Meer ruimte voor meertaligheid in Gouds onderwijs

Tijdens de drukbezochte conferentie bij het Lyceum van De Goudse Waarden ondertekenden vele (onderwijs)partners, waaronder ook de Gemeente Gouda, het Convenant Meer ruimte voor meertaligheid. 

Talig

"Essentieel hier werk van te maken voor gelijke kansen. Taal maakt talig!", aldus wethouder Thierry van Vugt, een van de sprekers op de conferentie.

Centraal stond de vraag: wat betekent het voor professionals in onder meer de kinderopvang, de zorg en het onderwijs om met meertalige kinderen en hun ouders te werken?

Gouda verandert. Steeds vaker ontvangen we meertalige kinderen en hun families, afkomstig uit alle delen van de wereld, in onze stad, in de kinderopvang, de zorg of op scholen. Deze ontwikkeling is blijvend: meertaligheid wordt steeds meer de norm in Nederland. Dat vraagt een andere aanpak van professionals die met meertalige kinderen en hun ouders werken. 

Daarom hield Brede School Gouda samen met Gemeente Gouda, Taalhuis Gouda en Voor/Vroegschoolse Educatie (VVE) de Conferentie Meertaligheid. Met de opening door wethouder Thierry van Vugt, een lezing van professor Orhan Agirdag én maar liefst tien interessante workshops (gegeven door: Jeanine KouijzerFrederike Groothoff, PhD, Marga van Mil-Leijtens, Jeannette SibmaCorine Van VeldenLidy PetersWanda PrinsBastiaan Van Der StoepMarian van Popta-Erkelens en David Kranenburg (tevens dagvoorzitter)). 


Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Heb je een nieuwtje? Whatsapp ons!
Stuur een nieuwsbericht in
Stuur een nieuwsbericht in

Meer nieuws

Energie gisteren 19:00

Wellicht veld met zonnepanelen naast voetbalcomplex DONK

Vorig jaar zijn Goudse inwoners gevraagd op welke locaties zonnevelden gewenst zijn en waar niet. Daaruit is naar voren gekomen dat in Gouda voorlopig maar één zoeklocatie mogelijk is: naast het voetbalveld van Donk.

Archeologie gisteren 18:46

Provincie maakt twee ton vrij om burgers te betrekken bij archeologie

De Provincie Zuid-Holland opent ook dit jaar de subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland. Er is een budget van 200.000 euro beschikbaar voor activiteiten gericht op het bereiken en betrekken van burgers bij archeologie in Zuid-Holland. Vanaf vandaag, maandag 15 juli, kunnen aanvragen worden ingediend.