Weer stap gezet naar leefbaardere, duurzamere stad

Weer een stap gezet naar een leefbaardere, duurzamere stad: het beleidskader Deelvervoer is ruim aangenomen door de Raad. Belangrijk, want met dit beleidskader kunnen we een hoop dingen anders doen.

We kunnen deelfietsen, deelbakfietsen en deelscooters gaan reguleren. Zo voorkomen we overlast.
Deelscooters moeten autoritten vervangen, geen fietsritten. Daarom doen we dat met de regio.
We hebben een pro-actieve houding voor deelauto’s. Tot nu toe wachtten we tot een aanvraag, nu kunnen we ook meer zelf gaan aanwijzen en op de markt vooruitlopen.

Met dit beleid kunnen we sneller schakelen om alternatieven te bieden voor de eigen auto. Moet je een keer iets groots vervoeren? Dan kan dat ook met een deelbakfiets. Of een deelauto. Op die manier kunnen we de ruimte die auto’s nu innemen verminderen en gebruiken voor groen, spelen en ruimte om te wandelen en fietsen. En mensen kunnen nog steeds van A naar B, met meer keuzes voor de manier waarop. Ook met de eigen auto als dat nodig is.

Blij hiermee, nu nog de wijkmobiliteitsplannen!

Michel Klijmij-Van der Laan
Wethouder duurzaamheid, mobiliteit, afval, bodemdaling, participatie, inclusie, openbare ruimte bij Gemeente Gouda.


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Energie gisteren 19:00

Wellicht veld met zonnepanelen naast voetbalcomplex DONK

Vorig jaar zijn Goudse inwoners gevraagd op welke locaties zonnevelden gewenst zijn en waar niet. Daaruit is naar voren gekomen dat in Gouda voorlopig maar één zoeklocatie mogelijk is: naast het voetbalveld van Donk.

Archeologie gisteren 18:46

Provincie maakt twee ton vrij om burgers te betrekken bij archeologie

De Provincie Zuid-Holland opent ook dit jaar de subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland. Er is een budget van 200.000 euro beschikbaar voor activiteiten gericht op het bereiken en betrekken van burgers bij archeologie in Zuid-Holland. Vanaf vandaag, maandag 15 juli, kunnen aanvragen worden ingediend.