De Goudse Waarden
Advertorial Onderwijs

Zin in lesgeven-podcast met Christine Bos

Het praktijkonderwijs is relatief onbekend, maar is voor een kleine groep kwetsbare jongeren die niet gemakkelijk leren dé plek om zich voor te bereiden op de samenleving. Het is geen type onderwijs waar iedereen past, maar Christine Bos (van De Goudse Waarden) en Brenda de Heij wél. 

Peter van der Zwaal en Arend Jan Zwarteveen van de podcast Zin in Lesgeven spraken over de leerlingen in het praktijkonderwijs, hun keuze voor juist deze doelgroep, de opleidingskeuze en hun ervaringen als startende docenten.

Christine Bos, van de locatie Nederhorststraat, legt uit waarom het juist zo mooi is om op deze afdeling met vaak heel kwetsbare leerlingen te mogen werken.

Luister hier de podcast terug: https://zininlesgeven.podbean.com/e/s3-e01-praktijkonderwijs-in-praktijk/

Zin in Lesgeven

Benieuwd naar de ins en outs van de overstap naar het leraarschap. Benieuwd naar ervaringsverhalen van mensen die deze overstap overwegen, aan het maken zijn of gemaakt hebben. Benieuwd naar wat mensen uit het onderwijs ervan vinden. Luister dan naar de podcast Zin in Lesgeven. Van Peter van der Zwaal en Arend Jan Zwarteveen.

Peter is docent en programmaleider Leraar van Buiten en Arend Jan is docent en onderzoeker bij de lerarenopleiding van Hogeschool Windesheim. Ze bespreken de overstap met second-career teachers (zij-instromers), met begeleiders van deze docenten, met schoolleiders, beleidsmakers, onderzoekers en nog veel meer betrokkenen.

"Wij vinden het leuk om feedback te krijgen. Mail ons op peter.vanderzwaal@leraarvanbuiten.nl  en aj.zwarteveen@windesheim.nl of zoek ons op via LinkedIn.


Meer nieuws

Energie gisteren 19:00

Wellicht veld met zonnepanelen naast voetbalcomplex DONK

Vorig jaar zijn Goudse inwoners gevraagd op welke locaties zonnevelden gewenst zijn en waar niet. Daaruit is naar voren gekomen dat in Gouda voorlopig maar één zoeklocatie mogelijk is: naast het voetbalveld van Donk.

Archeologie gisteren 18:46

Provincie maakt twee ton vrij om burgers te betrekken bij archeologie

De Provincie Zuid-Holland opent ook dit jaar de subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland. Er is een budget van 200.000 euro beschikbaar voor activiteiten gericht op het bereiken en betrekken van burgers bij archeologie in Zuid-Holland. Vanaf vandaag, maandag 15 juli, kunnen aanvragen worden ingediend.