte Stichting Fairtrade Gouda.

,,De doelstellingen van fairtrade spraken mij zo aan, dat ik mij graag liet overhalen. Dat waren zaken als maatschappelijke betrokkenheid en het internationale karakter van fairtrade. Bovendien had ik grote bewondering voor enkele personen die ook actief waren bij fairtrade, zoals Ruud Lambregts en Gerard Schotanus.”

En zo werd de oud-PvdA wethouder voorzitter van de pas opgerichte stichting. Inmiddels was Gouda officieel Fairtrade Gemeente. ,,Ik wilde mij graag inzetten voor een betere wereld. Dat kon volgens mij door internationale solidariteit. We richtten ons met fairtrade natuurlijk ook op de Goudse bevolking om die meer bewust te maken van de noodzaak om landen in andere delen van de wereld te helpen.” 

Warners was raadslid sinds 1982; in 1990 werd hij wethouder. Dat Jaap Warners in 1992 ook betrokken was bij de oprichting van het Nederlandse Klimaatverbond, kwam eigenlijk wel mooi uit. Gouda is daar nog steeds bij aangesloten. In 2008 leidde dat tot zijn voorzitterschap van de branchevereniging NWEA  (Nederlandse Windenergie Associatie).  

Jaap Warners.JPG

Geen klussen

Het voornemen om na zijn wethouderschap geen klussen in Gouda aan te nemen, kon hij niet meer volhouden toen hij eenmaal bij fairtrade actief was geworden. Zo is Jaap bestuurslid van de Stichting tot behoud van het IJsselhuis, voorzitter van het bestuur van het Hospice, voorzitter van de programmaraad van RTV Gouwestad en het bestuurslid van Taalkoppels Gouda. Ook was hij direct betrokken bij de oprichting van de organisatie voor dagbesteding De Zwaan. Allemaal functies waaruit een grote maatschappelijke betrokkenheid blijkt.

Volgens de statuten van Stichting Fairtrade Gouda had hij na 4 jaar kunnen aftreden. ,,Nee daar was ik nog lang niet aan toe. ,,Omdat het een geweldige club mensen is die in het kernteam van de stichting zat en nog zit. Iedereen heeft daarin zo z’n eigen taak. Landelijk gezien staat Gouda bij Fairtrade Nederland goed aangeschreven met een grote groep vrijwilligers, die door het hele jaar heen aardig wat activiteiten organiseert.”

Bekend zijn dingen als de Wereldreis voor scholieren, speciale wandelingen door de binnenstad, fairtrade maaltijden, projecten met studenten en deelname aan allerlei stedelijke activiteiten als een duurzaamheidsmarkt.

Inmiddels is hij drie perioden van vier jaar voorzitter en móést hij volgens de statuten wel aftreden. ,,Nu ben ik daar ook wel aan toe.”

SDG’s

Het is volgens Jaap Warners goed dat Fairtrade Gouda haar activiteiten wat heeft verbreed in de richting van duurzaamheid en duurzaamheidsdoelen – de Sustainable Development Goals (SDG’s). Gemeenten willen niet alleen maar Fairtrade Gemeente en Klimaatverbondlid zijn maar ook SDG-gemeente. Gouda zet zich daar voor in. ,,En daar ben ik best wel trots op.”

,,Fairtrade moet zich wel verbreden”, vindt Warners. ,,Dat levert landelijk nog wel wat discussie op tussen de ‘rekkelijken en de preciezen’. De preciezen zijn de mensen die zich strikt aan de criteria van fairtrade willen houden. De rekkelijken willen ook ruimte bieden aan andere keurmerken dan Max Havelaar. Een lastige discussie. Ik behoor zelf tot de rekkelijken.”

De scheidend voorzitter waarschuwt dat Fairtrade Gemeente Nederland wat terrein verliest. Het aantal Fairtrade Gemeenten daalt. Het wordt ook moeilijker om nieuwe, vooral jonge vrijwilligers aan te trekken.

,,Dat is dan een mooie taak voor mijn opvolger. Die is al bekend. Het is oud-PvdA raadslid Frank van der Knaap. Die heeft volgens mij een ruime maatschappelijke betrokkenheid. Ik kan met het grootste vertrouwen het stokje aan hem overdragen.”

fairtrade gouda jaap van der knaap en jaap warners.JPG


Meer nieuws

Advertorial Voedselbank vandaag 11:54

Stubbe Logistiek komende vijf jaar donateur van Goudse Voedselbank

Bij de Goudse Voedselbank was men al heel blij met de forse donatie die Stubbe Logistiek eerder deed om de aankoop van een nieuwe elektrische bestelbus mogelijk te maken. Nog blijer werd men met de toezegging dat Stubbe Logistiek zich ook voor de komende vier jaar met eenzelfde bedrag als donateur gaat verbinden aan de Goudse Voedselbank.

Archeologie vandaag 11:44

Provincie maakt twee ton vrij om burgers te betrekken bij archeologie

De Provincie Zuid-Holland opent ook dit jaar de subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland. Er is een budget van 200.000 euro beschikbaar voor activiteiten gericht op het bereiken en betrekken van burgers bij archeologie in Zuid-Holland. Vanaf vandaag, maandag 15 juli, kunnen aanvragen worden ingediend.