Mozaiek Wonen

Mozaïek Wonen bouwt voor de toekomst

We willen als woningcorporatie bouwen, zodat we nog meer mensen een fijn (t)huis kunnen bieden. Daar zetten we ons samen met onze partners graag voor in!

Tegelijkertijd zien we ook dat het niet alleen om bouwen gaat – we willen investeren in meer dan dat én daarin het goede doen. We willen namelijk ook onze woningen verbeteren en verduurzamen, investeren in fijne wijken en 
buurten én ervoor zorgen dat er voldoende betaalbare woningen blijven.

Maar wat is dan ‘het goede doen?’ En wat vinden onze samenwerkingspartners en (toekomstige) huurders? Dat bedenken we niet alleen zelf vanuit ons kantoor op de Bachstraat, maar dat willen we samen doen.

In mei organiseren we voor onze samenwerkingspartners verschillende bijeenkomsten om ideeën en doelen op te halen. Met de belangrijkste vraag: hoe kunnen we samen bouwen aan een mooie toekomst. 

En natuurlijk zijn onze belangrijkste samenwerkingspartner in de wijk onze (toekomstige) huurders. Van hen willen we weten: wat is fijn wonen?

Bent u onze (toekomstige) huurder en wilt u met ons meedenken? Op 7 juni organiseren wij van 19u00 tot 20u30 een digitale bijeenkomst, en op 8 juni organiseren wij van 19u00 tot 20u30 een bijeenkomst in Gouda.

Wilt u erbij zijn? Stuur dan een mail naar ingesprek@mozaiekwonen.nl, dan ontvangt u meer informatie.

Anne ter Steege
Directeur-bestuurder Mozaïek Wonen


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Energie gisteren 19:00

Wellicht veld met zonnepanelen naast voetbalcomplex DONK

Vorig jaar zijn Goudse inwoners gevraagd op welke locaties zonnevelden gewenst zijn en waar niet. Daaruit is naar voren gekomen dat in Gouda voorlopig maar één zoeklocatie mogelijk is: naast het voetbalveld van Donk.

Archeologie gisteren 18:46

Provincie maakt twee ton vrij om burgers te betrekken bij archeologie

De Provincie Zuid-Holland opent ook dit jaar de subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland. Er is een budget van 200.000 euro beschikbaar voor activiteiten gericht op het bereiken en betrekken van burgers bij archeologie in Zuid-Holland. Vanaf vandaag, maandag 15 juli, kunnen aanvragen worden ingediend.