mboRijnland, Gino Deira

Studenten mboRijnland komen met oplossingen om drugscriminaliteit onder jongeren te voorkomen

Tijdens het project Crimelabs hebben veertig studenten van mboRijnland oplossingen bedacht om drugscriminaliteit onder jongeren in Gouda te voorkomen. Deze week was de slotbijeenkomst en pitchten zeven groepjes hun ideeën.

Greep

Een buurthuis gerund voor én door jongeren, peer-educatie op middelbare scholen, een opvoedcoach voor elk gezin of een basisinkomen voor jongeren. Dit is een greep uit de oplossingen die 40 studenten van mboRijnland tijdens het project Crimelabs hebben bedacht om drugscriminaliteit onder jongeren in Gouda te voorkomen.

Tijdens de slotbijeenkomst van Crimelabs pitchten zeven groepjes hun ideeën aan burgemeester Pieter Verhoeve,  vertegenwoordigers van buurgemeenten en het Ministerie van Justitie en Veiligheid, en andere geïnteresseerden. Zij gingen vervolgens met elkaar in gesprek over de ideeën.

Oplossingen om drugscriminaliteit onder jongeren te voorkomen, waren onder meer een buurthuis voor én door jongeren, een passender aanbod van (sport)activiteiten voor jongeren, voorlichting aan kinderen die de overstap maken naar de middelbare school door ervaringsdeskundige jongeren en betere ondersteuning voor ouders bij de opvoeding. Wat opviel is dat veel oplossingen van de studenten niet zijn gericht op repressie, maar juist op preventie, voorlichting en een fijnere omgeving om op te groeien. De bezoekers reageerden enthousiast op de ideeën van de studenten.

Rolmodellen

Pieter Verhoeve, burgemeester van Gouda: “Ik heb grote waardering voor de betrokkenheid en openheid van de studenten om het leven van jonge mensen veiliger en gezonder te maken. Ik heb zeer persoonlijke verhalen van hen gehoord, waaruit blijkt dat de stap naar drugsgebruik en drugsgerelateerde criminaliteit voor jongeren heel klein kan zijn. De ideeën van de studenten leveren weer nieuwe rolmodellen op, evenals nieuwe contacten en inspiratie.”

Els Tieman, directeur bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid: “Wij werken met veel gemeenten samen om jeugdcriminaliteit onder jongeren te voorkomen. De studenten hebben goede voorstellen gedaan, waar we echt iets mee kunnen doen, juist omdat ze zo goed op elkaar aansluiten. Ik neem de ideeën daarom mee naar Den Haag, zodat we daar op verder kunnen bouwen!”

Effectiever beleid door samenwerking met jongeren

Het project Crimelabs Gouda werd georganiseerd door de Gemeente Gouda, het RIEC Den HaagmboRijnlandYoung Perspectives en Kennisland. Het is opgezet vanuit de overtuiging dat het belangrijk is om meer met jongeren samen te werken om effectief beleid te ontwikkelen ter voorkoming van jeugdcriminaliteit.

Waarom raken jongeren eigenlijk betrokken bij drugscriminaliteit? Met die vraag begon de zoektocht van de studenten naar oplossingen. Ze spraken met ervaringsdeskundige jongeren met een detentieverleden en deelden hun eigen ervaringen met het onderwerp. Zo kwamen ze tot de conclusie dat er vele achterliggende redenen zijn die jongeren richting criminaliteit duwen, zoals geldproblemen en armoede, een moeilijke thuissituatie, groepsdruk en verveling. Willen we jeugdcriminaliteit voorkomen, dan zullen we die oorzaken dus moeten aanpakken.

Jongeren ook betrekken bij vervolgstappen

De studenten werkten vervolgens in groepen oplossingen uit die zij toetsten bij Goudse jeugdorganisaties en pitchten tijdens de slotbijeenkomst. Dat leverde waardevolle gesprekken én concrete vervolgstappen op die een aantal studenten en professionals samen gaan zetten. De burgemeester en het RIEC nodigden een aantal jongeren uit om mee te praten en mee te denken in de vervolgstappen.

Het traject leidde niet alleen tot nieuwe inzichten voor beleidsmakers: het was ook nuttig en leerzaam voor de studenten zelf. Ze deden nieuwe vaardigheden op, voelden zich gehoord en serieus genomen, werden zich meer bewust van de gevolgen van drugscriminaliteit voor zichzelf en hun omgeving én versterkten de band met hun medestudenten:

“Doordat we in dit project binnen de groep zoveel persoonlijke dingen met elkaar hebben gedeeld en sommigen van ons ook eigen ervaringen met drugs en criminaliteit hebben gedeeld, hebben we elkaar veel beter leren kennen. We zijn eerlijker en opener naar elkaar toe en daardoor veel hechter geworden.”

Uitwisseling

Iris den Hartog, beleidsmedewerker van het project Dealbreakers bij het RIEC Den Haag was vooral blij met de uitwisseling tussen jongeren en professionals van diverse organisaties: “De studenten hebben in korte tijd hele mooie en concrete plannen uitgewerkt en hebben op een hele krachtige manier persoonlijke verhalen, inzichten en oplossingen gedeeld met professionals. Ik ben ervan overtuigd dat jongeren en beleidsmakers veel vaker met elkaar in gesprek moeten. We hebben elkaar nodig om het verschil te maken.”


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Gemeente vandaag 18:58

Gouda maakt einde aan lange BKR-registratie na schuldentraject

Om inwoners te helpen hun leven sneller op te pakken na een schuldhulpregeling kort de gemeente Gouda de BKR-registratie fors in. De registratie blijft niet langer 5 jaar staan, maar slechts 6 maanden. “We willen dat mensen sneller perspectief krijgen en weer volwaardig mee kunnen doen in de samenleving”, licht wethouder Armoedebestrijding Jan Kees Oppelaar toe.

Advertorial Sport en recreatie vandaag 18:58

Beweegmakelaars SPORT•GOUDA op vaste tijden te vinden in wijken

SPORT•GOUDA wil ervoor zorgen dat alle inwoners van Gouda gaan (én blijven) bewegen. Niet iedereen vindt het echter even gemakkelijk om een keuze te maken in het uitgebreide sport- en beweeglandschap dat Gouda biedt. Ook kan de financiële situatie een drempel opwerpen om te gaan sporten of lid te worden van een sportvereniging. Bij al dit soort vragen zijn de beweegmakelaars van SPORT•GOUDA de aangewezen personen om hulp te bieden.

Advertorial Groen vandaag 18:52

Wandel mee met Groene Avondvierdaagse

Buurtgroen Gouda en Velt Groene Hart houden van 1 tot en met 4 juli voor de allereerste keer de Groene Avondvierdaagse! Je loopt vier avonden langs bekende en onbekende groene pareltjes in Gouda. Buurtgroen Gouda is onderdeel van Gouda Bruist.

Advertorial Maak Gouda Duurzaam vandaag 18:49

Bijeenkomst voor energie- en groenprojecten/werkgroepen

Ben je bezig met een project over duurzaamheid of wil je graag meehelpen met een duurzaam project? Kom dan op 20 juni vanaf 19u30 naar de inspiratiebijeenkomst in het Huis van de Stad.