Steun in raad voor distributiecentrum Nieuwe Gouwe OZ

Er is veel steun in de Goudse raad voor een distributiecentrum aan de Nieuwe Gouwe OZ 40 op de voormalige Engelvaartlocatie (daarvoor British Leyland). Het college is warm voorstander van de voorziening, onder meer vanwege de werkgelegenheid.

Ook al heeft de provincie Zuid-Holland bedenkingen vanwege de toename van autoverkeer op de nabije rotonde van de N207. Dat bleek woensdagavond tijdens bespreking van het plan in de commissie fysieke leefomgeving.


Impressie distributiecentrum Nieuwe Gouwe OZ 40
Impressie Logistic Centre

Tom Krispijn van White House Development gaf een impressie van hoe het bedrijf er uit gaat zien. Daarvoor moeten wel twee grondstukken worden samengevoegd en een watergang gedempt. De vrachtwagens krijgen een ingang aan de Nieuwe Gouwe, met een stopstrook voor drie wagens, terwijl het personeel het centrum binnenkomt via de Goudse Poort.

Ook aan klimaatadaptatie is gedacht 'met veel groen, zonnepanelen op het dak, watercompensatie en waterdoorlatende grasklinkers, maar ook gierzwaluwkasten, voorzieningen voor vleermuizen, een insectenhotel en zelfs voor vlinders geschikte struiken.' Wethouder Klijmij  - van der Laan (GL, duurzaamheid) toonde zich tevreden over deze voorzieningen, die zijn 'meer dan we eisen'. 

Verkeersoverlast blijft binnen de perken

De ambtelijke organisatie van de provincie Zuid-Holland is bang voor verkeersoverlast: 'uit de berekeningen blijkt dat de verkeersintensiteit met 3,9 procent toeneemt als gevolg van deze ontwikkeling ten opzichte van de huidige situatie.' Natuurlijk is er een toename', zei wethouder Rogier Tetteroo (PvdA, bouwen), 'want het terrein wordt al een poos niet meer gebruikt, maar de extra verkeersbewegingen die er bij komen, vallen binnen de vastgestelde regels'.

Impressie Distributiecentre Goudse Poort-kant
Impressie Distributie centre Goudse Poortkant

'Het gaat om een weg die door Gouda loopt, en waarvoor we opcenten betalen', voegde hij er licht verontwaardigd aan toe. Ook herinnerde hij er aan, net als Tom Krispijn eerder, dat het bestuur van de provincie voorstander van hergebruik van bestaande terreinen en sinds jaren sterk maakt met Gouda en de ondernemers voor aanpassingen in bedrijventerrein De Goudse Poort.

Bedenkingen in de raad

Ondanks lovende woorden over het plan van onder meer D66, VVD en Gouda Positief waren er ook bedenkingen. 'Wat als de Coenecoopbrug opengaat? Dan staat er nu al een file tot voorbij de ingang van het terrein. En ook het belasten van de rotonde zit ons hoog',  zei Fred de Mooij van Leefbaar Gouda. De fractie van Groen Links twijfelt aan de verkeersveiligheid, zei Redouan Allaoui.

Kees de Leeuw den Bouter vroeg zich af waarom Gouda het terrein niet zelf als overslagpunt (hub) voor vrachtwagens gaat gebruiken die in de toekomst geweerd worden uit de autoluwe binnenstad. De wethouder heeft er naar gekeken, maar het terrein is 'te groot voor dat doeleinde en het is niet van ons.' Hij wees er op dat er ook nog geen geld gereserveerd is voor zo'n voorziening. 

Geen hamerstuk

De Leeuw den Bouter, wiens partij zich beraadt op een motie, had nog een tip voor de ontwikkelaar. 'Mocht het plan doorgaan maak de watercompensatie dan net zo als de Hoogeboezem in Haastrecht, dan krijgen we er een vogelrijk gebied bij in Gouda.' 

De gemeenteraad neemt op 17 mei een besluit.


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Energie gisteren 19:00

Wellicht veld met zonnepanelen naast voetbalcomplex DONK

Vorig jaar zijn Goudse inwoners gevraagd op welke locaties zonnevelden gewenst zijn en waar niet. Daaruit is naar voren gekomen dat in Gouda voorlopig maar één zoeklocatie mogelijk is: naast het voetbalveld van Donk.

Archeologie gisteren 18:46

Provincie maakt twee ton vrij om burgers te betrekken bij archeologie

De Provincie Zuid-Holland opent ook dit jaar de subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland. Er is een budget van 200.000 euro beschikbaar voor activiteiten gericht op het bereiken en betrekken van burgers bij archeologie in Zuid-Holland. Vanaf vandaag, maandag 15 juli, kunnen aanvragen worden ingediend.