Partij van de Arbeid Gouda

Raadslid Jan Kees Oppelaar opvolger PvdA-wethouder Rogier Tetteroo

Raadslid Jan Kees Oppelaar is door de Goudse fractie van de Partij van de Arbeid unaniem voorgedragen als  beoogd opvolger van wethouder Rogier Tetteroo. De gemeenteraad beslist in de komende raadsvergadering of Oppelaar daadwerkelijk wethouder wordt.

Oppelaar is sinds juli 2022 raadslid in Gouda. Daarvoor werkte hij onder meer als politiek adviseur voor de landelijke Partij van de Arbeid en partijvoorzitter. Op dit moment werkt hij voor het ministerie van Justitie en Veiligheid. Oppelaar woont samen met zijn vrouw en kind in Korte Akkeren.

Oppelaar over het opvolgen van wethouder Rogier Tetteroo: “Ik voel me vereerd dat de fractie mij heeft aangewezen om Rogier op te volgen. Rogier heeft veel betekend voor onze stad. Door zijn inzet zijn er ontzettend veel betaalbare woningen bijgekomen in Gouda, waaronder veel sociale huurwoningen. Daarnaast is er dankzij zijn inspanningen een solide armoedebeleid, waardoor we een vangnet hebben voor wie dat nodig heeft. Ik wil graag verder voortbouwen op het stevige fundament dat Rogier heeft gelegd."

Dat betekent dat ik alles op alles wil zetten om meer sociale huurwoningen te realiseren en te zorgen dat een betaalbaar dak boven het hoofd voor meer Gouwenaars vanzelfsprekend wordt. Want dat is hard nodig.

Met een buurtgerichte aanpak wil ik verder werken aan de leefbaarheid in onze wijken. Tot slot zie ik dat bestaanszekerheid steeds verder onder druk komt. Ook in Gouda. Te veel mensen kunnen de eindjes niet meer aan elkaar knopen en belanden in de schulden. Er is helaas steeds meer ongelijkheid en sociale onrechtvaardigheid. Dat is voor mij als sociaal-democraat onacceptabel. We kunnen het niet laten gebeuren dat mensen aan de grillen van de markt en economie zijn overgeleverd. Het werken aan bestaanszekerheid voor álle Gouwenaars en het bestrijden van armoede ervaar ik als mijn grootste opdracht.

Met veel energie ga ik hiervoor in onze prachtige stad aan de slag en wil ik voor mensen het verschil maken. Ik kijk ernaar uit om m’n handen uit de mouwen te steken als lid van het college van BenW.”

Aftredend Wethouder Rogier Tetteroo over Oppelaar als opvolger: “Ik wens Jan Kees net zo’n fantastische tijd toe als die ik zelf heb gehad in het bestuur van onze mooie stad. In Jan Kees zie ik meer dan een waardig opvolger. Hij is een aimabel mens, met veel kennis en kunde, humor en vooral ook een mening. Hij staat voor z’n zaak en wil graag dingen bereiken. Ik wens hem daarbij alle succes!”

Fractievoorzitter Max de Groot: “Ik heb er alle vertrouwen in dat Jan Kees als wethouder zich tot het uiterste zal inspannen voor onze stad en inwoners. Ik ben ontzettend blij dat we met Jan Kees een Goudse opvolger in huis hebben, die in de korte tijd dat hij in de gemeenteraad actief is, heeft laten zien tussen de mensen te staan.”

Voorzitter van de PvdA Gouda, Bram van Welie: “We zijn als bestuur erg blij met Jan Kees als opvolger. Jan Kees is een slimme en sociale man die op nuchtere wijze handen en voeten geeft aan zijn idealen en principes door elke keer weer – in verbinding met  de ander – op zoek te gaan naar beleid dat onze samenleving eerlijker en duurzamer maakt: een sociaal-democraat in hart en nieren.”


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Energie gisteren 19:00

Wellicht veld met zonnepanelen naast voetbalcomplex DONK

Vorig jaar zijn Goudse inwoners gevraagd op welke locaties zonnevelden gewenst zijn en waar niet. Daaruit is naar voren gekomen dat in Gouda voorlopig maar één zoeklocatie mogelijk is: naast het voetbalveld van Donk.

Archeologie gisteren 18:46

Provincie maakt twee ton vrij om burgers te betrekken bij archeologie

De Provincie Zuid-Holland opent ook dit jaar de subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland. Er is een budget van 200.000 euro beschikbaar voor activiteiten gericht op het bereiken en betrekken van burgers bij archeologie in Zuid-Holland. Vanaf vandaag, maandag 15 juli, kunnen aanvragen worden ingediend.